Turun Osuuskauppa lahjoittaa 250 000 euroa Turun yliopistolle


27.5.2009

Turun Osuuskauppa osallistuu Turun yliopiston varainhankintakampanjaan lahjoittamalla 250 000 euroa Turun yliopistorahastoon.

TOK saa lahjoituksellaan varainhankinnan ensimmäisen nimikkoluentosalin. Turun kauppakorkeakoulun tiloissa sijaitseva sali tullaan nimeämään TOK -luentosaliksi.

Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyvät ensi vuoden alusta uudeksi Turun yliopistoksi. Varainhankintakampanjan avulla kerätään lahjoitusvaroja vuoden 2010 loppuun saakka.

– Turun Osuuskauppa on maakunnallinen osuuskauppa, jonka eräänä tavoitteena on Varsinais-Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistäminen. Osallistumalla Turun yliopiston varainkeruukampanjaan Turun Osuuskauppa haluaa tukea Turun yliopistoa maakunnan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä. TOK haluaa osaltaan varmistaa alueen oman tiedekorkeakoulun menestyksen uudenlaisessa kilpailutilanteessa, sillä yliopisto on vahva alueellinen vaikuttaja, jonka kehittymisellä on vaikutusta koko Varsinais-Suomen elinvoimaisuuteen, toteaa toimitusjohtaja Harri Koponen.

Turun Osuuskaupan osallistuminen varainhankintaan on jatkoa pitkään jatkuneelle yhteistyölle Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Kummiyritysyhteistyö ja lahjoitukset Turun kauppakorkeakoulun tukisäätiön Turun Osuuskaupan rahastoon ovat olleet aiemman yhteistyön keskeisiä muotoja.

– Korkeakouluyhteistyö edesauttaa osaavan työvoiman ja tutkimustiedon saantia sekä laajentaa jatkokoulutusmahdollisuuksia, painottaa Koponen.

Kevättalvella käynnistynyt Turun yliopiston varainhankintakampanja on lähtenyt hyvin liikkeelle.

– Neuvottelut eri tahojen kanssa ovat edenneet hyvässä hengessä. Yleinen taloudellinen tilanne on haastava ja yliopistojen keskinäinen kilpailu ulkopuolisista lahjoituksista kova. Monialainen yliopisto pystyy kuitenkin tarjoamaan yhteistyömahdollisuuksia monille tahoille. Uskon, että TOKin lahjoitus toimii hyvänä esimerkkinä ja kannustimena yrityksille, toteaa varainhankinnan johtaja, vuorineuvos Lasse Kurkilahti.

Varainhankintakampanjan tavoitteena on saada kokoon 20 miljoonaa euroa opetus- ja tutkimustoiminnan vahvistamiseksi. Kerätty pääoma rahastoidaan, ja rahaston tuottoja ohjataan kausittain tieteen ja opetuksen investointeihin yliopiston hallituksen ja rehtorin päätöksellä.

– Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä opetusministeriö rahoittaa kerättyjen yksityisten lahjoitusten summan 2,5:lla. Yksi euro on siis itse asiassa 3,5 euroa yliopiston hyväksi, toteavat Turun yliopiston rehtori Keijo Virtanen ja Turun kauppakorkeakoulun rehtori Tapio Reponen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Harri Koponen, puh. 0107644001

Rehtori Keijo Virtanen, puh. 040 5500404

Rehtori Tapio Reponen, puh.0500 525887