Turun Osuuskaupan hallinto ja johto

Turun Osuuskauppa tarjoaa asiakasomistajilleen parasta palvelua Varsinais-Suomen alueella. Asiakasomistajilla on oikeus asettua ehdolle sekä äänestää edustajiston vaaleissa.

Turun Osuuskaupan hallinto ja johto

Päätöksentekomme perustuu demokratiaan. Asiakasomistajat sanelevat toiminnallemme suunnan sekä asiakkaina että hallinnossa mukana olevina päättäjinä. Asiakasomistajillamme on oikeus asettua ehdolle joka neljäs vuosi järjestettävissä osuuskauppavaaleissa. Seuraavat vaalit järjestetään keväällä 2020.

Edustajisto kokoontuu tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on muun muassa käsitellä tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä osuuskunnan sääntöjen muuttaminen.

Osuuskaupan hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, joista 22 valitsee edustajisto. Hallintoneuvostossa on lisäksi kaksi henkilöstön edustajaa. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät:

 • liiketoiminnan valvonta
 • osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen ja strategian vahvistaminen
 • hallituksen valinta

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto 2020:

Aalto Hannu, Naantali
Ahala Kirsti, Vehmaa
Andersson Janina, Turku
Arki Nina, Naantali (henkilöstön edustaja)
Eklund Riitta, Turku (varapj.)
Ek-Marjamäki Teija, Loimaa
Granskog Maria, Parainen
Hölsö Jaana, Paimio
Junkola-Lehtonen Maija, Uusikaupunki
Kàven Sirkka-Liisa, Turku
Kuvaja Kimmo, Uusikaupunki
Kärkkäinen Jukka, Turku
Liuksa Riitta, Naantali
Maisila Päivi, Mynämäki
Majuri Sari, Turku
Marku-Virtanen Katri, Turku (henkilöstön edustaja)
Mikkola Mari, Lieto
Moisio Ulla-Maija, Turku
Nordqvist Harry, Turku
Ojala Reima, Turku
Rantanen Mika, Kaarina (pj.)
Rasi Jarmo, Loimaa
Savolainen Sami, Turku
Uggeldahl Petri, Turku

 

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto 2021:

Ahala Kirsti, Vehmaa
Andersson Janina, Turku
Arki Nina, Rusko (henkilöstön edustaja)
Eklund Riitta, Turku (varapj.)
Ek-Marjamäki Teija, Loimaa
Granskog Maria, Parainen
Hölsö Jaana, Paimio
Järvinen Jere, Kaarina
Kàven Sirkka-Liisa, Turku
Kuvaja Kimmo, Uusikaupunki
Kärkkäinen Jukka, Turku
Liuksa Riitta, Naantali
Maisila Päivi, Mynämäki
Majuri Sari, Turku
Marku-Virtanen Katri, Rusko (henkilöstön edustaja)
Mikkola Mari, Lieto
Moisio Ulla-Maija, Turku
Nordqvist Harry, Turku
Ojala Reima, Turku
Potinkara Mika, Nousiainen
Rantanen Mika, Kaarina (pj.)
Rasi Jarmo, Loimaa
Savolainen Sami, Turku
Uggeldahl Petri, Turku

 

Osuuskaupan hallitus

Hallituksen muodostavat 5-7 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Heidän tulee toimikauden alkaessa olla osuuskaupan jäseniä. Hallituksen jäsenet eivät saa olla osuuskaupan tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa. Hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus. Hallituksen jäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.

Hallintoneuvosto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus vastaa liiketoimintamme menestyksellisyydestä. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

 • päättää keskeiset strategiamme ja tavoitteemme
 • valita toimitusjohtaja, määrätä hänen palkkausjärjestelmänsä perusteet ja päättää hänen toimisuhteensa lopettamisesta kuultuaan edellä mainituista asioista hallintoneuvoston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.
 • päättää vuosittain taloudelliset kokonaistavoitteemme ja tarvittavat toimintasuunnitelmat
 • päättää investoinneista
 • johtaa ja valvoa operatiivista liiketoimintaa

Turun Osuuskaupan hallitus vuonna 2020:

Matti Manner, laamanni, asianajaja, Turku (pj.)
Risto Rinne, vuorineuvos, Naantali (varapj.)
Satu Ahomäki, johtaja, Turku
Jukka Rinnevaara, toimitusjohtaja, Turku
Marja Salenius-Ranki, henkilöstöjohtaja, Kaarina
Sanna-Maria Sarelius, toimitusjohtaja, Turku

Turun Osuuskaupan hallitus vuodelle 2021:

Tapio Peltomäki, kauppatieteiden maisteri, Turku (pj.)
Jukka Rinnevaara, toimitusjohtaja, Turku (varapj.)
Maija Junkola-Lehtonen, toimitusjohtaja, Uusikaupunki
Kati Kivimäki, toimitusjohtaja, Helsinki
Marja Salenius-Ranki, henkilöstöjohtaja, Kaarina
Sanna-Maria Sarelius, toimitusjohtaja, Turku

 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa juoksevaa hallintoamme lain, näiden sääntöjen sekä hallituksen antamien päätösten ja ohjeiden ja osuuskaupan muiden hallintoelinten päätösten mukaisesti. Toimitusjohtajan työryhmänä toimii johtoryhmä, jonka muodostavat toimialajohtajat, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Johtoryhmä seuraa ja ohjaa päivittäistä liiketoimintaamme sekä valmistelee hallitukselle tehtäviä päätösehdotuksia.

TOK:n johtoryhmä:

 • Antti Heikkinen, Toimitusjohtaja
 • Mikko Eskelinen, Toimialajohtaja, matkailu- ja ravitsemiskauppa, tavaratalokauppa
 • Mikko Junttila, Toimialajohtaja, marketkauppa, liikennemyymälät ja polttonestekauppa
 • Terhi Lautkankare, Henkilöstöjohtaja
 • Hannamaija Reunanen, Talousjohtaja

 

Edustajisto

Tavallisesti kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan edustajiston tehtävänä on käsitellä muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä osuuskunnan sääntöjen muuttaminen.

Turun Osuuskaupan edustajisto 2020-2024
Iiris Aholainen
Jyrki Alastalo
Janne Aso
Ritva Kike Elomaa
Raimo Erkkilä
Sirpa Hagsberg
Juha Heikkilä
Hanna Helin-Luotonen
Lauri Hintukainen
Kimmo Hollmen
Hannu Hurme
Pasi Jaakkola
Jere Järvinen
Rauno Kajander
Katri Maria Kapanen
Matti Kaurila
Esko Kiviranta
Minna Knifsund
Katja Koivusalo
Eija Koskivaara
Jukka-Pekka Kuokkanen
Juha Kännö
Antti Lahdenperä
Heikki Laine
Janne Laulumaa
Jouni Juhani Lehikoinen
Mona Lehtonen
Aki Linden
Kim Lindstedt
Jussi-Pekka Luotonen
Anniina Marjamäki
Nina Mäkelä
Kristiina Mäki
Rauni Niinimäki
Veli-Pekka Nurmi
Merja Nurmio
Sanna Paasikivi
Heli Tuulikki Paasio
Maija Perho
Päivi Pietari
Vuokko Puljujärvi
Taru Pätäri
Kaija Raninen
Niina Ratilainen
Oili Riikonen
Pekka Ritvanen
Iina Saarikallio
Barbro Schauman
Ismo Seivästö
Janne Ilmari Sjölund
Niko Suojama
Johanna Suokivi
Anneli Suutari
Ville Tavio
Leena Tervahartiala
Mari Toivonen
Arvi Tolvanen
Matti Wikström
Leena Virtanen
Johannes Yrttiaho

TOK Corporate Goverance Statement

Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) kerrotaan, millä tavoin hyvää hallintotapaa ja omistajaohjausta noudatetaan S-ryhmän alueosuuskaupoissa. TOK Corporate Governance Statement löytyy oheista linkkiä klikkaamalla. Turun Osuuskaupan säännöt löytyvät myös ohesta ja avautuvat linkkiä klikkaamalla.

Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

TOK Säännöt