TOK tuotti asiakasomistajilleen ennätykselliset edut vuonna 2011


20.2.2012

Turun Osuuskaupan tarkoituksena on jo 110 vuoden ajan ollut tuottaa asiakasomistajilleen palveluja ja etuja sekä edistää koko toimialueensa hyvinvointia.

– Viime vuonna keskityimme ennen kaikkea kehittämään viime vuosina avattujen ja uusittujen toimipaikkojemme palvelua. Lisäksi uudistimme Tampereentien Prismaa ja laajensimme sen päivittäistavaraosastoa. Sokos Wiklundin palvelua kehitettiin mm. uusilla hyvinvointi- ja ravintolapalveluilla. Lisäksi avasimme uuden Sale-myymälän Kyröön. Loimaalla käynnistimme ensi syksynä avattavan Prisma-keskuksen rakennustyöt ja loppuvuodesta Turussa käynnistyivät valmistelut Prisma Länsikeskuksen avaamiseksi tämän vuoden maaliskuussa. Merkittävä lisä TOK:n hotelliverkostoon oli RDB Marina Palace –hotellin liittyminen osaksi TOK:ta helmikuussa, kertoo toimitusjohtaja Harri Koponen.

– Samalla, kun tuotamme ja kehitämme TOK:n asiakasomistajien palveluja, edistämme myös toimialueemme hyvinvointia monin eri tavoin. Viime vuoden aikana TOK työllisti välillisesti investointien kautta yli 100 varsinaissuomalaista ja päivittäistavarahankintamme varsinais-suomalaisilta tavarantoimittajilta olivat noin 68 miljoonaa euroa. TOK toimi myös Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeen yhteistyökumppanina ja tuki muita alueen hyvinvointia tukevia hankkeita, toimitusjohtaja Harri Koponen jatkaa.

Rahana maksettavia etuja asiakasomistajille 25,7 miljoonaa euroa

TOK:n asiakasomistajat saivat Bonusta vuonna 2011 yhteensä 24,3 miljoonaa euroa (ed.v. 23,6 M€). Tämän lisäksi asiakasomistajat saivat 0,3 miljoonaa maksutapaetua sekä 1,1 miljoonaa euroa osuuspääoman korkoa. Keskimäärin TOK:n asiakasomistajat saivat Bonusta, maksutapaetua ja osuuspääoman korkoa 212 euroa. Lisäksi TOK tarjoaa asiakasomistajille muita rahanarvoisia etuja esimerkiksi S-Pankin maksuttomien palveluiden muodossa.

TOK:lla oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 123 534 asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana 6 722. TOK:n toimialueen talouksista asiakasomistajatalouksia on 67 prosenttia (ed.v. 65 %).

TOK:ssa tyytyväinen henkilöstö

TOK on Varsinais-Suomen suurin palvelualan työnantaja. Henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa oli 2 499 henkeä, jossa oli kasvua edellisvuoteen 122 työntekijää. Keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana kokoaikaisiksi muutettuna oli 1 547 henkilöä (ed.v. 1 397). Palkat ja henkilösivukulut olivat 60,7 miljoonaa euroa (ed.v. 53,6 M€).

Viime vuoden lopulla TOK:ssa toteutettiin työyhteisötutkimus, jonka tulokset osoittivat, että henkilöstö viihtyy työssään ja pitää osuuskauppaa hyvänä työnantajana. Henkilöstötyössä jatketaan hankkeita henkilöstön työkyvyn ja osaamisen kehittämiseksi. Koko TOK:n henkilökunta on tulospalkkauksen piirissä.

Turun Osuuskaupan tulos kehittyi maltillisesti

Turun Osuuskaupan toiminnan tulos vuodelta 2011 kehittyi myönteisesti ja oli 8,0 miljoonaa euroa (ed.v. 6,4 M€).  Liikevaihto oli 541,0 miljoonaa euroa (ed.v. 498,8 M€). TOK:n investoinnit olivat 18,2 miljoonaa euroa (ed.v. 16,1 M€) ja ne kohdistuivat asiakasomistajien palvelujen ja tuotevalikoimien kehittämiseen sekä palveluverkoston ylläpitoon.

Turun Osuuskaupan vakavaraisuus on hyvällä tasolla omavaraisuusasteen ollessa 45,9 prosenttia (ed.v. 43,4 %).

Edustajistovaalit maaliskuussa

Turun Osuuskaupan edustajistovaalit, joissa valitaan osuuskaupan asiakasomistajista koostuva edustajisto seuraavaksi neljäksi vuodeksi, ovat maaliskuussa. Äänestysaika on 5.-14.3.2012. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi tulleet ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet. Heille postitetaan äänestysaineisto maaliskuun asiakasomistajapostin mukana. Ehdokkaaksi asettui yhteensä 400 Turun Osuuskaupan asiakasomistajaa, mikä on 34 ehdokasta enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Edustajistoon valitaan 60 edustajaa.

– Äänestäjien ehdokasvalintaa helpottaaksemme olemme avanneet vaalikoneen osoitteessa www.s-osuuskauppavaalit.fi/tok, jossa voi käydä tutustumassa ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä osuustoiminnasta ja osuuskaupan kehittämisestä. Myös ehdokaslistat ovat nähtävillä kyseisellä sivustolla, toteaa talousjohtaja Niko Toivanen.

 

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Harri Koponen, puh. 010 764 4001
Talousjohtaja Niko Toivanen, puh. 010 764 4002