Radisson Blu Hotellit liittyy mukaan Green Key -ympäristöohjelmaan


26.1.2015

Maailmanlaajuinen Green Key -ympäristöohjelma käynnistyy Suomessa. S-ryhmän 21 hotellia ovat ensimmäiset ohjelmaan liittyvät hotellit

Maailmanlaajuinen majoitusalan ympäristöohjelma Green Key käynnistyy Suomessa, ja S-ryhmään kuuluvan Sokotel Oy:n hotellit ovat ensimmäisinä hotellitoimijoina liittymässä mukaan ohjelmaan.  Green Key on kansainvälinen ympäristömerkki, joka edistää kestävää matkailua. Green Key -merkin saanut hotelli on sitoutunut muun muassa henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen.

SOK:n matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö Sokotel Oy hakee ensimmäisenä suomalaisena hotellitoimijana kansainvälistä majoitusalan Green Key -ympäristömerkkiä kaikkiin Suomen Radisson Blu Hotelleihin sekä kaikkiin pääkaupunkiseudun ja Tampereen Sokos Hotelleihin. Lisäksi TOK hakee merkkiä Radisson Blu Marina Palace Hotellille Turussa. Yhteensä S-ryhmällä tulee olemaan 21 Green Key -merkittyä hotellia Suomessa. Original Sokos Viru hotellilla Tallinnassa on ollut Green Key -merkki jo vuodesta 2002.

”Green Key -ohjelman tavoitteena on pienentää yöpymisten ympäristökuormitusta ja säästää luontoa. Ohjelma on suunniteltu jo lähtökohtaisesti nimenomaan majoitusalalle, ja se huomioi erinomaisesti alan ominaispiirteet,” kertoo ohjelmapäällikkö Marketta Viljasaari Suomessa Green Key -merkkiä myöntävästä Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:stä.

”Jatkuva kehittyminen on meille erittäin tärkeätä ja haluamme jatkuvasti kehittää myös ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Meillä on Suomessa 11 Joutsenmerkittyä hotellia, joista suurin osa jo vuodesta 2007 lähtien.  Siirtymällä Green Key -ympäristömerkin piiriin voimme oppia uusia tapoja toimia kestävällä tavalla, ja hakemalla ympäristömerkkiä useammalle hotellille lisäämme ympäristötyömme vaikutusta.” kertoo Sokotel Oy:n toimitusjohtaja Tapio Satta.  ”Green Key -merkissä meitä erityisesti kiinnostaa merkin perusfilosofia eli pyrkimys vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja lisätä ympäristötietoisuutta” jatkaa Satta.

”Hotellit Suomessa ovat erittäin kiinnostuneita ympäristöasioista. Toive ohjelman käynnistämiselle myös Suomessa on tullut hotellisektorilta, erityisen vahvasti juuri Sokotel Oy:ltä. Green Key -ohjelmassa osallistetaan myös asiakkaat ja tätä asiakkaat odottavatkin, he ovat tänä päivänä erittäin kiinnostuneita käyttämiensä palvelujen ympäristövaikutuksista.” Marketta Viljasaari lisää.