Turussa yhdistettiin voimat nuorten hyväksi


4.5.2022

Turussa on kevään aikana yhdistetty voimat entistä tiukemmin nuorten hyväksi ja nuorten kanssa. Me Turussa haluamme, että nuoret voivat hyvin.

Nuorille ja nuorten kanssa on käynnissä ja käynnistymässä useita nopeita lyhyen aikavälin toimia. Vielä tärkeämpää on, että hyvinvointia kehitetään pitkäjänteisesti pitkälle tulevaisuuteen.

Käynnissä olevia ja käynnistyviä toimia ovat:

 • Rokki-projekti
 • Ankkuritoiminta
 • Koulutuksia nuorten kanssa työskenteleville
 • Jalkautuvan työn pilotti keskustassa
 • Keskustan turvallisuussuunnitelman laadinta
 • Yhteisöllisyyden kärkihanke: tilannekuvajohtaminen, nuorten kuuleminen, ehkäisevän mielenterveystyön malli, asukkaiden olohuone -konsepti
 • Etsivän nuorisotyön lisäresursointi
 • Järjestökumppanuuden vahvistaminen
 • Kaduille jalkautuva ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö
 • Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut
 • Päihdekasvatustunnit
 • Koulukiusaamisen ehkäisyn toimet
 • Koulunkäymättömyyteen puuttuminen
 • Kouluvierailut, mm rasisminvastaisuus
 • Nuorisotyöntekijöiden työskentely oppilaitoksissa
 • Nuorisopalveluverkon päivitys
 • Asuinalueiden nuorten hyvinvointityön kehittäminen
 • Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto
 • Tuki oikeasta paikasta -hanke

Ydinkeskustassa aikaansa viettävien nuorten kanssa aloitetaan kevään aikana sosiaalisen median projekti, jossa nuoret kertovat itse elämästään Turussa ja ydinkeskustassa.

Tietoa eri toimenpiteistä jaetaan median kautta ja esimerkiksi mukana olevien toimijoiden uutiskirjeissä. Kauppiaille tarjotaan keinoja nuorten kanssa toimimiseen. Turvallisuussuunnitelma julkistetaan kaikille tarkoitetussa yleisötilaisuudessa toukokuussa.

Mukana yhteistyössä ovat kauppakeskus Hansakortteli, Turun Osuuskauppa, keskustan kauppiaat, järjestöt ja yhdistykset, Lounais-Suomen poliisi, Turun Ydinkeskustayhdistys ja Turun kaupunki.