Turun Osuuskaupan kierrätysaste osuuskauppojen korkeimpia


4.4.2023

Kierrätysaste Turun Osuuskaupassa on tällä hetkellä n. 80 % ja jätteiden uusiokäyttöaste on noin 100 %. Näiden ero selittyy sillä, että polttokelpoinen jäte on jätteen loppukäyttöä energian tuotannossa, ei kierrättämistä.   

Kierrätystapoja on monia. Toimipaikoilta syntyvä biojäte jalostetaan tarkkaan suunnitellun prosessin tuloksena biokaasuksi Gasumin laitoksella. Ylijäämäruoka kierrätetään uusiokäyttöön. Pääosa leivästä erotellaan muusta biojätteestä. Siitä tehdään bioetanolia yhteistyössä ST1:n kanssa. Energiajätteestä osa menee esimerkiksi lisäaineeksi sementin joukkoon. Osa rakennusjätteestäkin menee kiertoon. 

”Olemme ylpeitä siitä, että TOK:n jätteiden kierrätysaste on osuuskauppojen korkeimpia ja kierrätysaste tulee edelleen nousemaan. Tämänhetkinen tavoite on, että se nousisi viidellä prosentilla. Olemme tällä hetkellä tässä asiassa jo vuoden 2030 tavoitteessa, mikä oli päästä yli 80 %”, sanoo ylläpitopäällikkö Petri Salmi. 

Kierrätys on helppoa sekä henkilökunnalle että asiakkaille 

Toimipaikoilla on suuri vastuu ympäristöön liittyen, tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, että asiat tehdään sovitulla tavalla heti alusta lähtien ja kierrätys on tärkeä vaihe uuden työntekijän perehdytystä. 

Toimipaikkojen jäteastioissa ja puristimissa on selkeät ohjeet, mitä mihinkin astiaan saa laittaa ja mitä ei. Esimerkiksi pahvi, energiajäte, kirkas muovi ja biojäte lajitellaan kaikki omiin astioihinsa. 

Kierrättämisestä on haluttu tehdä entistä vaivattomampaa myös asiakkaille. Useiden toimipaikkojemme luona sijaitsevat Rinki-ekopisteet ovat siihen oiva apu. Rinki-ekopisteitä on Turun Osuuskaupan toimipaikkojen läheisyydessä Halisilla, Raisiossa, Naantalissa, Majakkarannassa, Paraisilla, Länsikeskuksessa, Tampereentiellä, Itäharjulla ja Liedossa. Niissä pystyy kierrättämään kartonki-, lasi-, muovi- ja metallipakkauksia ja keräyspaperia.