Turun Osuuskaupan hallinto ja johto

Turun Osuuskauppa tarjoaa asiakasomistajilleen parasta palvelua Varsinais-Suomen alueella. Asiakasomistajilla on oikeus asettua ehdolle sekä äänestää edustajiston vaaleissa.

Turun Osuuskaupan hallinto ja johto

Päätöksentekomme perustuu demokratiaan. Asiakasomistajat sanelevat toiminnallemme suunnan sekä asiakkaina että hallinnossa mukana olevina päättäjinä. Asiakasomistajillamme on oikeus asettua ehdolle joka neljäs vuosi järjestettävissä osuuskauppavaaleissa. Seuraavat vaalit järjestetään keväällä 2020.

Edustajisto kokoontuu tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on muun muassa käsitellä tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä osuuskunnan sääntöjen muuttaminen.

Hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, joista 22 valitsee edustajisto. Hallintoneuvostossa on lisäksi kaksi henkilöstön edustajaa. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät:

 • liiketoiminnan valvonta
 • osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen ja strategian vahvistaminen
 • hallituksen valinta

Osuuskaupan hallitus

Hallituksen muodostavat 5-7 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Heidän tulee toimikauden alkaessa olla osuuskaupan jäseniä. Hallituksen jäsenet eivät saa olla osuuskaupan tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa. Hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus. Hallituksen jäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.

Hallintoneuvosto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus vastaa liiketoimintamme menestyksellisyydestä. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

 • päättää keskeiset strategiamme ja tavoitteemme
 • valita toimitusjohtaja, määrätä hänen palkkausjärjestelmänsä perusteet ja päättää hänen toimisuhteensa lopettamisesta kuultuaan edellä mainituista asioista hallintoneuvoston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.
 • päättää vuosittain taloudelliset kokonaistavoitteemme ja tarvittavat toimintasuunnitelmat
 • päättää investoinneista
 • johtaa ja valvoa operatiivista liiketoimintaa

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa juoksevaa hallintoamme lain, näiden sääntöjen sekä hallituksen antamien päätösten ja ohjeiden ja osuuskaupan muiden hallintoelinten päätösten mukaisesti. Toimitusjohtajan työryhmänä toimii johtoryhmä, jonka muodostavat toimialajohtajat, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Johtoryhmä seuraa ja ohjaa päivittäistä liiketoimintaamme sekä valmistelee hallitukselle tehtäviä päätösehdotuksia.

TOK:n johtoryhmä:

 • Antti Heikkinen, Toimitusjohtaja
 • Mikko Eskelinen, Toimialajohtaja, matkailu- ja ravitsemiskauppa, tavaratalokauppa
 • Mikko Junttila, Toimialajohtaja, marketkauppa, liikennemyymälät ja polttonestekauppa
 • Terhi Lautkankare, Henkilöstöjohtaja
 • Hannamaija Reunanen, Talousjohtaja

 

Edustajisto

Tavallisesti kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan edustajiston tehtävänä on käsitellä muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä osuuskunnan sääntöjen muuttaminen.

Turun Osuuskaupan edustajisto 2016-2020
Andersson Janina Toiminnanjohtaja, verksamhetsledare Turku
Anttila Satu Leipomoyrittäjä Nousiainen
Aso Janne Palotarkastaja Kaarina
Björkman Susanne Agrolog, tilanhoitaja Åbo
Ek Sirpa Pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu Raisio
Erkkilä Raimo Rikoskomisario Kaarina
Gustafsson Irja Sosiaaliohjaaja Kaarina
Heikkilä Juha Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Lieto
Heinonen Esko Liikelaitosjohtaja, eläkeläinen Turku
Helin-Luotonen Hanna Yrittäjä Uusikaupunki
Hellstén Minna Lähihoitaja Naantali
Hintukainen Lauri Eläkeläinen Rusko
Hollmén Kimmo Alueasiamies, toimitusjohtaja Kaarina
Hovirinta Tauno Eläkeläinen Turku
Hurme Hannu Rovasti, kasvatustoimen johtaja Kaarina
Huttunen Hans Tarkastusapulainen Kaarina
Kaurila Matti Myynti-insinööri, MV Pöytyä
Kiviranta Esko Kansanedustaja, varatuomari Sauvo
Kontola Sami Valtiotieteen ylioppilas Turku
Koskivaara Eija KTT, erikoistutkija Turku
Kuokkanen Jukka-Pekka Lääkäri, aluejohtaja Lieto
Laalo Risto Talousjohtaja Kaarina
Laine Kati Perheenäiti, opiskelija Turku
Lankinen Tuomas Maanviljelijä, rehtori Loimaa
Lehikoinen Jouni Kirkkoherra, rovasti Paimio
Lehto-Laurila Hannele Varatuomari, asianajaja Raisio
Lehtonen Mona Ombudsman, asiamies Parainen
Liitola Markku Kultaseppä Turku
Lindstedt Kim Yrittäjä Parainen
Maikola Eija Suuhygienisti Uusikaupunki
Majuri Sari Toimitsija Turku
Miesvirta Salla Terveydenhoitaja Masku
Paju Karoliina Lähihoitaja Masku
Paju Sari Lähihoitaja, vanhustyön EAT Turku
Perho Maija Sosiaalineuvos Turku
Pietari Päivi Kätilö, työsuojeluvaltuutettu Turku
Pietilä Sirpa Maatalousyrittäjä Loimaa
Raninen Kaija Katulähetystyöntekijä, eläkeläinen Turku
Rasi Jarmo Rehtori Loimaa
Ratilainen Niina Ympäristösuunnittelija (AMK), edunvalvontajohtaja Turku
Raunio Eevi Maalarimestari Turku
Rihko Leena Hygieenikko Raisio
Riikonen Oili Yrittäjä Lieto
Ritvanen Pekka Koulunjohtaja, eläkeläinen Naantali
Ruusuranta Anita Päivähoitaja Raisio
Saarimaa Loretta Omaishoitaja, kotiäiti Lieto
Seivästö Ismo Rovasti, HuK Kaarina
Sjölund Janne Psyk.sairaanhoitaja, pääluottamusmies Uusikaupunki
Suokivi Johanna Emäntä, sosionomi Rusko
Tavio Ville Kansanedustaja, OTM Turku
Tähkämaa Sanna Yrittäjä, maanviljelijä Kaarina
Uggeldahl Petri Ympäristötarkastaja Turku
Vehniäinen Ritva Ekonomi, auktorisoitu tilintarkastaja Kaarina
Vierimaa Ulla-Maija Englannin ja ruotsinkielen lehtori Turku
Vikström Matti Postimies Turku
Viljanen Marjukka Lähihoitaja Kaarina
Virtanen Leena Palvelupäällikkö, eläkeläinen Loimaa
von Schöneman Aiju Matkailuneuvoja Turku
Vuorio Taina Yrittäjä, omaishoitaja Uusikaupunki
Yrttiaho Johannes FM Turku

 

Hallintoneuvosto

Turun Osuuskaupan hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, joista 22 valitsee edustajisto. Hallintoneuvostossa on lisäksi kaksi henkilöstön edustajaa. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät jakaantuvat kolmeen aihealueeseen:

 • liiketoiminnan valvonta
 • osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen ja strategian vahvistaminen sekä
 • hallituksen valinta.

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto 2020:

Aalto Hannu, Naantali
Ahala Kirsti, Vehmaa
Andersson Janina, Turku
Arki Nina, Naantali (henkilöstön edustaja)
Eklund Riitta, Turku (varapj.)
Ek-Marjamäki Teija, Loimaa
Granskog Maria, Parainen
Hölsö Jaana, Paimio
Junkola-Lehtonen Maija, Uusikaupunki
Kàven Sirkka-Liisa, Turku
Kuvaja Kimmo, Uusikaupunki
Kärkkäinen Jukka, Turku
Liuksa Riitta, Naantali
Maisila Päivi, Mynämäki
Majuri Sari, Turku
Marku-Virtanen Katri, Vahto (henkilöstön edustaja)
Mikkola Mari, Lieto
Moisio Ulla-Maija, Turku
Nordqvist Harry, Turku
Ojala Reima, Turku
Rantanen Mika, Kaarina (pj.)
Rasi Jarmo, Loimaa
Savolainen Sami, Turku
Uggeldahl Petri, Turku

 

TOK Corporate Goverance Statement

Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) kerrotaan, millä tavoin hyvää hallintotapaa ja omistajaohjausta noudatetaan S-ryhmän alueosuuskaupoissa. TOK Corporate Governance Statement löytyy oheista linkkiä klikkaamalla. Turun Osuuskaupan säännöt löytyvät myös ohesta ja avautuvat linkkiä klikkaamalla.

Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

TOK Säännöt