Turun Osuuskaupan tulos edellisvuoden tasolla


13.2.2023

Osuuskaupan idea puhuttelee – market-kaupan asiakasmäärät kasvussa

  • Liikevaihto 731,6 M€
  • Tulos ilman kertaluonteisia eriä 11,3 M€
  • Investoinnit Varsinais-Suomeen 34,1 M€
  • Asiakasomistajille rahana maksettavia etuja 25,4 M€
  • Asiakasomistajia vuoden 2022 lopussa 171 046
  • Henkilöstöä 2670 vuoden 2022 lopussa

– Kuluttajien hintatietoisuus on ymmärrettävästi lisääntynyt ja osuuskaupan liikeidea, jossa tarjoamme laadukkaita tuotteita pysyvästi edulliseen hintaan, toimii hyvin myös tilanteessa, jossa ostovoima heikkenee. Vetovoimaa lisäävät myös rahana takaisin maksettavat Bonus ja maksutapaetu sekä muut asiakasomistajuuden hyödyt. Viime vuodelta asiakasomistajamme saivat Bonuksena ja maksutapaetuna yhteensä 25,4 miljoonaa euroa, sanoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Heikkinen.

– Turun Osuuskaupan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Erityisen hyvää kehitys oli koronarajoitteista palautumaan päässeellä matkailu- ja ravitsemiskaupalla.​ Marketkaupan liikevaihto oli myös hyvällä tasolla. Erityisen iloisia olemme siitä, että market-kaupan asiakasmäärät kasvoivat lähes kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Tuloksen maksimoinnin sijaan meille on tärkeää turvata investointikykymme. Sen vuoksi olemme pystyneet kehittämään verkostoa ja tarjoamaan asiakasomistajille kattavat palvelut. Kannattava toiminta ja hyvä tulos mahdollistavat palvelujen ja verkoston kehittämisen asiakasomistajien eduksi myös tulevina vuosina, Heikkinen jatkaa.

Liikevaihto ja tulos

Turun Osuuskaupan liikevaihto oli 731,6 M€ miljoonaa euroa vuonna 2022 (ed.v. 664,9 M€) ja kasvoi edellisvuodesta 10 prosenttia. Turun Osuuskaupan tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 11,3 miljoonaa euroa (ed.v. 11,8 M€). Vakavaraisuus on edelleen vahva, omavaraisuusaste oli 48,3 prosenttia (edv. 46,6 %).

Liikevaihto toimialoittain

2022 (M€) 2021 (M€) +/- % ed.v.
Market toimiala 556,5 520,0 + 7,0 %
Sokos-tavaratalot ja Emotion 16,4 15,1 + 8,6 %
Matkailu- ja ravitsemistoimiala 42,1 31,0 + 35,8 %
Liikennekauppa 111,1 93,6 + 18,7 %
Muu liikevaihto 5,6 5,2 + 6,6 %
Yhteensä 731,6 664,9 + 10 %

 

Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 7,4 prosenttia. Koko market-toimialan liikevaihto oli 556,5 miljoonaa euroa (ed.v. 520,0 M€) ja se kasvoi edellisestä vuodesta 7,0 prosenttia. Kuluttajat arvostavat kotimaista ruokaa. Viime vuonna Turun Osuuskaupan ruokakaupat myivät kotimaista ruokaa yhteensä 480 miljoonalla eurolla. Vuoden 2022 aikana panostettiin ruoan verkkokauppaan lisäämällä noutopisteiden määrää sekä kotiinkuljetus- ja keräilykapasiteettia. Sen myötä verkkokaupan myynti kasvoi yli 20 prosenttia.

Tavaratalokaupan liikevaihto oli 16,4 miljoonaa euroa (ed.v. 15,1 M€) ja se nousi edelliseen vuoteen verrattuna 8,6 prosenttia. Sokos Wiklundilla Turun keskusta-alueen uudistukset haastoivat liiketoimintaa alkusyksyyn asti. Koronarajoitusten väistymisen ja työpaikoille palaamisien myötä vaatekaappeja päivitettiin ja kauneuden tuotteiden myynti lähti jälleen kasvuun. Sokos.fi verkkokauppa uudistui alkuvuonna 2023 ja se on otettu hyvin vastaan. Uuden verkkokaupan myötä monikanavainen asiointi on vahvassa kasvussa.

Matkailu- ja ravitsemistoimialan liikevaihto oli 42,1 miljoonaa euroa (ed.v. 31,0 M€), jossa oli kasvua edellisvuoteen 35,8 prosenttia. Kasvua vauhdittivat erityisesti koronarajoitusten purkaminen alkuvuonna sekä onnistunut kesäkauppa. Majoituskaupassa liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 28,5 prosenttia. Ravintolakaupan liikevaihto kasvoi 42,4 prosenttia.

Liikennekaupassa liikevaihto oli 111,1 miljoonaa euroa (ed.v. 93,6 M€), jossa oli kasvua edellisvuoteen 18,7 prosenttia. Myyntiä kasvattivat paitsi poistuneet koronarajoitukset ja ihmisten liikkumisen lisääntyminen, myös polttonesteiden hinnan nousu.

Energianäkökulmat ohjaavat investointeja ja päivittäistä toimintaa

Vuoden 2022 investoinnit maakuntaan olivat yhteensä noin 34,1 miljoonaa euroa (ed.v. 10,3 M€), joka oli 4,7 prosenttia liikevaihdosta (ed.v. 1,5%).

Investoinnit painottuivat vuonna 2022 Wiklund-keskukseen ja market-kauppaan. Wiklun-keskuksessa uudistimme kevään aikana Sokoksen ja kesällä avasimme katutasoon kaksi uutta ravintolaa, Wine Bar Axel W:n sekä Hesburgerin. Lisäksi S-market Wiklund Herkun mittavat uudistus- ja laajennustyöt valmistuivat joulukauppaan. Market-toimialalla uudistimme lisäksi Prisma Tampereentien lattiasta kattoon ja avasimme uuden S-marketin Auranlaaksoon Kaarinaan sekä Sale Aurakadun Turun keskustaan ja Sale Kompassin Linnafältin alueelle Turkuun. Tavaratalokaupassa avasimme uuden Emotion-myymälän Skanssiin. Liikennekaupassa avasimme vuoden 2022 aikana yhteensä 10 uutta ABC-latausasemaa. ABC-latauksessa käytettävä sähkö on uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä.

Kuluvan vuoden suurin yksittäinen investointi on Prisma Myllyn uudistus, joka alkoi alkuvuodesta. Uudistus näkyy asiakkaalle aiempaa sujuvampana ja helpompana asiointina sekä laajempina valikoimina. Uudistus valmistuu joulun alla 2023.

Fiksu energiankäyttö on keskeisessä roolissa Turun Osuuskaupassa. Uudistusten yhteydessä muun muassa talotekniikka nykyaikaistetaan ja ilmanvaihto sekä kylmälaitteet uusitaan. Remontin jälkeen yksittäisen myymälän kokonaisenergiankulutus on noin puolet entisestä.

Loppuvuodesta osana S-ryhmän yhteisiä energiansäästötalkoita olemme tarkastelleet myymäläkohtaisesti lämpötilojen laskumahdollisuuksia yhdellä asteella. Vuoden 2022 viimeisen kvartaalin aikana sähkönkulutuksemme väheni kolme prosenttia ja kaukolämmön osalta jopa 19 prosenttia. Sähkön säästö oli yhteensä 414 755 kWh, joka vastaa noin 22 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista kulutusta. Kaukolämmön kulutus väheni 1 009 MWh, joka vastaa keskimäärin kahdeksan S-marketimme vuosittaista lämmitysenergian kulutusta. Lisäksi olemme vähentäneet toimipaikoissa valaistusta ja ohjanneet kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden ilmamääriä minimiin valtakunnallisten sähkön huippukulutuspiikkien ajaksi.

Asiakasomistajuus

Vuonna 2022 Turun Osuuskaupan asiakasomistajat saivat Bonusta 24,6 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,8 miljoonaa euroa eli yhteensä 25,4 miljoonaa euroa (ed.v. 23,5 M€) rahana maksettavia etuja. Keskimäärin tämä tekee noin 148 euroa asiakasomistajaa kohden. Vuonna 2022 Turun Osuuskauppa ei maksanut osuuspääoman korkoa vuodelta 2021.

Turun Osuuskauppaan liittyi vuoden aikana 7 379 uutta asiakasomistajaa (ed.v. 9 616). Asiakasomistajamäärä vuoden lopussa oli 171 046 (ed.v. 168 094). Toimialueen kotitalouksista Turun Osuuskaupan asiakasomistajia oli vuodenvaihteessa 68,9 prosenttia (ed.v. 68,4 %).

Henkilöstö

Turun Osuuskauppa on yksi Varsinais-Suomen suurimmista työllistäjistä ja henkilöstön määrä oli vuoden 2022 lopussa 2670 henkilöä (ed.v. 2 429). Kesällä 2023 Turun Osuuskauppa työllistää noin 500 nuorta myymälöissä, ABC liikenneasemilla, ravintoloissa ja hotelleissa.

Turun Osuuskaupan työtyytyväisyys on hyvällä tasolla. Viime syksynä tehdyn työyhteisötutkimuksen tuloksissa oli jälleen nousua ja tulos oli jo toista kertaa peräkkäin osuuskaupan kautta aikojen korkein. Hyvän työyhteisötutkimuksen tuloksen ansiosta Turun Osuuskauppa sai syksyllä Suomen innostavimmat työpaikat 2022 -tunnustuksen. Se viestii henkilöstön korkeasta omistautuneisuudesta sekä yrityksen pitkäjänteisestä ja osallistavasta kehittämisestä.

Näkymät vuodelle 2023

Yleiseen taloudelliseen kehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Suomen talouden kasvun odotetaan pysähtyvän. Etenkin Venäjän sotaan Ukrainassa liittyy edelleen epävarmuutta esimerkiksi inflaation ja energian hintojen osalta. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan Suomessa 0,2 prosenttia vuonna 2023.

Turun Osuuskaupan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2023. Operatiivisen tuloksen taas ennakoidaan jäävän edellisvuodesta. Tulosta haastaa erityisesti inflaatiosta aiheutuva yleinen kustannustason nousu.

Tiedotteessa ilmoitetut luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Heikkinen, puh. 010 764 4003