TOK jatkaa lähipalvelujensa kehittämistä


20.8.2010

Turun Osuuskauppa jatkaa strategiansa mukaisesti päivittäistavarakauppaverkostonsa ja toimintansa kustannus-tehokkuuden kehittämistä. Alkuvuoden kehittämisinvestoinnit ovat kohdistuneet asiakasomistajien lähipalvelujen parantamiseen. Toukokuussa avattiin ABC-liikennemyymälä ja S-market Turun Koulukadulle. Elokuussa avattiin uusi S-market Maskuun. Alkuvuoden aikana rakennettiin myös uutta, lokakuussa avattavaa S-markettia Nousiaisiin.

Taantumasta huolimatta TOK on jatkanut market-investointeja alueille, joilta TOK:n palvelut ovat puuttuneet. Maskun ja Nousiaisten kunnissa asiakasomistajatalouksia on kunnan talouksista lähes 80 %. Asiakasomistajilta ovat puuttuneet osuuskaupan lähikauppapalvelut omasta kunnasta. Myös S-market Koulukatu tarjoaa palvelut Turun länsipuolelle, josta aiemmin on puuttunut TOK:n market-palvelut, TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen kertoo.

Turun Osuuskauppa -konsernin liikevaihto 1.1.–30.6.2010 oli 233,7 miljoonaa euroa, mikä on 5,9 miljoonaa euroa eli 2,6 % edellistä vuotta enemmän. TOK:n markettien ja Sokosten liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla johtuen kevään työtaisteluiden ja S-market Majakkarannan tulipalon aiheuttamista myynnin menetyksistä. Matkailu- ja ravitsemistoimialan liikevaihto laski 5,2 %. Liikevaihdon lasku johtui valtakunnallisesta anniskeluravintoloiden edelleen jatkuneesta kysynnän alenemisesta.  Liikennemyymälätoimialan liikevaihto kasvoi 18,8 % lisääntyneen polttonestevolyymin sekä edellisvuotta korkeampien polttonesteiden hintojen seurauksena.

 

Liikevaihto toimialoittain M€

1.1.-30.6.2010

1.1.-30.6.2009

Keh.

Market- ja Sokos-toimiala

170,3

170,3

0,0 %

Matkailu- ja ravitsemistoimiala

18,2

19,2

-5,2 %

Liikennemyymälätoimiala

44,2

37,2

18,8 %

Muut

1,0

1,1

-9,1 %

Yhteensä

233,7

227,8

2,6 %

 

Asiakasomistajien ostojen osuus TOK:n kokonaismyynnistä on 82,4 % (ed.v.  82,2 %). Alkuvuonna asiakasomistajille maksettiin vuoden 2009 tuloksesta osuuspääoman korkoa 10 % eli 1,1 miljoonaa euroa (1,0 M€). Asiakasomistajille maksettiin Bonusta puolen vuoden aikana 10,6 miljoonaa euroa (10,8 M€). Maksetun Bonuksen määrä aleni edellisvuodesta johtuen elintarvikkeiden arvonlisäveron laskusta. Turun Osuuskaupan asiakasomistajien määrä 30.6.2010 oli 117 202 (111 318).  Toimialueen talouksista S-ryhmän asiakasomistajia on yli 64 %. Asiakasomistajia oli 5 884 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osuuskuntaan liittyi alkuvuoden aikana 4 478 uutta asiakasomistajaa.

Turun Osuuskaupan toiminnan ylijäämää käytetään toimipaikkaverkon kehittämiseen ja maksetaan takaisin asia-kasomistajille Bonuksen muodossa. Turun Osuuskaupan tammi-kesäkuun toiminnan ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja pysyi edellisvuoden tasolla ollen 0,0 M€ ( 0,1 M€). Turun Osuuskaupan alkuvuoden rahoitustulos oli 7,4 M€ (7,9 M€). TOK:n omavaraisuusaste nousi lainojen lyhentämisen myötä 3 %-yksikköä 36,7 %:iin.

TOK:n alkuvuoden investoinnit toimialueelleen olivat 7,1 M€ (11,8 M€). Edellä mainittujen S-market ja ABC Koulukadun sekä Maskun ja Nousiaisten S-markettien lisäksi Uuteenkaupunkiin ja Turkuun Satakunnantielle avattiin uudet ABC-polttonestejakelimot. Loppuvuoden aikana avataan vielä kaksi Sale-lähimyymälää Turkuun, Länsikeskukseen Satakunnantien varteen ja Martin kaupunginosaan.

 

TOK on Varsinais-Suomen suurin palvelualan työllistäjä, jonka henkilökuntaan kuului kesäkuun lopussa 2 542 työntekijää. Henkilökunnan määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 244 työntekijällä tehtyjen investointien johdosta. Kuluvan kesän aikana TOK on työllistänyt yli 500 kesätyöntekijää. Luku sisältää noin 250 peruskoulu- ja lukioikäistä nuorta, jotka osallistuivat ”Tutustu työelämään ja tienaa” – kesäharjoitteluohjelmaan.

Turun Osuuskaupan myynnin ennakoidaan kehittyvän alkuvuotta paremmin. Asiakasomistajamäärän arvioidaan kehittyvän loppuvuonna hieman alkuvuotta maltillisemmin. TOK:n koko vuoden tuloksen ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

(Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.)

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Harri Koponen p. 010 764 4001, harri.koponen@sok.fi

Talousjohtaja Mika Nupponen p. 010 764 4002, mika.nupponen@sok.fi