TOK:n myynti kasvoi vuonna 2009


15.1.2010

LEHDISTÖTIEDOTE

Julkaisuvapaa 15.1.2010

 

TOK:n myynti kasvoi vuonna 2009

Turun Osuuskaupan (TOK) toimialojen liikevaihto vuonna 2009 oli 476 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 23 miljoonaa euroa, eli +5,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Turun Osuuskaupan liikevaihdon kehitys on seurausta viime vuosien onnistuneista investoinneista. Lisäksi liikevaihdon kasvuun on vaikuttanut asiakaspalvelun kehittyminen, asiakasomistajamäärän kasvu ja asiakasomistajien lisääntynyt ostojen keskittäminen TOK:n toimipaikkoihin.

– Olemme tyytyväisiä liikevaihdon kasvuun haasteellisena vuonna. Henkilökunta on onnistunut asiakaspalvelussa. Asiakasomistajat osoittivat luottamustaan Turun Osuuskauppaan asioimalla entistä enemmän oman osuuskaupan liikkeissä. Erityisen merkittävää kasvu oli Sokos Wiklundilla, jonka liikevaihto kasvoi 55 %, toteaa Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Koponen

TOK:n liikevaihto kasvoi markkinoita nopeammin

Market-toimialan liikevaihto oli 325 M€, jossa oli kasvua 6,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. TOK:n market-kaupan kasvu oli alan kasvua nopeampaa. Myymäläverkoston kehittäminen jatkui edelleen. Alkuvuonna avattiin uusi Sale Taivassalo ja aloitettiin Kauppakeskus Myllyn Prisman 4000 m2 laajennus, joka saatiin valmiiksi marraskuun alussa. Päivittäis- ja käyttötavarakaupassa hintakilpailu jatkui kireänä. TOK:n Prismat, S-marketit ja Salet menestyivät kilpailussa hyvin kokonaisedullisella hinnoittelulla sekä laajoilla valikoimilla. TOK:n päivittäistavarakaupan markkinaosuus kasvoi suunnitellusti. TOK arvioi päivittäistavarakaupan markkinaosuutensa olleen vuonna 2009 noin 36,5 %, jossa oli kasvua noin 2 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

Sokos-tavaratalojen (Sokos Wiklund ja Sokos Mylly) liikevaihto oli 32 M€, jossa kasvua oli 35,0 %. Tavaratalojen liikevaihdon kasvua vauhditti uudistuneen ja laajentuneen Sokos Wiklundin voimakkaasti lisääntynyt myynti. Wiklund-korttelin kehittäminen jatkui edelleen. Marraskuussa avattiin puretun Brahenkatu 8 -kiinteistön paikalle uusi paikoitusalue ja samalla uudistettiin myös pihakannen alapuoliset pysäköintitilat. Nyt Wiklund-korttelin asiakkailla on käytössään 140 parkkipaikkaa.

Matkailu- ja ravitsemistoimialan liikevaihto oli 41 M€, missä oli -1,6 % laskua edelliseen vuoteen.

Majoitusmyynnin laskuun on vaikuttanut ulkomaalaisten yöpymisten ja kotimaisen liikematkustuksen väheneminen. Ravintolakaupan myynnin laskuun on vaikuttanut erityisesti alkoholimyynnin volyymin lasku sekä yleinen ravintolahintatason aleneminen.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 78 M€, jossa oli laskua -4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui edellisvuotta alemmista polttonesteiden myyntihinnoista. Litravolyymilla mitattuna markkinaosuuden kasvu jatkui edellisvuoden tapaan vahvana asiakasomistajien keskittäessä edelleen polttoaineostoja ABC-asemille. Litravolyymin kehitys oli 7,5 %.

 

TOK investoi edelleen

Turun Osuuskaupan investoinnit toimipaikkaverkoston kehittämiseen jatkuivat taantumasta huolimatta. Alkuvuonna avattiin uusi Sale Taivassalo, jonka viereen avattiin lokakuussa ABC-automaatti. Kauppakeskus Myllyn Prisman mittava 4000 m2 laajennus ja Sokos Wiklundin pysäköintilaitoksen laajennus saatiin valmiiksi heti marraskuun alussa. Turun Ispoisiin avattiin syyskuussa ABC-automaatti. Loppuvuonna avattiin Uuteenkaupunkiin S-marketin viereen ABC-automaatti.

Uusia asiakasomistajia edelleen paljon

TOK:n asiakasomistajamäärän kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2009. TOK:n asiakasomistajiksi liittyi vuoden 2009 aikana 7 019 taloutta. Vuoden 2009 lopussa TOK:n asiakasomistajatalouksien määrä oli 114 060, mikä on 62 % TOK:n toimialueen talouksista.

Asiakasomistajien ostojen osuus TOK:n kokonaismyynnistä on jo 81,8 %. Asiakasomistajat hyötyivät oman osuuskauppansa kasvusta, sillä Bonusta kertyi asiakasomistajille vuoden 2009 aikana yli 23 miljoonaa euroa. Bonuksen lisäksi TOK maksoi vuodelta 2008 asiakasomistajilleen 10 % korkoa asiakasomistajien sijoittamille osuusmaksuille, yhteensä 1,0 M€.

Turun Osuuskaupan konttori palaa juurilleen tammikuun lopulla

Turun Osuuskaupan konttori muuttaa osoitteeseen Sibeliuksenkatu 3 ns. Vähäväkisten Taloon tammikuun lopussa. Uudet konttoritilat sijaitsevat entisen ravintola EG:n laajennetuissa tiloissa. Vähäväkisten Osuusliike, jonka nimi muutettiin Turun Osuuskaupaksi vuonna 1918, rakensi talon vuosina 1906-07. Osuusliikkeen päätoiminnot ja konttori toimivat rakennuksessa vuoteen 1924 asti.

TOK on yli 114 000 varsinaissuomalaisen perheen omistama osuuskauppa

Turun Osuuskauppa toimii päivittäis- ja erikoistavarakaupassa, liikennemyymälä-, matkailu- ja ravitsemis- sekä tavaratalokaupassa 23 kunnan alueella Varsinais-Suomessa. Sen tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajatalouksille. Turun Osuuskauppa työllistää 2 300 henkilöä.

Turun Osuuskaupan tulos- ja toimintakatsausinformaatio vuodelta 2009 annetaan torstaina 11.3.2010 Turun Osuuskaupan uuden konttorin tiloissa osoitteessa Sibeliuksenkatu 3.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Harri Koponen, puh.010 764 4001, harri.koponen@sok.fi

talousjohtaja Mika Nupponen, puh.010 764 4002, mika.nupponen@sok.fi