Turun Osuuskauppa osaksi Turun kaupungin ilmastositoumusta


6.5.2024

Turun Osuuskauppa on allekirjoittanut ilmastokaupunkisopimuksen Turun kaupungin kanssa. Tämän sopimuksen allekirjoittamalla sitoudumme Turun ilmastokaupunkisopimukseen ja Turun tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.

-S-ryhmän omana tavoitteena on vähentää suhteellista energiankulutusta vuoden 2015 kulutuksen tasosta 30 % vuoteen 2030 mennessä ja tämän osalta olemme tavoitevauhdissa. On hienoa ajaa tätä tärkeää asiaa sitoutumalla myös Turun ilmastokaupunkisopimukseen, sanoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Niklas Österlund.

Sopimuksella sitoudutaan myös edistämään Euroopan unionin ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” -missiota. Ilmastositoumus luo edellytyksiä päästövähennyksille ja Turun alueen kestävälle kasvulle. Kaupunkistrategiansa mukaisesti Turku pyrkii olemaan yksi maailman johtavista ilmasto- ja luontokaupungeista.

Vastuullisuus- ja päästötavoitteet vaikuttavat TOK:n valintoihin myös uusien kiinteistöjen suunnitteluratkaisuissa sekä remonteissa. Esimerkiksi energiatehokkaalla valaistuksella ja lämmön talteenotolla voidaan saada aikaan tuntuvia säästöjä niin ympäristön kuin taloudenkin näkökulmasta.

– Kaupoissa esimerkiksi kylmälaitteet ovat olennainen osa energiankulutusta. Tärkeä palanen TOK:n kestävän kehityksen matkalla on uusiutuviin energialähteisiin ja vähäpäästöisiin kylmäaineisiin panostaminen. Käyttämämme sähkö on päästötöntä, ja vuoden alusta lähtien olemme hankkineet Turun alueella 100-prosenttisesti uusiutuvaa kaukolämpöä. Meille on tärkeää, että energian alkuperä on todennettavissa, kertoo kiinteistöpäällikkö Antti Heikkilä Turun Osuuskaupasta.

Turun alueen yritykset, yhteisöt ja asukkaat ovat vahvasti mukana ilmasto-, luonto- ja kiertotalousratkaisujen luomisessa ja toteuttamisessa. Turun ilmastotyö vahvistaa kiertotaloutta ja edistää vihreää siirtymää.

 

Turun Osuuskauppa sitoutuu seuraavin toimin edistämään Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitetta:

  • S-ryhmän tavoitteena on vähentää suhteellista energiankulutusta vuoden 2015 kulutuksen tasosta 30 % vuoteen 2030 mennessä.
  • Ruokahävikkiä pyritään kontrolloimaan ja minimoimaan jatkuvalla seuraamisella ja suunnitelmallisuudella niin hotelleissa, ravintoloissa kuin marketeissa. Myös oikeaoppinen kierrätys ja energian säästäminen ovat tärkeä osa työntekijöiden perehdytystä.
  •  Tähtäämme siihen, että vuonna 2030 myymästämme ruoasta vähintään 65 prosenttia on kasvipohjaista, 80 prosenttia on kotimaassa valmistettua sekä huolehdimme eläinten hyvinvoinnin edistämisestä.
  •  Uusia tai uudistettavia toimipaikkoja suunniteltaessa otetaan aina huomioon mahdollisimman kestävät energiaratkaisut. Uudistusten myötä valaistuksessa pyritään siirtymään energiaa säästäviin Led-valaisimiin sekä kylmälaitteistot päivitetään vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.
  •  Kaikki käytettävä sähkö on jo nyt päästötöntä, pääosin tuulivoimalla tuotettua sähköä

 

Ilmastositoumuksen allekirjoittamalla Turun ilmastotyön kumppanit ilmoittavat sitoutuvansa:

  •  Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen toteuttamiseen ja päästövähennyksiin
  •  Viestimään organisaationsa ilmastoteoista ja toimimaan ilmastotyön esikuvana
  •  Osallistumaan Turun ilmastojoukkueen toimintaan

 

Lisätietoja: Turun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Niklas Österlund, puh. 010 764 4001