Turun Osuuskaupan palvelujen kehittäminen jatkui vuonna 2009


11.3.2010

LEHDISTÖTIEDOTE

Julkaisuvapaa 11.3.2010 klo 10:00

 

Turun Osuuskaupan palvelujen kehittäminen jatkui vuonna 2009

Turun Osuuskauppa (TOK) on varsinaissuomalaisten ihmisten omistama alueensa suurin palveluyritys, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen.

TOK jatkoi toiminta-ajatuksensa mukaista palvelujen suunnitelmallista kehittämistä vuoden 2009 aikana taantumasta huolimatta. Investoinnit oman maakunnan palvelutarjonnan kehittämiseen olivat 18,8 miljoonaa euroa. Varsinaissuomalaisten ihmisten omistaman TOK:n tehtävänä on myös oman toimialueen hyvinvoinnin edistäminen. TOK:n päivittäistavarahankinnat oman alueen toimittajilta olivat noin 65 miljoonaa euroa ja olivat suuremmat kuin edellisenä vuonna. Lisäksi TOK on tukenut vastuullista ja maakunnan hyvinvointia tukevaa toimintaa noin 500 tuhannella eurolla.

VUODEN 2009 TOIMINNAN PÄÄKOHDAT:

• TOK:n liikevaihto kehittyi positiivisesti (478,1 m€, + 4,0 % ed.v.)

• Asiakasomistajille ennätysmäärä Bonusta 23 m€, (+2,8 % ed.v.)

• TOK:n investoinnit olivat 18,8 m€

• TOK:n päivittäistavarahankinnat omalta alueelta 65 m€

• TOK:n toiminnan tulos oli 6,4 m€ (ed.v. 9,3 m€)

• Uusia asiakasomistajaperheitä liittyi 7 263

• Asiakasomistajatalouksien osuus TOK:n toimialueen talouksista 63 %

• TOK:n henkilöstömäärä 2 283 – keskimääräinen henkilömäärä

kokoaikaisiksi muutettuna oli 1 399 (+ 36 henkilöä, ed.v.1 363)

• Maakunnan hyvinvointia tukeviin hankkeisiin 500 tuhatta euroa

TURUN OSUUSKAUPAN LIIKEVAIHTO KEHITTYI POSITIIVISESTI

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen vähittäiskaupan myynnin arvo ilman autokauppaa väheni marraskuun 2009 loppuun mennessä 2,2 %. Vähittäiskaupan kehityksessä oli toimialoittain suuria vaihteluita. Päivittäistavarakaupan kasvu oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun loppuun mennessä 2,0 %. TOK:n liikevaihto oli vuonna 478,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 4,0 %.

– Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat toimipaikkojemme kilpailukyvyn kehittyminen, viime vuosien merkittävät investoinnit asiakasomistajien palveluiden parantamiseksi, edelleen vahvana jatkunut asiakasomistajien määrän kasvu sekä asiakasomistajien lisääntynyt ostojen keskittäminen. Päätoimialallamme päivittäistavarakaupassa markkinaosuutemme kasvoi, TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen kertoo.

 

Liikevaihto toimialoittain

Liikevaihto milj. euroa

 

2009

2008

Keh

Market toimiala

324,5

305,5

+6,2 %

Sokos-tavaratalot

32,1

23,7

+35,2 %

Matkailu- ja ravitsemistoimiala

40,2

40,8

-1,6 %

Liikennemyymälätoimiala

78,4

82,2

– 4,6 %

Muu liikevaihto

2,9

7,5

– 61,3 %

Yhteensä

478,1

459,7

+4,0 %

 

Päivittäistavarakauppa

TOK:n päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 324,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 6,2 %. TOK:n Prisma-ketjun liikevaihto oli 157,0 milj. euroa milj. euroa. Liikevaihto nousi edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 %. Liikevaihto kehittyi positiivisesti kaikissa Prismoissa.

S-market-ketjun liikevaihto oli 124,6 milj. euroa milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 8,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tiukka hintakilpailu jatkui supermarket-kokoluokan myymälöissä.

Sale-ketjun liikevaihto oli 42,9 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 9,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sale-ketjua kehitettiin rakentamalla Taivassaloon uusi myymälä vanhan tilalle.

Päivittäistavarakaupan liikevaihto kertyi 4 Prisman, 20 S-marketin ja 19 Sale-lähimyymälän liiketoiminnasta.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

TOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 40,2 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 1,6 %. Ravintoloiden liikevaihto oli 29,0 milj. euroa. Liikevaihto laski 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Forumin ravintolamaailma ja Cafe Wiklund uusina yksikköinä kasvattivat toimialan liikevaihtoa. Siten edelliseen vuoteen vertailukelpoinen kehitys oli liikevaihdon kokonaiskehitystä merkittävästi heikompi, mutta kuitenkin alan valtakunnallisen kehitystason mukainen.

Majoitustoiminnan liikevaihto oli 11,2 milj. euroa. Liikevaihto laski 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti liikematkustuksen kysyntä heikentyi, ja keskimääräinen huonehinta kääntyi laskuun. Suurin painoarvo negatiiviseen kehityksessä oli kuitenkin asiakasmäärän laskulla. Matkailu- ja ravitsemistoimialan liikevaihto kertyi 30 ravintolasta sekä 3 Sokos Hotellista.

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen 4,6 %. Liikevaihdon lasku johtui viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmista polttonesteiden myyntihinnoista. Toimialan liikevaihdon kasvu ilman polttonesteitä oli 7,3 %. Polttonesteiden litrakasvu oli 7,5 %. TOK:lla oli vuoden 2009 lopussa kaikkiaan 23 ABC-yksikköä, 3 ABC-liikenneasemaa ja 20 ABC-polttoneste-jakelimoa. Polttonesteiden markkinaosuuden kasvu jatkui edelleen hyvänä asiakasomistajien keskittäessä polttonesteiden hankintojaan.

ASIAKASOMISTAJILLE PALAUTUSTA YLI 24 MILJOONAA EUROA

TOK:n asiakasomistajat ostivat omistamansa osuuskaupan palveluja viime vuonna yhteensä 479,4 miljoonalla eurolla, jossa oli kasvua 4,8 %. Asiakasomistajien ostojen osuus TOK:n kokonaismyynnistä oli 82 %. Asiakasomistajat saivat vuonna 2009 Bonusta yhteensä 23 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 2,8 % sekä osuuspääoman korkoa 1,0 miljoonaa euroa. Maksutapaetuna S-Etukortilla maksetuista ostoksista asiakasomistajille tilitettiin 0,25 miljoonaa euroa. Asiakasomistajat saivat siis palautusta yli 24 miljoonaa euroa.

Bonuksen, osuusmaksun koron ja maksutapaedun yhteenlaskettu asiakasomistaja-kohtainen hyöty vuonna 2009 oli keskimäärin 212 euroa. Joka neljäs asiakasomistaja-talous hyötyi osuuskaupan omistajuudesta vähintään 565 euroa vuoden 2009 aikana.

EDELLISVUOSIEN INVESTOINNIT VAIKUTTIVAT TULOKSEEN

Toiminnan tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 6,4 miljoonaa euroa (ed.v. 9,3 milj. euroa). Tulosta laskivat mittavien investointien suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituskulut sekä Sokos Wiklundin ja Forum ravintolamaailman käynnistyskustannukset. Toiminnan tulos sisältää lisäksi maa-alueiden arvoon tehtyjä arvonalennuksia ja rakennusten purkukustannuksia 0,9 milj. euroa.

Turun Osuuskaupan rahoitustilanne oli koko vuoden hyvä. TOK:n taseen loppusumma pieneni 14 miljoonalla eurolla päätyen 236,5 miljoonaan euroon. Konsernin rahoitustulos parani vuoden 2009 aikana nousten 20,9 milj. euroon (ed.v. 19,6 milj. euroa). Samoin konsernin omavaraisuusaste nousi 38,2 %:iin (ed.v. 34 %).

TOK:N INVESTOINNIT JATKUIVAT TAANTUMASTA HUOLIMATTA

Vuoden 2009 merkittävin investointi oli Kauppakeskus Myllyssä sijaitsevan Prisma Myllyn

4 000 m2 laajennus. Wiklund-korttelin kehittäminen jatkui edelleen. Marraskuussa valmistui 140 parkkipaikkaa käsittävä, kahdessa eri tasossa toimiva pysäköintialue.

Maaliskuussa avattiin myös uusi ja entistä suurempi Sale Taivassaloon Kustavintien varteen. Salen palvelut täydentyivät loppuvuodesta myös ABC-polttonestejakelimolla.

Uudet ABC-jakelimot avattiin myös Uuteenkaupunkiin ja Turkuun Ispoisiin.

Kaikkiaan Turun Osuuskaupan investoinnit olivat vuoden 2009 aikana yhteensä

18,8 miljoonaa euroa.

TURUN OSUUSKAUPALLA YLI 114 000 ASIAKASOMISTAJAA

Turun Osuuskauppa on osuustoiminnallinen yritys, jonka omistajaksi voi liittyä sijoittamalla 100 euroa osuuskaupan pääomaan. Vuoden 2009 lopussa TOK:n asiakasomistajien määrä oli 114 210. TOK:n toimialueella asuvista talouksista 63 % on asiakasomistajia. Uusien asiakasomistajien kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2009. TOK:lle tuli vuoden aikana 7 263 uutta asiakasomistajaa.

TURUN OSUUSKAUPPA ON VARSINAIS-SUOMEN SUURIN PALVELUALAN TYÖLLISTÄJÄ

TOK on Varsinais-Suomen suurin palvelualan työllistäjä. TOK:lla on 104 toimipaikkaa, joissa vuoden 2009 lopussa työskenteli yhteensä 2 283 henkilöä. Keskimääräinen henkilömäärä kokoaikaisiksi muutettuna oli 1 399 henkilöä (ed.v.1 363), jossa kasvua edelliseen vuoteen +36 henkilöä. Palkat ja henkilösivukulut olivat 42,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 7,1 %.

S-PANKKIIN LUOTETAAN

Suomen ensimmäinen kauppapankki, S-Pankki täytti lokakuussa kaksi vuotta. S-Pankin omistuspohja laajentui heinäkuun alussa, kun S-ryhmän osuuskaupat tulivat osakeannilla pankin omistajiksi 50 prosentin osuudella.

S-Pankki on kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana kaksinkertaistanut markkinaosuutensa yksityishenkilöiden talletuksista. Kotimaisuus, maksuttomat peruspalvelut sekä asioinnin palkitsevuus ovat vaikuttaneet kauppapankin suosioon. Yksityishenkilöt ovat tallettaneet S-Pankkiin yli kaksi miljardia euroa. TOK:n asiakasomistajien talletuskanta S-Pankissa kasvoi viime vuonna 23 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, ollen 154,3 miljoonaa euroa.

 

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JATKUU 2010

– Kuluvana vuonna TOK jatkaa toiminta-ajatuksensa mukaista palveluverkoston kehittämistä. TOK:n tavoitteena on edelleen kehittää palveluverkostoaan koko toimialueellaan. Taantumasta huolimatta toteutetaan investointeja, jotka ovat asiakasomistajien palvelujen parantamisen kannalta merkittäviä, TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen kertoo.

Toukokuussa avataan uusi S-market ja ABC palvelukokonaisuus Turkuun Koulukadulle. Vuoden 2010 aikana Turussa avataan kaksi Sale-lähimyymälää, toinen Länsikeskuksen alueelle Satakunnantien varteen ja toinen Turkuun Martin kaupunginosaan. Elokuussa avataan uusi S-market Maskun kauppakeskukseen ja loppuvuodesta valmistuu uusi

S-market Nousiaisiin.

– Olemme saaneet etenkin Maskun ja Nousiaisten alueen asiakasomistajilta toiveita TOK:n market-palvelujen laajentamiseksi kuntien alueelle. Maskun kunnan talouksista

71 % ja Nousiaisten kunnan talouksista 80 % on TOK:n asiakasomistajatalouksia.

S-market kokoluokan ruokakauppa kunnassa tarjoaa jatkossa mahdollisuudet jokapäiväiseen asiointiin alueella, TOK:n marketkaupan toimialajohtaja Mika Marttila kertoo.

Sokos Hotel Hamburger Börsissä on uudistettu ravintolatiloja alkuvuoden aikana. Aulan Bar & Café yhdistyivät sekä Vanhan Börsin Yläbörs uudistettiin jugend-tyyliin sopivilla seinä- ja lattiapinnoilla. Suurin uudistus tapahtui ravintola Oscarin Olohuoneessa, joka

avasi ovensa 8.3. Oscarin Olohuone ja Keittiö-scandinavian bistro-nimellä.

VASTUULLISTA TOIMINTAA OMAN ALUEEN HYVÄKSI

– Vastuullisuus on ollut eräs osuustoiminnan perusarvoista aina osuustoiminnan alkuajoista lähtien. TOK:n tavoitteena on edistää paitsi asiakasomistajiensa taloudellista hyvinvointia, myös koko toimialueensa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. TOK tukee

harkintansa mukaan valittuja, yhteistä hyvää edistäviä kehityshankkeita. Vuonna 2009 TOK on tukenut mm. SPR:n Varsinais-Suomen piirin ja Saaristomeren Suojelurahaston toimintaa sekä osallistunut Turun yliopiston varainkeruuhankkeeseen. TOK solmi lokakuussa yhteistyösopimuksen myös Turku 2011 – säätiön kanssa. Viime vuonna TOK tuki alueensa hyvinvointia tukevia hankkeita noin 500 tuhannella eurolla, toimitusjohtaja Harri Koponen kertoo.

Omassa toiminnassaan TOK kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuuteen. TOK on sitoutunut 9 % energian säästöön vuoteen 2016 mennessä. Vertailukohtana on vuoden 2005 energian kulutus. Uusi rakenteilla oleva S-market ja ABC Koulukatu on pilottiyksikkö, jossa on toteutettu monia erilaisia menetelmiä energiatehokkuuden hallintaan. Näitä ovat mm. kannelliset ja ovelliset kylmä- ja pakastealtaat, jotka kuluttavat normaaleihin kylmäkalusteisiin verrattuna lähes 35 % vähemmän energiaa.

Uusissa avattavissa marketeissa tullaan hyödyntämään Koulukadulta saatuja kokemuksia ja niiden avulla entisestään parantamaan markettien energiatehokkuutta. TOK panostaa määrätietoisesti ympäristöasioihin ja investoi energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Turun Osuuskauppa on investoinut palveluverkostonsa kehittämiseen viimeisen viiden vuoden aikana 185 miljoonaa euroa. Nämä investoinnit ovat mahdollistaneet noin 50 uuden toimipaikan avaamisen tai uudistamisen. TOK:n työntekijämäärä on tänä aikana kasvanut 690 työntekijällä ja asiakasomistajien määrä yli 31 000 taloudella. Samalla ajanjaksolla asiakasomistajien saama Bonuksen määrä on kasvanut lähes 40 %. TOK:n kehitys kanavoituu asiakasomistajille ja toimialueelle, koska tuotot ja hyödyt jäävät oman alueen hyväksi.

TOK:n toiminta edistää ja vauhdittaa myös alueen muuta yritystoimintaa. Huomattava määrä tuotteista ostetaan toimialueen omilta yrityksiltä. Ostot oman alueen tuottajilta ja tavarantoimittajilta olivat vuonna 2009 yli 65 miljoonaa euroa.

Oman henkilöstön lisäksi yli 114 000 asiakasomistajan laadukkaaseen palveluun tarvitaan ulkopuolisten yritysten ammattitaitoa ja osaamista. TOK käyttää paikallisten ja alueellisten yritysten palveluja aina, kun se on mahdollista. Esimerkiksi viime vuonna investoinnit työllistivät kymmeniä rakentajia vuoden jokaisena arkipäivänä.

Varsinais-Suomen suurimpana palvelualan työllistäjänä Turun Osuuskauppa tarjoaa ennätysmäärän kesätyöpaikkoja vuonna 2010. Varsinaisia kesätyöntekijöitä TOK hakee 312 (+72) ja lisäksi 257 (+197) ”tutustu työelämään ja tienaa” -työharjoittelijoita.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Harri Koponen, puh. 010 764 4001, harri.koponen@sok.fi

talousjohtaja Mika Nupponen, puh. 010 764 4002, mika.nupponen@sok.fi