Vastuullisuus on toimintatapa – Solo Sokos Hotel Turun Seurahuoneelle Sustainable Travel Finland – merkki


7.12.2021

Visit Fin­land on lan­see­ran­nut Sus­tai­nable Tra­vel Fin­land -oh­jel­man edis­tä­mään kes­tä­vää mat­kai­lua Suo­mes­sa. Mer­kin saa­neet yri­tyk­set ovat huo­mioi­neet toi­min­nas­saan niin eko­lo­gi­sen, so­si­aa­li­sen, kult­tuu­ri­sen kuin ta­lou­del­li­sen­kin kes­tä­vyy­den. Turun Seurahuone on sitoutunut edistämään kestävää matkailua ja hyväksynyt Visit Finlandin valtakunnalliset kestävän matkailun periaatteet.

– Kestävä matkailu on tärkeä osa liiketoimintaamme. Vastuullisuus on osa toimintatapaamme, lähtien pienistä teoista ja valinnoista ja haluamme kehittyä aina vain kokonaisvaltaisemmaksi vastuullisen matkailun edistäjäksi. Uskomme asiakkaidemme yhä enemmissä määrin arvostavan vastuullisuutta ja turvallisuutta valitessaan majoitus – ja ruokailukohdettaan, sanoo ho­tel­lin­joh­ta­ja Tarja Ja­lo­nen.

Turun Seurahuone avattiin uudistuneena vuonna 2019. Jo uudistustöissä materiaalien ja kiinteistötekniikan hankinnoissa vastuullisuusarvot olivat tärkeä valintakriteeri. Kestävän matkailun kehittämisessä henkilökunnan osaaminen on avainroolissa. Vastuullisuus on toimintatapa lähtien arjen pienistä konkreettisista teoista sekä valinnoista aina suurempiin linjoihin ja päätöksiin asti.

-Käytämme esimerkiksi hanoissa ja suihkuissa veden säästörajoittimia veden virtauksen sääntelyyn. Valaistuksemme on suunniteltu toimimaan energiatehokkaasti. Käyttämämme sähkö on tuulivoimaa ja lämmitysmuotona on kaukolämpö, joka tuotetaan jo nyt 80 % uusiutuvilla energian lähteillä. Huoneissamme on myös energiaa säästävät äärettömän hiljaiset säteilijäjäähdyttimet ja -lämmittimet. Ravintolassamme Gunnarissa sekä aamiaisellamme käytämme mahdollisimman paljon luomu- ja lähituotteita sekä minimoimme hävikin hyvällä suunnittelulla. Gunnar Eatery & Bar on mukana myös ResQ-toiminnassa. Suosimme hankinnoissa ja yhteistyökumppaneina paikallisia toimijoita ja esimerkiksi vastaanoton neitojen kauniit työmekot ovat paikallisen yrityksen MyOlssonin valikoimasta. Ohjaamme vieraitamme vastuulliseen toimintaan huoneessa mm. kierrätysohjein sekä kannustamme ekologiseen liikkumiseen Turussa, tarjoamalla pyöriä lainattavaksi kera parhaiden reitti- sekä menovinkkien, kertovat Tarja ja hotellin ympäristövastaava Henna Hurme.

Sokos Hotelleissa on nyt mahdollista hyvittää yöpymisensä ja aamiaisensa hiilijalanjälki. Hotelliketju on Suomessa alallaan ensimmäinen, joka tarjoaa yksityisasiakkaille kompensaatiomahdollisuuden.

Turun Seurahuoneel­le on ai­em­min myön­net­ty myös kes­tä­vän mat­kai­lun Green Key-merk­ki.

 

Tääl­tä voit lukea lisää Visit Fin­lan­din STF –oh­jel­mas­ta.

 

Visit Fin­land on luo­nut mat­kai­lu­yri­tyk­sil­le ja -alueil­le tar­koi­te­tun kes­tä­vän mat­kai­lun Sus­tai­nable Tra­vel Fin­land -ke­hi­tys­po­lun ja mer­kin, joi­den myötä Visit Turku ja Turku Science Park Oy ovat nyt läh­te­neet yh­des­sä ra­ken­ta­maan Turun seu­dul­le omaa kes­tä­vän mat­kai­lun oh­jel­maa. Ta­voit­tee­na on saada Turun seu­dun mat­kai­lu­yri­tyk­sis­tä vä­hin­tään 51% mu­kaan

Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone on vuonna 2019 avautunut aistikas ja eläväinen boutique-hotelli Turun sydämessä. Hotellin sisustus on saanut vaikutteita iloiselta kaksikymmenluvulta hurmaten asiakkaansa yllätyksellisillä yksityiskohdillaan, kuten kalanruotoparketilla ja helmikoristeisilla huonepeileillä. Hotelli kuuluu yksilöllisten Sokos Hotellien muodostamaan Solo by Sokos Hotels -hotelliperheeseen. Turun Seurahuoneella on 140 huonetta, ravintola Gunnar Eatery & Bar, kesäpiha Gunnar Backyard, viisi kokoontumistilaa sekä kuntosali ja sauna. Hotellia operoi Turun Osuuskauppa.