Turun Osuuskaupan palvelujen kehittäminen jatkui vuonna 2010


4.3.2011

Turun Osuuskaupan palvelujen kehittäminen jatkui vuonna 2010

 

Turun Osuuskauppa (TOK) on varsinaissuomalaisten omistama palveluyritys, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen. TOK jatkoi toiminta-ajatuksensa mukaista palvelujen kehittämistä vuoden 2010 aikana. Vuoden aikana avattiin viisi uutta toimipaikkaa. Investoinnit oman maakunnan palvelujen kehittämiseen olivat 16,1 miljoonaa euroa. TOK:n tehtävänä on myös oman toimialueen hyvinvoinnin edistäminen. TOK:n päivittäistavarahankinnat oman alueen toimittajilta olivat noin 66,5 miljoonaa euroa.

  

VUODEN 2010 TOIMINNAN PÄÄKOHDAT:

•         TOK:n liikevaihto kehittyi positiivisesti (498,8 m€, + 4,3 % ed.v.)

•         Asiakasomistajille ennätysmäärä Bonusta 23,6 m€, (+2,6 % ed.v.)

•         TOK:n investoinnit olivat 16,1 m€

•         TOK:n päivittäistavarahankinnat omalta alueelta 66,5 m€

•         TOK:n toiminnan tulos oli 6,4 m€ (ed.v. 6,4 m€)

•         Uusia asiakasomistajatalouksia liittyi 8 228

•         Asiakasomistajatalouksien osuus TOK:n toimialueen talouksista 65 %

•         TOK:n henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 2 377

•         Maakunnan hyvinvointia tukeviin hankkeisiin 532 tuhatta euroa

 

TURUN OSUUSKAUPAN LIIKEVAIHTO KEHITTYI POSITIIVISESTI

Tilastokeskuksen mukaan Suomen vähittäiskaupan liikevaihdon arvo ilman autokauppaa kasvoi marraskuun 2010 loppuun mennessä 3,7 %. Vähittäiskaupan kehityksessä oli toimialoittain suuria vaihteluita. Päivittäistavarakaupan liikevaihdon kasvu Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun loppuun mennessä 4,1 %. TOK:n liikevaihto oli vuonna 498,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 4,3 %.

– TOK:n liikevaihto kehittyi positiivisesti edellisestä vuodesta. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat edellisten vuosien ja vuoden 2010 investoinnit asiakasomistajien palveluverkoston kehittämiseen, toimipaikkojemme kilpailukyvyn kehittyminen sekä edelleen vahvana jatkunut asiakasomistajien määrän kasvu. Asiakasomistajien palveluverkostoa parannettiin viidellä uudella toimipaikalla, TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen kertoo.

 

Turun Osuuskaupan liikevaihto toimialoittain

 

Liikevaihto milj. euroa

 

2010

2009

Keh

Market-toimiala

331,6

324,5

+2,2 %

Sokos-tavaratalot

31,4

32,1

-2,0 %

Matkailu- ja ravitsemistoimiala

40,7

41,0

-0,7 %

Liikennemyymälätoimiala

92,2

77,6

 18,9 %

Muu liikevaihto

2,8

2,9

– 6,2 %

Yhteensä

498,8

478,1

+4,3 %

 

 

Päivittäistavarakauppa

TOK:n päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 331,6 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 2,2 %. TOK:n Prisma-ketjun liikevaihto oli 159,4 milj. euroa.

Liikevaihto nousi edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 %. S-Market-ketjun liikevaihto oli 129,7 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sale-ketjun liikevaihto oli 42,4 milj. euroa. Liikevaihto laski 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sale-ketjun liikevaihdon kehitykseen vaikutti negatiivisesti sunnuntaiaukiolojen vapauttamista koskeva lakimuutos.

Päivittäistavarakaupan liikevaihto kertyi 4 Prisman, 22 S-marketin ja 23 Sale-lähimyymälän liiketoiminnasta. TOK:n Päivittäistavarakaupan markkinaosuuden arvioidaan säilyvän ennallaan.

 

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

TOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 40,7 miljoonaa euroa, jossa on laskua edelliseen vuoteen 0,7 %. Ravintoloiden liikevaihto oli 30,1 milj. euroa. Liikevaihto laski 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Taantuma näkyy vielä ravintolakaupassa etenkin anniskeluravintoloissa. Ravintolakaupan liikevaihdon laskuun on vaikuttanut erityisesti alkoholimyynnin volyymin lasku.

Majoitustoiminnan liikevaihto piristyi edellisestä vuodesta ja oli 10,6 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Matkailu- ja ravitsemistoimialan liikevaihto kertyi 34 ravintolasta sekä kolmesta hotellista.

 

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 92,2 miljoonaa euroa, jossa oli nousua edelliseen vuoteen 18,9 %. Liikennepolttonesteiden volyymillä mitattuna markkinaosuuden kasvu jatkui edellisvuoden tapaan vahvana asiakasomistajien keskittäessä polttoaineostoja ABC-asemille. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat myös jakelimoverkostoon tehdyt investoinnit.

TOK:lla oli vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 26 ABC-yksikköä, 4 ABC-liikenneasemaa ja 22 ABC-polttonestejakelimoa.

ASIAKASOMISTAJIEN PALVELUVERKOSTO KEHITTYI

Vuonna 2010 TOK paransi market-toimialan palveluverkostoaan avaamalla kolme uutta S-markettia ja kaksi Sale-lähimyymälää. Uudet S-marketit avattiin Turkuun Koulukadulle, sekä Maskun ja Nousiaisten kuntiin. Kaksi uutta Sale-myymälää avattiin Turkuun Martin kaupunginosaan ja Satakunnantielle.

Lisäksi avattiin uusi ABC-liikennemyymälä Turun Koulukadulle sekä autonpesuasema ja ABC-polttonesteautomaatti Satakunnantielle.

Kaikkiaan Turun Osuuskaupan vuoden 2010 investoinnit olivat 16,1 miljoonaa euroa.

 

 VUODEN 2010 TULOS EDELLISVUODEN TASOLLA

Toiminnan tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 6,4 miljoonaa euroa (ed.v. 6,4 milj. euroa). Uusien toimipaikkojen käynnistyskustannukset sekä tehtyjen investointien poistot ja rahoituskulut hidastivat tuloksen kehittymistä.

Turun Osuuskaupan rahoitustilanne oli koko vuoden hyvä. TOK:n taseen loppusumma pieneni 18 miljoonalla eurolla päätyen 218,4 miljoonaan euroon. Konsernin omavaraisuusaste nousi 43,4 %:iin (ed.v. 38,2 %).

ASIAKASOMISTAJILLE PALAUTUSTA YLI 23 MILJOONAA EUROA

TOK:n asiakasomistajat ostivat omistamansa osuuskaupan palveluja viime vuonna yhteensä 493 miljoonalla eurolla, jossa oli kasvua 2,5 %. Asiakasomistajien ostot olivat  

82 % TOK:n kokonaismyynnistä. Vuonna 2010 asiakasomistajat saivat palautusta ostojensa keskittämisestä Bonuksena yhteensä 23,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 2,6 %. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,1 miljoonaa euroa ja maksutapaetuna S-Etukortilla maksetuista ostoksista tilitettiin 0,29 miljoonaa euroa. Asiakasomistajat saivat yhteensä erilaisia ostopalautuksia lähes 25 miljoonaa euroa.

Bonuksen, osuusmaksun koron ja maksutapaedun yhteenlaskettu asiakasomistaja-kohtainen hyöty vuonna 2010 oli keskimäärin 209 euroa.

 

TURUN OSUUSKAUPALLA YLI 119 000 ASIAKASOMISTAJAA

 

Turun Osuuskauppa on osuustoiminnallinen yritys, jonka omistajaksi voi liittyä sijoittamalla 100 euroa osuuskaupan pääomaan. Vuoden 2010 lopussa TOK:n asiakasomistajien määrä oli 119 789. TOK:n toimialueella asuvista talouksista 65 % on asiakasomistajia. •Uusien asiakasomistajien kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2010. TOK:lle tuli vuoden aikana 8 228 uutta asiakasomistajaa.

 

TURUN OSUUSKAUPPA ON VARSINAIS-SUOMEN SUURIN PALVELUALAN TYÖLLISTÄJA

TOK on  

Varsinais-Suomen suurin palvelualan työllistäjä. TOK:lla on 117 toimipaikkaa, joissa vuoden 2010 lopussa työskenteli yhteensä 2 377 henkilöä. Palkat ja henkilösivukulut olivat 53,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,4 %.

 

VUODEN 2011 NÄKYMÄT

 

Palvelutarjonta kehittyy – uusi PRISMA-keskus Loimaalle

TOK rakentaa Loimaalle noin 10 000 m2:n kauppakeskuksen, jonka veturiksi nousee myyntipinta-alaltaan noin 6 000 m2:n Prisma. Rakentaminen alkaa keväällä 2011.

Uusi rakennus rakennetaan nykyisen S-marketin kiinteistön taakse. Uudisrakennuksen tieltä puretaan tontilla oleva entinen huonekalumyymälä. Nykyinen S-market jatkaa toimintaansa kunnes uusi kauppakeskus avataan ja tämän jälkeen S-marketin vanhan kiinteistön tilalle rakennetaan pysäköintitilaa. ABC polttonestejakelimo säilyy tontilla, mutta muutoksen yhteydessä sen paikka tontin sisällä muuttuu. Uusi kauppakeskus avaa ovensa syksyllä 2012.

– Tavoitteena on rakentaa Loimaalle vetovoimainen kauppakeskus, joka loimaalaisten lisäksi palvelee myös lähikuntien asiakasomistajia. Prisman lisäksi kauppakeskukseen tulee tiloja myös muille yrittäjille. Prisman myötä sekä päivittäistavara- että käyttötavara-tarjonta tulee Loimaalla kasvamaan merkittävästi. Käyttötavaratarjonta tulee sisältämään viihteen ja kodintekniikan, pukeutumisen, rakentamisen ja remontoinnin, sportin sekä kodin ja puutarhan tuotealueiden tarjontaa, TOK:n toimialajohtaja Mika Marttila kertoo.

 

VASTUULLISTA TOIMINTAA OMAN ALUEEN HYVÄKSI

Lokakuussa 2011 tulee kuluneeksi 110 vuotta siitä, kun Turun Osuuskauppa perustettiin Turun Raunistulan kaupunginosassa. Osuuskaupan toiminta-ajatus on pysynyt muuttumattomana vuosien saatossa. TOK tarjoaa laadukkaita, paikallisia ja edullisia

tuotteita ja palveluita sekä palauttaa osan ylijäämästään takaisin asiakasomistajilleen.

– Vastuullisuus on ollut eräs osuustoiminnan perusarvoista aina osuustoiminnan alkuajoista lähtien. TOK:n tavoitteena on edistää paitsi asiakasomistajiensa taloudellista hyvinvointia, niin myös koko toimialueensa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. TOK tukee harkintansa mukaan valittuja, yhteistä hyvää edistäviä hankkeita. TOK toimii mm. Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeen yhteistyökumppanina. Lisäksi TOK on tukenut mm. SPR:n Varsinais-Suomen piirin ja Saaristomeren Suojelurahaston toimintaa

sekä paikallista lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaa TOK-JunnuBonuksen muodossa noin 60 000 eurolla. TOK tuki viime vuonna alueensa hyvinvointia tukevia hankkeita yhteensä yli 500 tuhannella eurolla, toimitusjohtaja Harri Koponen kertoo.

TOK tarjoaa ennätysmäärän kesätyöpaikkoja vuonna 2011. Kesätyöpaikkojen määrä kasvaa edellisestä vuodesta. Kesätyöpaikkoja on tarjolla kaikkiaan 416, jossa on kasvua edelliseen kesään verrattuna lähes 100 työpaikkaa. Kesätyöpaikkaa voi hakea täyttämällä avoimen hakulomakkeen osoitteessa www.tok.fi. Hakuaikaa on 15.3.2011 saakka.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Harri Koponen, puh. 010 764 4001, harri.koponen@sok.fi