Turun Osuuskaupan vuosi 2015


2.3.2016

– Omistajien määrä kasvoi 7 473 uudella omistajalla
– Omistajille maksettiin Bonusta 20,8 miljoonaa euroa
– TOK investoi toimialueellensa 19,6 miljoonalla eurolla
– TOK työllisti vuoden 2015 lopussa 2 252 henkilöä
– Henkilöstön työtyytyväisyys on noussut merkittävästi edellisvuodesta

– Taloudellinen tilanne oli viime vuonna haastava, mutta vuonna 2014 aloitettu toiminnan tehostaminen on mahdollistanut hintakilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittymisen. Verkoston merkittävän uudistamisen ja halpuuttamisen myötä asiakaskäynnit ja volyymit ovat kasvaneet. Käyttötavarakaupassa saavutettiin merkittävä tulosparannus. Myös ravintolat onnistuivat hyvin haastavassa toimintaympäristössä. Liikennemyymälätoimialan kehitystä heikensi öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku, kertoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Sippola.

 

Liikevaihto milj. euroa

 

2015

2014

+/- % ed.v.

Market toimiala

390,4

395,3

-1,2 %

Sokos-tavaratalot

27,8

32,0

– 13,2 %

Matkailu- ja ravitsemistoimiala

42,1

43,6

– 3,5 %

Liikennemyymälätoimiala

92,8

102,2

– 9,2 %

Muu liikevaihto

4,6

4,2

+ 11,7 %

Yhteensä

557,7

577,3

-3,4 %

 

Turun Osuuskaupan liikevaihto laski 3,4 prosenttia edellisvuodesta ja oli 557,7 miljoonaa euroa vuonna 2015 (ed.v. 577,3 M€).

Market-toimialan liikevaihto oli 390,4 miljoonaa euroa (ed.v. 395,3 M€) laskien edellisestä vuodesta 1,2 prosenttia. Halpuuttamisen myötä alentunut hintataso toi vähemmän euroja liikevaihdossa, mutta käynti- ja ostosmäärät sen sijaan kasvoivat positiivisesti. Prisma Myllyn remontin yhteydessä Prisma Myllyyn avattiin TOK:n ensimmäinen ruoan verkkokauppa, Prisma Kauppakassi -palvelu. Prisma Länsikeskus ja S-market Wiklund Herkku remontoitiin monipuolisiksi ja palveleviksi ruokakaupoiksi. Lisäksi avattiin uusi S-market Raisioon ja Sale Naantaliin. Sale Maskun liiketoiminta päättyi vuoden lopussa ja S-market Varissuon liiketoiminta päättyi helmikuun lopussa 2016.

Tavaratalokaupan liikevaihto oli 27,8 miljoonaa euroa (ed.v. 32,0 M€) pienentyen edelliseen vuoteen verrattuna 13,2 prosenttia. Vuoden 2015 aikana toteutetut myyntineliöiden ja tuotealueiden supistukset sekä yhden Emotion-myymälän toiminnan päättäminen vaikuttivat alentavasti liikevaihtoon. Käyttötavarakaupan tuloskehitys on kuitenkin kääntynyt myönteiseen suuntaan ja konseptien kirkastaminen on tuottanut tulosta.

Matkailu- ja ravitsemistoimialan liikevaihto oli 42,1 miljoonaa euroa (ed.v. 43,6M€), jossa oli laskua edellisvuoteen 3,5 prosenttia. Ravintolakaupan kokonaisliikevaihdon kehitykseen vaikuttivat merkittävästi toimipaikkaverkostoon liittyvät järjestelyt. Vuoden aikana lopetettiin kuusi ravintolaa ja Myllyn ravintoloiden kokonaisuudistus häiritsi liiketoimintaa usean kuukauden ajan. Majoituskauppa kasvoi edellisestä vuodesta noin neljä prosenttia.

Liikennemyymälätoimialan liikevaihto oli 92,8 miljoonaa euroa (ed.v. 102,2 M€), jossa oli laskua edellisvuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihdon merkittävä lasku johtui öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun vaikutuksesta polttonesteiden kuluttajahintoihin. Liikennemyymälöissä toteutetut uudistukset ja mm. ABC Markettien uudistaminen Sale-ruokakaupoiksi nostivat toimialan sisäkaupan liikevaihdon lähes kuuden prosentin kasvuun.

Investoinnit

Vuoden 2015 investoinnit toimialueelle olivat yhteensä 19,6 miljoonaa euroa (ed.v. 13,2 M€). Vuoden aikana uudistettiin kokonaisuudessaan Kauppakeskus Myllyn ravintolamaailma. Market-toimialalla remontoitiin Prisma Mylly, Prisma Länsikeskus sekä S-market Wiklund Herkku. S-market Raisio muutti täysiin uusiin tiloihin ja Sale Etappi avattiin Naantaliin.

Omistajuus

Turun Osuuskauppaan liittyi vuoden aikana 7 473 uutta omistajaa (ed.v. 6 454). Omistajamäärä vuoden lopussa oli 141 905 (ed.v. 136 600). Toimialueen kotitalouksista Turun Osuuskaupan omistajia oli vuodenvaihteessa 65 prosenttia (ed.v. 64 %).

Viime vuonna Turun Osuuskaupan omistajat saivat Bonusta 20,8 miljoonaa euroa (ed.v. 22,2 M€). Omistajaetuna maksettiin lisäksi 10 prosentin korko täyteen maksetulle osuusmaksulle, yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (ed.v. 1,3 M€). S-Etukortilla maksaessaan omistajat saavat myös 0,5 % maksutapaedun. Maksutapaedun kokonaismäärä viime vuonna oli 0,4 miljoonaa euroa (ed.v. 0,4 M€). Yhteensä omistajat saivat rahana maksettavia etuja noin 22,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Turun Osuuskaupan henkilöstön määrä oli vuoden 2015 lopussa 2 252 henkilöä (ed.v 2 272). Kokoaikaisiksi muutettuna henkilöstömäärä oli 1 392 henkilöä (ed.v 1 427).

Kesällä 2016 Turun Osuuskauppaa työllistää noin 420 nuorta. Lisäksi Osuuskauppa tarjoaa noin 450 Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelupaikkaa.

Henkilöstön työtyytyväisyys on hyvällä tasolla ja se on noussut selvästi edellisestä vuodesta. Tutkimuksen mukaan Turun Osuuskaupan vahvuuksia ovat muun muassa oikeudenmukainen palkitseminen sekä henkilöstön reilu ja tasapuolinen kohtelu. Henkilöstö on myös valmis suosittelemaan osuuskauppaa työnantajana.

Kannattavuus

Turun Osuuskaupan tilikauden ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 5,9 miljoonaa euroa (ed.v. 5,3 M€). Turun Osuuskaupan vakavaraisuus oli hyvällä tasolla omavaraisuusasteen ollessa 44,6 prosenttia (ed.v. 44,5 %).

Näkymät alkaneelle vuodelle

Kuluttajien luottamus Suomen ja oman talouden tilanteen paranemiseen on ollut pitkään alhainen ja epävarmuus talouden tulevaisuudesta heijastuu ostokäyttäytymiseen. Kuluttamisen painopiste on edelleen edullisemmissa tuotteissa ja ostopäätökset ovat harkittuja. Nykyisellään kulutusrakenne laskee katetasoja ja kasvattaa tuloksen hallinnan merkitystä.

– Koska vähittäiskaupan markkinan ei edelleenkään odoteta kasvavan, haasteet alalla jatkuvat. TOK:n liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan kuitenkin hieman kasvavan kuluvana vuonna edelliseen vuoteen verrattuna, Antti Sippola toteaa.

Tiedotteessa ilmoitetut luvut ovat tilintarkastamattomia.