Turun Osuuskaupan hallinto ja johto

Päätöksentekomme perustuu demokratiaan. Asiakasomistajat sanelevat toiminnallemme suunnan sekä asiakkaina että hallinnossa mukana olevina päättäjinä. Asiakasomistajillamme on oikeus asettua ehdolle joka neljäs vuosi järjestettävissä osuuskauppavaaleissa. Seuraavat vaalit järjestetään keväällä 2024.

Edustajisto kokoontuu tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on muun muassa käsitellä tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä osuuskunnan sääntöjen muuttaminen.

 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa juoksevaa hallintoamme lain, näiden sääntöjen sekä hallituksen antamien päätösten ja ohjeiden ja osuuskaupan muiden hallintoelinten päätösten mukaisesti. Toimitusjohtajan työryhmänä toimii johtoryhmä, jonka muodostavat toimialajohtajat, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Johtoryhmä seuraa ja ohjaa päivittäistä liiketoimintaamme sekä valmistelee hallitukselle tehtäviä päätösehdotuksia.

TOK:n johtoryhmä:

Niklas Österlund, toimitusjohtaja
Hannamaija Reunanen, talousjohtaja
Sami Junnila, toimialajohtaja, market- ja tavaratalokauppa
Harri Havia, toimialajohtaja, matkailu- ja ravitsemiskauppa, liikennekauppa, tavaratalokauppa
Ami Kalliomäki, vt. henkilöstöjohtaja
Minna Karhu, viestintä- ja markkinointijohtaja
Janne Alho, kiinteistöjohtaja

 

Osuuskaupan hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, joista 22 valitsee edustajisto. Hallintoneuvostossa on lisäksi kaksi henkilöstön edustajaa. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät:

  • liiketoiminnan valvonta
  • osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen ja strategian vahvistaminen
  • hallituksen valinta

 

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto vuodelle 2024:

Ahala Kirsti, Vehmaa
Andersson Janina, Turku
Aso Janne, Raisio
Eklund Toni, Turku
Granberg Gunilla, Parainen
Hietanen Anne-Maarit, Turku (henkilöstön edustaja)
Hollmén Kimmo, Kaarina
Järvinen Jere, Kaarina
Knifsund Minna, Turku
Kuvaja Kimmo, Uusikaupunki
Lahdenperä Antti, Taivassalo
Maisila Päivi, Mynämäki
Majuri Sari, Turku
Mikkola Mari, Lieto
Moisio Ulla-Maija, Turku
Nikkarla Katja, Turku (henkilöstön edustaja)
Nurmi Veli-Pekka, Turku (varapj.)
Paasio Heli, Turku
Pitkänen Sanna, Pöytyä
Potinkara Mika, Nousiainen
Rantanen Mika, Kaarina (pj.)
Rasi Jarmo, Loimaa
Savolainen Sami, Turku
Uggeldahl Petri, Turku

Osuuskaupan hallitus

Hallituksen muodostavat 5-7 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Heidän tulee toimikauden alkaessa olla osuuskaupan jäseniä. Hallituksen jäsenet eivät saa olla osuuskaupan tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa. Hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus. Hallituksen jäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.
Hallintoneuvosto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus vastaa liiketoimintamme menestyksellisyydestä.

Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • päättää keskeiset strategiamme ja tavoitteemme
  • valita toimitusjohtaja, määrätä hänen palkkausjärjestelmänsä perusteet ja päättää hänen toimisuhteensa lopettamisesta kuultuaan edellä mainituista asioista hallintoneuvoston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.
  • päättää vuosittain taloudelliset kokonaistavoitteemme ja tarvittavat toimintasuunnitelmat
  • päättää investoinneista
  • johtaa ja valvoa operatiivista liiketoimintaa
Turun Osuuskaupan hallitus  2024:


Tapio Peltomäki, kauppatieteiden maisteri, Turku (pj.)
Jukka Rinnevaara, toimitusjohtaja, Turku (varapj.)
Maija Junkola-Lehtonen, toimitusjohtaja, Uusikaupunki
Kati Kivimäki, toimitusjohtaja, Helsinki
Marja Salenius-Ranki, henkilöstöjohtaja, Kaarina
Matti Äijälä, toimitusjohtaja, Turku

 

Osuuskaupan edustajisto

Tavallisesti kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan edustajiston tehtävänä on käsitellä muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä osuuskunnan sääntöjen muuttaminen.

Turun Osuuskaupan edustajisto 2023

Iiris Aholainen, Jyrki Alastalo, Ritva Kike Elomaa, Raimo Erkkilä, Minna Eura, Sirpa Hagsberg, Juha Heikkilä, Hanna Helin-Luotonen, Lauri Hintukainen, Kimmo Hollmen, Hannu Hurme, Pasi Jaakkola, Rauno Kajander, Katri Kapanen, Matti Kaurila, Esko Kiviranta, Katja Koivusalo, Eija Koskivaara, Jukka-Pekka Kuokkanen, Juha Kännö, Heikki Laine, Janne Laulumaa, Jouni Lehikoinen, Mona Lehtonen, Markku Liitola, Aki Linden, Kim Lindstedt, Jussi-Pekka Luotonen, Anniina Marjamäki, Nina Mäkelä, Kristiina Mäki, Rauni Niinimäki, Merja Nurmio, Sanna Paasikivi, Heli Paasio, Karoliina Paju, Maija Perho, Päivi Pietari, Sirpa Pietilä, Taru Pätäri, Kaija Raninen, Niina Ratilainen, Tanja Raunio, Oili Riikonen, Pekka Ritvanen, Anita Ruusuranta, Iina Saarikallio, Barbro Schauman, Ismo Seivästö, Janne Sjölund, Niko Suojama, Johanna Suokivi, Anneli Suutari, Leena Tervahartiala, Mari Toivonen, Arvi Tolvanen, Petra Uggeldahl, Matti Wikström, Leena Virtanen, Johannes Yrttiaho

(Päivitetty 9.10.2023)