Turun Osuuskaupan vuosi 2017


27.2.2018

Hyvin kehittynyt tulos mahdollistaa lähivuosien suuret investoinnit.

 

– Turun Osuuskaupan tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 15,1 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 9,2 miljoonaa euroa. Hyvin kehittynyt tulos mahdollistaa uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämisen sekä merkittävän investointiohjelman läpiviemisen lähivuosina. Isona työllistäjänä ja investointiemme myötä olemme vahvasti mukana kehittämässä Varsinais-Suomen elinvoimaisuutta sekä alueen houkuttelevuutta. Olemme tehostaneet omaa toimintaamme ja sitä kautta suorituskykymme on parantunut. Tämä näkyy tuloksen positiivisena kehittymisenä, kertoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Sippola.

Turun Osuuskaupan vakavaraisuus oli hyvällä tasolla omavaraisuusasteen ollessa 50,3 prosenttia (ed.v. 45,8 %).

Liikevaihto

Turun Osuuskaupan liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 577,4 miljoonaa euroa vuonna 2017 (ed.v. 562,7 M€).

Liikevaihto milj. euroa

 

2017

2016

+/- % ed.v.

Market toimiala

409,8

400,6

+2,3 %

Sokos-tavaratalot

27,6

26,8

+2,9 %

Matkailu- ja ravitsemistoimiala

43,4

43,0

+0,9 %

Liikennemyymälätoimiala

93,7

88,5

+15,9 %

Muu liikevaihto

2,9

3,8

-23,1 %

Yhteensä

577,4

562,7

+2,6 %

 

Market-toimialan liikevaihto oli 409,8 miljoonaa euroa (ed.v. 400,6 M€) ja se kasvoi edellisestä vuodesta 2,3 prosenttia. Prismojen liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia, S-markettien liikevaihto 0,2 prosenttia ja Sale-myymälöiden liikevaihto 3,4 prosenttia. Päivittäistavaratuotteiden hintojen lasku yhdessä aukioloaikojen vapautumisen kanssa kasvatti marketkaupan asiakasmääriä ja kiritti myyntiä.

Tavaratalokaupan liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa (ed.v. 26,8 M€) ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 prosenttia. Sokoksen myynti kehittyi suotuisasti osuvamman valikoiman ja uusien merkkien ansiosta.

Matkailu- ja ravitsemistoimialan liikevaihto oli 43,4 miljoonaa euroa (ed.v. 43,0 M€), jossa oli kasvua edellisvuoteen 0,9 prosenttia. Majoituskaupan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 5,5 prosenttia. Matkailukaupan liikevaihto kasvoi huolimatta Radisson Blu Marina Palacen huoneuudistamisen aiheuttamasta käyttöhaitasta alkuvuodesta ja Seurahuoneen sulkemisesta uudistustöiden ajaksi alkusyksystä. Ravintolakaupan liikevaihdon positiivista kehittymistä jarruttivat verkostomuutokset ja kiristyvä kilpailu uusien ravintolatoimijoiden myötä.

Liikennemyymälätoimialan liikevaihto oli 93,7 miljoonaa euroa (ed.v. 88,5 M€), jossa oli kasvua edellisvuoteen 5,9 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat positiivinen polttonesteiden myynnin volyymin kehitys sekä kohonneet polttonesteiden hinnat.

Investoinnit ja muutokset liiketoiminnassa

Vuoden 2017 investoinnit toimialueelle olivat yhteensä 17,6 miljoonaa euroa (ed.v. 24,1 M€). Investoinnit jäivät edellisvuodesta johtuen Prisma Itäharjun uudistamisesta, joka nosti vuoden 2016 investointien määrää merkittävästi.

Vuoden 2017 aikana käynnistettiin isoja uudistushankkeita.

Marketkaupassa investointien painopiste oli verkoston uudistamisessa. Vuoden aikana uudistettiin Sale Alastaro, Sale Yläne, Sale Humalistonkatu, S-market Sauvo sekä S-market Vakka-Suomenkatu ja avattiin täysin uutena Sale Kupittaanpuisto. Lisäksi käynnistettiin Prisma Piispanristin, Sale Uudenkaupungin ja S-market Auran uudistus- ja rakennustyöt sekä aloitettiin Wiklund-kauppakeskuksen uudistuksen suunnittelu. Vuodenvaihteessa Stockmann Herkun liiketoiminta Turussa siirtyi Turun Osuuskaupalle.

Hotelli Seurahuone suljettiin alkusyksystä uudistussaneerauksen ajaksi ja se avataan täysin uutena Solo Sokos Hotel Turun Seurahuoneena alkuvuodesta 2019. Lisäksi matkailukaupassa Radisson Blu Marina Palacen huoneet ja aula uudistettiin alkuvuodesta, nyt hotellissa on käynnissä mittava kokoustilojen uudistus. Ravintolakaupan puolella Bar Edison uudistettiin ja Uudessakaupungissa ostettiin Ravintola Kahvelin liiketoiminta sekä remontoitiin Ravintola Kirstalle uudet tilat Kahvelin yhteyteen.

Lisäksi vuoden aikana toteutettiin monia pienempiä perusparannuksia ja kalustohankintoja kaikilla toimialoilla. Useissa kiinteistöissä tehtiin myös energiatehokkuustoimia myymälävalaistusta ja rakennusautomaatiota uudistamalla.

Asiakasomistajuus

Turun Osuuskauppaan liittyi vuoden aikana 9 108 uutta asiakasomistajaa (ed.v. 8 461). Asiakasomistajamäärä vuoden lopussa oli 153 312 (ed.v. 148 087). Toimialueen kotitalouksista Turun Osuuskaupan asiakasomistajia oli vuodenvaihteessa 66,2 prosenttia (ed.v. 66,1 %).

Viime vuonna Turun Osuuskaupan asiakasomistajille maksettiin Bonusta 19,3 miljoonaa euroa (ed.v. 19,8 M€). Lisäksi maksettiin 10 prosentin korko täyteen maksetulle osuusmaksulle, yhteensä 1,4 miljoonaa euroa (ed.v. 1,4 M€) sekä maksutapaetua 0,5 miljoonaa euroa (ed.v. 0,4 M€). Yhteensä asiakasomistajat saivat rahana maksettavia etuja noin 21,2 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Turun Osuuskauppa on yksi Varsinais-Suomen suurimmista työllistäjistä ja henkilöstön määrä oli vuoden 2017 lopussa 2 142 henkilöä (ed.v. 2 279). Kokoaikaisiksi muutettuna henkilöstömäärä oli 1 347 henkilöä (ed.v. 1 389). Kesällä 2018 Turun Osuuskauppaa työllistää noin 300 nuorta.

Viime vuoden aikana käynnistettiin koko henkilöstön hyvinvoinnin ja esimiestyön parantamiseen keskittyvä hanke. Osana hanketta muun muassa henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty reaaliaikaisen palaute- ja ideakanavan kautta.

Näkymät vuodelle 2018

Suomen taloudessa on kuluneen vuoden aikana nähty selviä merkkejä taloustilanteen parantumisesta ja ennusteiden mukaan vuodelle 2018 ajoittuu lähiaikojen kasvuhuippu. Kaupan liiton ennusteen mukaan vähittäiskauppa kasvaa vuonna 2018 samaa vauhtia kuin edellisenä vuonna, jolloin kasvu oli noin kaksi prosenttia. Kasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan jo vuonna 2019. Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan inflaatio on nopeutumassa, joka tulee hidastamaan kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua.

Turun Osuuskaupan liikevaihdon arvioidaan vuonna 2018 kasvavan edellisvuodesta. Pääasiassa kasvu tulee marketkaupan tuote- ja palveluvalikoimaa kehittämällä sekä panostamalla marketverkoston uudistamiseen.

Tiedotteessa ilmoitetut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Antti Sippola, puh. 010 764 4001
Talousjohtaja Hannamaija Reunanen, puh. 010 764 4002