Turun Osuuskaupan vuosi 2014


16.3.2015

Turun Osuuskaupan liikevaihto vuonna 2014 oli 577,3 miljoonaa euroa ja investoinnit toimialueelle yhteensä 13,2 miljoonaa euroa. Asiakasomistajia oli vuoden lopussa 136 600. Asiakasomistajille maksettiin noin 24 miljoonaa euroa Bonuksena, osuusmaksun korkona sekä maksutapaetuna. Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 2 272.

– Turun Osuuskaupan liikevaihto nousi lähes edellisvuoden tasolle huolimatta talouden yleisistä epävarmuustekijöistä ja kuluttajien ostovoiman heikentymisestä edelleen. Turun Osuuskaupan toiminnan tulos oli 5,3 miljoonaa euroa jääden vain hieman edellisvuoden tasosta (6,6 M€), vaikka toimintaympäristö jatkui kaupan alalla erittäin haasteellisena, toteaa Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Sippola.

Liikevaihto

Turun Osuuskaupan liikevaihto laski 0,5 prosenttia ja oli 577,3 miljoonaa euroa vuonna 2014 (ed.v. 580,1 M€).

Market-toimialan liikevaihto oli 395,3 miljoonaa euroa kasvaen edelliseen vuoteen verrattuna 0,6 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavaratalokaupan liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa pienentyen edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 prosenttia. Tavaratalokaupan liikevaihto laski valtakunnallisesti enemmän kuin Turun Osuuskaupan yksiköissä.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 43,6 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edellisvuoteen 3,9 prosenttia. Liikevaihdon lasku kohdistui ravitsemiskauppaan. Matkailukaupan liikevaihto sen sijaan säilyi edellisvuoden tasolla. Yleinen taloudellinen epävarmuus näkyi sekä yksityisten että yritysten kulutuskäyttäytymisessä. Turun Osuuskauppa sopeutti heikkenevässä markkinatilanteessa omaa tarjontaa ja sulki kolme ravintolayksikköä vuoden vaihteessa.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 102,2 miljoonaa euroa. Liikennemyymäläkauppa kasvoi, sen sijaan polttonesteiden liikevaihtoa laski loppuvuonna öljyn hinnan huomattava aleneminen. Kokonaisuudessaan toimialan liikevaihto laski 2,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Investoinnit

Vuoden 2014 investoinnit toimialueelle olivat yhteensä 13,2 miljoonaa euroa (ed.v. 10,1 M€). Suurin yksittäinen investointi oli Kiinteistö Oy Turun Koulukatu 29 osakkeiden hankinta. Tiloissa toimii ABC Liikennemyymälä ja Sale.

Market-toimialalla avattiin Turkuun uusi Sale Jäkärlään. Sale Lauste uudistettiin ja S-Market Mynämäki laajennettiin.

Asiakasomistajuus

Viime vuonna Turun Osuuskaupan omistajat saivat Bonusta 22,2 miljoonaa euroa (ed.v. 24,3 M€). Omistajaetuna maksettiin lisäksi 10 prosentin korko täyteen maksetulle osuusmaksulle, yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (ed.v. 1,2 M€). S-Etukortilla maksaessaan omistajat saavat myös 0,5 % maksutapaedun. Maksutapaedun kokonaismäärä viime vuonna oli 0,4 miljoonaa euroa (ed.v. 0,4 M€). Yhteensä omistajat saivat rahana maksettavia etuja noin 24 miljoonaa euroa.

Turun Osuuskaupan omistajien määrä kasvoi vuoden aikana 6 454 uudella omistajalla (ed.v. 7 352). Asiakasomistajamäärä vuoden lopussa oli 136 600 (ed.v. 132 828). Toimialueen kotitalouksista Turun Osuuskaupan omistajia oli vuodenvaihteessa hiukan yli 64 prosenttia (ed.v. 63 %).

Henkilöstö

Turun Osuuskaupan henkilöstön määrä oli vuoden 2014 lopussa 2 272 henkilöä (ed.v 2 375). Kokoaikaisiksi muutettuna henkilöstömäärä oli 1 427 henkilöä (ed.v 1 507).

Turun Osuuskaupassa työskentelee erityisen paljon nuoria ja tälläkin hetkellä 31 prosenttia henkilöstöstä on alle 25-vuotiaita. Kesällä 2015 Turun Osuuskauppaa työllistää noin 400 nuorta. Lisäksi Osuuskauppa tarjoaa noin 400 Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelupaikkaa.

Kannattavuus

Turun Osuuskaupan tilikauden ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 5,3 miljoonaa euroa (ed.v. 6,6 M€). Kotitalouksien ostovoima heikkeni ja kulutus väheni entisestään. Tämä vaikutti Turun Osuuskaupan toimintaan ja tulokseen. Turun Osuuskaupan vakavaraisuus oli hyvällä tasolla omavaraisuusasteen ollessa 44,5 prosenttia (ed.v. 44,4 %).

Muutokset johdossa

Turun Osuuskaupan hallintorakenne muuttui vuoden 2014 alussa voimaan tulleiden uusien sääntöjen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajana toimii nykyään hallintoneuvoston valitsema luottamushenkilö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, laamanni Matti Manner. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen agrologi, maanviljelijä Timo Hollmén. Hallituksen ja hallintoneuvoston muut jäsenet ilmenevät Turun Osuuskaupan nettisivuilta https://www.s-kanava.fi/web/s/tok/hallinto-ja-johto

Vuoden 2014 aikana Turun Osuuskaupan johdossa tapahtui muutoksia. Kesäkuussa toimitusjohtajan tehtävässä aloitti Antti Sippola ja liikennemyymälä- ja polttonestekauppa siirtyi matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Mikko Eskelisen vastuulle, elokuussa Janne Reunanen aloitti Sokos- ja Emotion ketjujohtajana, syyskuussa Mikko Rauhanen nimitettiin marketkaupan toimialajohtajaksi ja tammikuussa 2015 Hannamaija Reunanen aloitti talousjohtajan tehtävässä.

Turun Osuuskaupan johtoryhmän jäsenet ovat:

Antti Sippola, toimitusjohtaja
Mikko Eskelinen, toimialajohtaja, hotellit ja ravintolat, liikennemyymälät ja polttonestekauppa
Marja Kyllönen, henkilöstöjohtaja
Mikko Rauhanen, toimialajohtaja, marketkauppa
Hannamaija Reunanen, talousjohtaja
Janne Reunanen, ketjujohtaja, Sokos ja Emotion

Näkymät alkaneelle vuodelle

Toimialueen taloudellinen yleistilanne jatkuu kuluvana vuonna viime vuoden kaltaisena. Palvelualan kysynnän on ennustettu laskevan ja myyntitasojen odotetaan jäävän viime vuodesta. Kun kulutuksen rakenne muuttuu ja hintakilpailu painottuu edullisiin tuotteisiin, myös katetuottojen hallinta on haasteellista.

– Tällaisessa tilanteessa tuloksen hallinnan merkitys kasvaa. Meille se tarkoittaa kustannusrakenteiden järjestelemistä niin, että saamme myös kiinteiden kustannusten osuuden liikevaihdosta ja katetuotosta pidettyä hallinnassa. Samalla jatkamme kuitenkin tuottavuuden parantamista investoimalla toimipaikkaverkostoon, toteaa Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Sippola.

 

Tiedotteessa ilmoitetut luvut ovat tilintarkastamattomia.