TOK:n myynti kasvoi 20 % vuonna 2007


1.2.2008

TOK:N MYYNTI KASVOI 20 % VUONNA 2007

Turun Osuuskaupan (TOK) kokonaismyynti vuonna 2007 oli 492 miljoonaa

euroa.

Myynti kasvoi 83miljoonaa euroa, eli 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Turun

Osuuskaupan myynnin vahva kehitys on seurausta viime vuosien aikana tehdyistä

onnistuneista investoinneista, koko henkilökunnan hyvästä työpanoksesta sekä

voimakkaasta asiakasomistajamäärän kasvusta. TOK:n asiakasomistajat ovat

entistä enemmän keskittäneet hankintojaan S-ryhmän toimipaikkoihin.

TOK:n myynti kasvoi markkinoita nopeammin

Market-toimialan myynti oli 329 M€, jossa

oli kasvua 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. TOK:n market-kaupan kasvu oli

alan kasvua nopeampaa. Myymäläverkoston kehitys oli ripeää. Kuluneen vuoden

aikana avattiin neljä uutta S-markettia sekä neljä uutta Sale lähimyymälää.

Erityisesti päivittäistavarakaupassa hintakilpailu jatkui kireänä. TOK:n

Prismat, S-marketit ja Salet menestyivät kilpailussa hyvin kokonaisedullisella

hinnoittelullaan sekä laajoilla valikoimillaan.

TOK:n marketit pystyivät lisäämään markkinaosuuttaan päivittäistavarakaupassa.

TOK arvioi päivittäistavarakaupan markkinaosuutensa olleen vuonna 2007 noin 33

%, jossa oli kasvua 3 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

TOK:n marketit pystyivät lisäämään markkinaosuuttaan

päivittäistavarakaupassa. TOK arvioi päivittäistavarakaupan markkinaosuutensa

olleen vuonna 2007 noin 33 %, jossa oli kasvua 3 prosenttiyksikköä edelliseen

vuoteen verrattuna.

Sokos-tavaratalojen myynti oli 30 M€. Tavaratalojen yhteenlaskettu myynti

oli edellisen vuoden tasolla vaikka molempien yksikköjen toimintaa rasitti

vuoden aikana käynnissä olleet saneeraukset.

Matkailu- ja ravitsemistoimialan myynti oli 48 M€, jossa oli 4 % kasvua

edelliseen vuoteen. Kasvu arvioidaan markkinoiden kasvun mukaiseksi. Myynti

kasvoi nopeammin ravintolaruokailussa, kun taas perinteisissä juoma –

seurusteluravintoloissa myynti taantui tupakkalain voimaantultua kesäkuun

alussa.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti oli 85 M€, jossa oli kasvua 14

% edelliseen vuoteen. Moottoribensiinin volyymilla mitattuna markkinaosuuden

kasvu jatkui edellisvuoden tapaan vahvana asiakasomistajien keskittäessä

polttoaineostojaan ABC-asemille.

TOK:n palveluverkosto kehittyi voimakkaasti vuonna 2007

TOK:n toimipaikkaverkosto laajeni voimakkaasti viime vuoden aikana eri

puolilla Varsinais-Suomea. Kaikkiaan avattiin 12 uutta toimipaikkaa. Uudet

S-marketit avattiin Naantaliin, Turkuun Pansioon, Koivulaan sekä

Majakkarantaan. Uudet ABC-polttonestejakelimot avattiin Kaarinaan sekä S-market

Naantalin sekä Halisten yhteyteen. Sale-lähimyymälöitä avattiin kaikkiaan neljä

eli Turkuun Laivurinkadulle ja Petreliukseen sekä Paraisten Tennbyhyn ja Nauvon

kuntaan. Turun Hansa-korttelissa avattiin uusi Red Hot Chilis-ravintola.

 Sokos Myllyn merkittävä laajennus Kauppakeskus Myllyssä valmistui

marraskuussa. Tavaratalo Sokos Wiklundin mittava saneeraus aloitettiin kevään

2007 aikana. Vuonna 2008 valmistuvan uudistuksen myötä Sokos Wiklundin

myyntiala kaksinkertaistuu. Saneerauksen jälkeen Sokos Wiklund on heti Sokos

Helsingin jälkeen Suomen toiseksi suurin Sokos-tavaratalo.

TOK:lle 100 000:s asiakasomistajatalous

Uusien asiakasomistajien kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2007.  TOK:n

100 000:s asiakasomistajatalous liittyi joulukuun lopussa uudessa S-market

Majakkarannassa.

Kaikkiaan uusia asiakasomistajia TOK:lle tuli vuoden 2007 aikana 10 368. 

Vuoden 2007 lopussa TOK:n asiakasomistajatalouksien määrä oli 100 262, mikä oli

yli 52 % TOK:n toimialueella asuvista talouksista.

– Asiakasomistajien ostojen keskittäminen omistamansa Turun Osuuskaupan

toimipaikkoihin jatkui vahvana. Asiakasomistajien ostojen osuus TOK:n

kokonaismyynnistä on jo 81 %. Asiakasomistajat hyötyivät oman osuuskauppansa

kasvusta, sillä Bonusta kertyi asiakasomistajille vuoden 2007 aikana 19

miljoonaa euroa, eli 17 % edellisvuotta enemmän, kertoo TOK:n toimitusjohtaja

Harri Koponen. 

Bonuksen lisäksi TOK maksoi vuonna 2007 10 % korkoa asiakasomistajien

sijoittamille osuusmaksuille, yhteensä 0,9 M€.

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto ja hallitus

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto on päättänyt, että osuuskaupan hallitus

jatkaa entisellä kokoonpanolla vuonna 2008. Hallitukseen kuuluvat:

toimitusjohtaja, KTM Harri Koponen(pj),

maanviljelijä Matti Yrjövuori (varapuheenjohtaja),

DI, MBA Heikki Elo,

asianajaja, varatuomari Matti Manner,

johtamiskoulutusinstituutin johtaja, KTT Pirjo Vuokko

manager, management acc. and treasury, ekonomi, Maija Junkola-Lehtonen

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa laamanni Matti Vanto Raisiosta.

Turun Osuuskaupan edustajiston vaalien ehdokasasettelu on alkanut

Turun Osuuskaupassa järjestetään tänä keväänä edustajiston vaalit. Vaalien

ehdokasasettelu alkoi joulukuussa 2007. Edustajisto käyttää osuuskaupassa

omistajille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille on

osuuskaupan säännöissä määrätty. Edustajisto valitaan vaaleilla osuuskaupan

jäsenistä joka neljäs vuosi.

– Edustajiston rooli osuuskaupan päättävänä elimenä on erittäin tärkeä.

Yksittäisistä edustajiston päätäntävaltaan kuuluvista asioista voidaan mainita

esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, hallintoneuvoston valinta ja

sääntöjen muuttaminen. Juuri edustajistossa tehtiin esimerkiksi historiallinen

päätös S-Pankin perustamisen yhteydessä säästökassavarojen siirtämisestä

pankkiin, TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen toteaa.

Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on tärkeä asema

tiedonvälittäjänä osuuskaupan johdon ja laajan asiakasomistajakunnan välillä.

Osuuskaupan vaaleissa voidaan asettaa ehdokkaaksi jokainen ennen vaalivuotta

osuuskauppaan hyväksytty henkilöjäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen

ja asuu osuuskaupan toimialueella.

– Edustajistossa on hyvä olla eri-ikäisiä ja erilaisilla taustoilla

varustettuja ihmisiä. Tärkeintä on halu olla mukana kehittämässä oman alueen

elinvoimaisuutta oman osuuskaupan toiminnan kautta, toimitusjohtaja Harri

Koponen kannustaa.

Ehdokaslistat on jätettävä perjantaihin 18.1.2008 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja ehdokasasettelusta ja edustajiston vaaleista löytyy osoitteesta www.tok.fi. Turun Osuuskaupan vaalien

ehdokaslistat julkistetaan 4.3.2008 ja äänestysaika on 10.-25.3.Vaalit

toimitetaan postitse. Vaalien tulos julkistetaan 29.3.

TOK on yli 100 000 varsinaissuomalaisen perheen omistama yritys

Turun Osuuskauppa toimii 36 kunnan alueella Varsinais-Suomessa. Sen

tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajatalouksille. Turun

Osuuskauppa toimii market-, liikennemyymälä-, majoitus- ja ravitsemis- sekä

tavaratalokaupassa työllistäen yli 2 000 henkilöä.

Tulos- ja toimintakatsausinformaatio vuodelta 2007 annetaan 13.2.2008.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Harri Koponen, puh: 050–388 4030,email: harri.koponen@sok.fi

talousjohtaja Mika Nupponen, puh: 0500-432 817, email: mika.nupponen@sok.fi