Tuu mukaan! kutsuu taas lapsia ja nuoria liikkumaan


6.7.2022

Viime syksynä ensimmäistä kertaa TOK:n 120-vuotisjuhlien osana toteutettu Tuu mukaan! -kampanja oli
todella suosittu. Päätimme yhdessä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa toteuttaa kampanjan myös tänä syksynä. Neljäkymmentäviisi varsinaissuomalaista urheiluseuraa lähti jälleen mukaan kampanjaan, jonka tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria liikunnan pariin ja sitä kautta ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

– Tuu Mukaan! -kampanjalle on selkeä yhteiskunnallinen tilaus. Lapset lopettavat harrastuksen keskimäärin 10,6 vuoden iässä. Huolestuttavaa on sekin, että noin 15 prosenttia 4. ja 5. luokkalaisista lapsista ei harrasta mitään. Näiden asioiden korjaaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Harrastuksen merkitys lapselle esimerkiksi mielekkään tekemisen tuoman ilon sekä uusien kavereiden saamisen kautta todella merkittävää, kertoo kehittämispäällikkö Anna Blomroos LiikUsta.

– On laajasti ymmärretty ja tutkittu tosiasia, että lapsen ja nuoren terveen kasvun ja kehityksen edellytyksenä on riittävä liikunnan määrä. Harrastamisen hyödyt ovat kuitenkin vielä syvemmällä. Harrastaminen vahvistaa hyvin monitasoisesti lapsen ja nuoren hyvinvointia ja ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä, Blomroos jatkaa.

Tuu mukaan! -kampanjassa tartutaan nyt tähän ajankohtaiseen haasteeseen. Varsinaissuomalaiset urheiluseurat tarjoavat kukin syksyllä kaksi ilmaista tutustumiskertaa seuran harrastustoimintaan. Mukana on kaikkiaan 45 urheiluseuraa ympäri Varsinais-Suomea.

– Olemme kysyneet asiakasomistajiltamme, millaisia yhteistyökohteita he arvostavat ja millaisessa toiminnassa osuuskaupan tulisi olla mukana. Kärkikolmikkoon nousi lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy. Tuu mukaan! -kampanja on meille yksi tapa luoda ja tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistä osaltaan myös syrjäytymistä, kertoo asiakkuuspäällikkö Jaana Evesti Turun Osuuskaupasta.

Tuu mukaan! -kampanjan nettisivut löytyvät osoitteesta liiku.fi/tuumukaan. Sivulta löytyvät mukana olevien urheiluseurojen tiedot ja ohjeet mukaan ilmoittautumiseen. Myös urheiluseurojen omia kanavia kannattaa seurata ja lähteä rohkeasti harrastusten pariin.