Turun Osuuskaupan edustajiston päätöksiä: Muutoksia TOK:n sääntöihin ja hallintoneuvoston kokoonpano 2014


28.11.2013

Turun Osuuskaupan edustajisto on 27.11.2013 pitämässään varsinaisessa syyskokouksessa hyväksynyt hallintoneuvoston esityksen Turun Osuuskaupan sääntöjen muuttamisesta. Merkittävimmät muutokset liittyvät hallituksen ja hallintoneuvoston tehtäviin, hallituksen kokoonpanoon, hallituksen sekä hallintoneuvoston jäsenten ikäpykäliin ja tilintarkastuspykälään. Lisäksi kokouksessa valittiin jäseniä hallintoneuvostoon ja tilintarkastajat tilikaudelle 2014.

Turun Osuuskaupan säännöt muuttuvat

Turun Osuuskaupan sääntöjä muutetaan seuraavasti:

– Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa lopettamisesta kuultuaan hallintoneuvoston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Tällä hetkellä tämä tehtävä on hallintoneuvostolla.

– Hallituksen muodostaa 5-7 (tällä hetkellä 4-6) hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä, jotka eivät saa olla osuuskaupan tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

– Hallituksen jäsenten ikäpykälä poistuu (tällä hetkellä alle 65-v) ja hallintoneuvoston jäseneksi valittavan henkilön maksimi-ikä nousee 65 vuodesta 68 vuoteen.

Osuuskauppa valitsee itsenäisesti 1-3 tilintarkastajaa ja tarvittaessa 1-3 varatilintarkastajaa. Tällä hetkellä osuuskauppa valitsee 2 varsinaista ja heille varatilintarkastajat, joista toisen varsinaisen ja tämän varatilintarkastajan on oltava SOK:n nimeämä.

Turun Osuuskaupan uudet säännöt astuvat voimaan, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallintoneuvoston jäsenvalinnat

Turun Osuuskaupan hallintoneuvostoon valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (2014–2016) uudelleen erovuorossa olleet Teija Ek-Marjamäki Loimaalta, Jaana Hölsö Paimiosta, Jouko Lehmusto Turusta, Riitta Liuksa Turusta, Reima Ojala Turusta, Mika Rantanen Kaarinasta, Sirkka-Liisa Káven Turusta ja Maija Junkola-Lehtonen Uudestakaupungista.

TOK Hallintoneuvosto 2014

Aalto Hannu, Naantali
Ahala Kirsti, Vehmaa
Allén Pipsa, Raisio
Eklund Riitta, Turku
Ek-Marjamäki Teija, Loimaa
Heinonen Barbara, Parainen
Hellstén Jorma, Turku
Hollmén Timo, Kaarina
Hölsö Jaana, Paimio
Junkola-Lehtonen Maija, Uusikaupunki
Kari Timo, Turku
Kavén Sirkka-Liisa, Turku
Lehmusto Jouko, Turku
Liuksa Riitta, Turku
Marku-Virtanen Katri, Rusko (henkilökunnan edustaja)
Mikkola Mari, Lieto
Mäkelä Vuokko, Turku (henkilökunnan edustaja)
Mäkisalo Anne, Mynämäki
Nordqvist Harry, Turku
Ojala Reima, Turku
Rantanen Mika, Kaarina
Sulo Tarja, Uusikaupunki
Uttula-Saarinen Tanja, Rusko
Valtonen Launo, Kustavi

Tilintarkastajat

Tilintarkastajiksi tilikaudelle 2014 valittiin uudelleen KTM, Matti Hartikainen, KHT, Helsingistä sekä KTL, Erja Valtare, KHT, Turusta.

Tilintarkastajien varamiehiksi valittiin KTM, Peter Forsell, KHT, Helsingistä sekä KTM, Jukka Havaste, KHT, Helsingistä.

 

Lisätietoja:
Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Hollmén, puh. 0400 525 733