TOK:n kasvu jatkuu – investoinnit vaikuttavat tulokseen


19.8.2009

Turun Osuuskauppa -konsernin myynti 1.1.–30.6.2009 oli 279,3 miljoonaa euroa, mikä on 13,7 miljoonaa euroa eli 5,2 % edellistä vuotta enemmän. Market-toimialan myynti kasvoi 6,5 %. Sokos-tavaratalojen myynti kasvoi 48,6 % Sokos Wiklundin avauksen myötä. Matkailu- ja ravitsemistoimialan myynti kasvoi 2,1 %. Liikennemyymälätoimialan myynti väheni 8,4 %. Myynnin lasku johtui viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmista polttonesteiden myyntihinnoista. Myynnin kasvu ilman polttonesteitä oli 8,0 %. Polttonesteiden litrakasvu oli 5,9 %.

– TOK:n markkinaosuus kasvoi alkuvuonna kaikilla toimialoilla, toteaa TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen.

Turun Osuuskaupan toiminnan tulos (= ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja) oli 0,1 miljoonaa euroa voitollinen (ed.v. 4,0 milj. euroa). Toiminnan tulos pieneni viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 3,9 miljoonaa euroa. Tuloksen heikkeneminen johtui Sokos Wiklundin sekä Turun keskustaan avatun ravintolamaailman käynnistyskustannuksista. Toiminnan tulos sisältää lisäksi maa-alueiden arvoon tehtyjä arvonalennuksia ja rakennusten purkukustannuksia 0,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen toiminnan tulos on 1,0 miljoonaa euroa. Tuloksen laskuun vaikuttivat lisäksi viime vuosien investoinneista johtuva poistojen ja rahoituskulujen kasvu. Turun Osuuskaupan alkuvuoden rahoitustulos oli 7,7 M€ (ed.v. 8,1 M€).

Turun Osuuskaupan investoinnit toimipaikkaverkoston kehittämiseen jatkuvat taantumasta huolimatta. Sokos Wiklundin kehittäminen jatkuu, kun Brahenkatu 8 -liikerakennus puretaan paikoituskäyttöön. Alkuvuonna avattiin uusi Sale Taivassalo ja aloitettiin Kauppakeskus Myllyn Prisman 4000 m2 laajennus. Koulukadun S-marketin ja ABC-liikennemyymälän rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Uudenkaupungin ja Taivassalon ABC-automaatit avataan loppuvuoden 2009 aikana. Ispoisten ja Vakka-Suomentien entiset Esso-asemat siirtyvät TOK:lle loppuvuoden aikana. S-Market Nousiaisten rakennustyöt pyritään aloittamaan vuoden 2009 aikana.

Turun Osuuskaupan (TOK) palveluverkosto on tällä vuosikymmenellä kaksinkertaistunut noin 50:stä 100:an toimipaikkaan. TOK:n tekemien investointien myötä TOK:n rooli myös varsinaissuomalaisena palvelualan työllistäjänä on kasvanut. TOK on Varsinais-Suomen suurin palvelualan työllistäjä, jonka henkilökuntaan kuului kesäkuun lopussa 2 510 työntekijää. Henkilökunnan määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 244 työntekijällä viime vuoden lopulla tehtyjen investointien johdosta. Kuluvan kesän aikana TOK on työllistänyt yli 300 kesätyöntekijää. Luku sisältää noin 60 peruskoulu- ja lukioikäistä nuorta, jotka on valittu ”Tutustu työelämään ja tienaa” – kesäharjoitteluohjelmaan.

Asiakasomistajien ostojen keskittäminen omistamansa Turun Osuuskaupan toimipaikkoihin jatkui vahvana. Asiakasomistajien ostojen osuus TOK:n kokonaismyynnistä on 82,2 %. Alkuvuonna asiakasomistajille maksettiin vuoden 2008 tuloksesta osuuspääoman korkoa 10 % eli 1,0 miljoonaa euroa. Bonuksen ja osuuspääoman koron lisäksi asiakasomistajille maksetaan 0,5 % maksutapaetua S-ryhmän toimipaikoista S-Etukortilla maksettujen ostosten loppusummasta. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta puolen vuoden aikana 10,8 miljoonaa euroa, eli 5 % edellisvuotta enemmän.

Turun Osuuskaupan asiakasomistajien määrä 30.6.2009 oli 111 318. Toimialueen talouksista asiakasomistajia on yli 61 %. Asiakasomistajia oli 8 183 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osuuskuntaan liittyi alkuvuoden aikana 3 145 uutta asiakasomistajaa.

 

Turun Osuuskaupan myynnin ja asiakasomistajamäärän ennakoidaan kehittyvän loppuvuoden aikana alkuvuoden tasoisesti. Koko vuoden toiminnan tulos tulee jäämään edellisvuoden 9,3 miljoonan euron tasosta johtuen edellisvuosien suurien investointien aiheuttamista poisto- ja rahoituskustannuksista sekä haastavan taloustilanteen aiheuttamasta kysynnän laskusta matkailu- ja ravitsemistoimialalla. TOK:n toiminnan tuloksen ennakoidaan kuitenkin kehittyvän positiivisesti vähittäiskaupalle tärkeän loppuvuoden aikana.

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Harri Koponen GSM: 010-764 4001 harri.koponen@sok.fi

Talousjohtaja Mika Nupponen GSM 010-764 4002 mika.nupponen@sok.fi

 

TOK:n lehdistötiedote kokonaisuudessaan ohessa liitteenä (pdf).

 

 

Liitteet: