Vastuullisuus on jatkuva matka ei määränpää – Original Sokos Hotel Kupittaalle STF-merkki


9.3.2021

Original Sokos Hotel Kupittaa on ensimmäinen Sokos Hotelli, jolle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki koko rannikon ja saariston matkailualueella. Hotelli täyttää merkille asetetut kriteerit, ja sen käyttöoikeus on osoitus arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Merkki kertoo yrityksen vastuullisuudesta sekä siitä työstä, jota vastuullisuuden eteen tehdään.

Visit Finland on lanseerannut Sustainable Travel Finland -ohjelman edistämään kestävää matkailua Suomessa. Merkin saaneet yritykset ovat huomioineet toiminnassaan niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen kuin taloudellisenkin kestävyyden.

Kupittaalla vastuullisuus on huomioitu jo rakennusvaiheessa materiaaleissa. Esimerkiksi ravintolan wc-tiloissa on Woodion kestävästä puukomposiitista valmistetut altaat. Hotellihuoneissa pyritään paperittomuuteen ja majoittujilla onkin huoneissa käytössään tabletit, josta tarpeellinen informaatio löytyy helposti.

-Vastuullisuus on asia, jota haluamme Original Sokos Hotel Kupittaan henkilökunnan kanssa kehittää jatkuvasti eteenpäin. Haluamme, että vastuullisuus näkyy hotellissa asiakkaalle konkreettisina asioina ja tarinoina. Myös koko Kupittaan alueen kehitys vastuullisuudessa on meille tärkeää ja siksi hotellimme on mukana myös KIEPPI-hankkeessa, jonka tarkoitus on kehittää mm. Kupittaan alueen kierto- ja jakamistaloutta, kertoo hotellinjohtaja Tarja Jalonen hotellin vastuullisuustoimista.

Myös asiakas valitsee yhä useammin majoituskohteensa sen perusteella, miten hyvin vastuullisuusasiat siellä on hoidettu ja miten hyvin arvomaailma vastaa heidän omaansa.

-Haluamme vastata asiakkaan odotuksiin ja ylittääkin ne parantamalla koko ajan toimintaamme. Vastuullisuus on tärkeä osa arvomaailmaamme ja se näkyy niin kestävässä kehityksessä kuin siinä, miten kohtelemme toisiamme, päättää Tarja.

Kupittaalle on aiemmin myönnetty myös kestävän matkailun Green Key-merkki.

Täältä voit lukea lisää Visit Finlandin STF –ohjelmasta.

 

Visit Finland on luonut matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -kehityspolun ja merkin, joiden myötä Visit Turku ja Turku Science Park Oy ovat nyt lähteneet yhdessä rakentamaan Turun seudulle omaa kestävän matkailun ohjelmaa. Tavoitteena on saada Turun seudun matkailuyrityksistä vähintään 51% mukaan