TOK investoi ja työllisti Turun keskustassa vuonna 2008


26.2.2009

Lehdistötiedote 26.2.2009

   

                                                                                                                                                             

Vuoden 2008 päätapahtumat

TOK investoi vahvasti Turun keskustan palvelujen parantamiseen 

•  Wiklund-korttelin laajennus valmistui

Forum-ravintolamaailma avattiin Turun keskustaan

• Uusia työpaikkoja Turun keskustaan 150 

TOK on varsinaissuomalaisten omistama alueensa suurin palvelutyönantaja

• Ennätysmäärä uusia asiakasomistajaperheitä vuodessa ( + 11 547)

• Asiakasomistajille ennätysmäärä Bonusta ( 22,4 m€, +18%)

• Myynti kasvoi markkinakasvua ja tavoitteita nopeammin (563,4 m€, + 13 %)

• TOK:n vuoden investoinnit olivat 53,3 M€ (11,6 % / lv)

• TOK:n toiminnan tulos oli 9,3 M€ ( ed.v. 13,9 m€)

 

TOK:n myynti kasvoi markkinoita nopeammin

Suomen Kaupan Liiton (SK:n) piirissä oleva vähittäiskauppa saavutti viime vuonna keskimäärin 5,4 prosentin euromääräisen myynninkasvun ilman autokauppaa. TOK:n myynti oli viime vuonna 563,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 65,6 miljoonaa euroa, eli 13,2 %. Myynnin kehitykseen vaikuttivat toimipaikkojen kilpailukyvyn kehittyminen, uusien toimipaikkojen avaaminen, asiakasomistajien määrän voimakas kasvu sekä asiakasomistajien lisääntynyt ostojen keskittäminen.

 

TOK:n päivittäistavarakauppa

Suomen Kaupan Liiton (SK:n) jäsenyritysten päivittäistavarakaupan euromääräinen myynti kasvoi 8,7 % edellisestä vuodesta. TOK:n Prismoissa, S-marketeissa ja Saleissa myynti kasvoi 13,8 % ja oli yhteensä 380,1 miljoonaa euroa. TOK:n päivittäistavarakaupan markkinaosuuden ennakoidaan vahvistuneen 34,6 %:iin (+ 1,8 %-yksikköä). Turkuun avattiin S-market Wiklund Herkku ja Sale -lähimyymälä Kaskenkadulle. S-Market Vehmaan uudistusinvestointi valmistui keväällä ja Prisma Itäharjulla tehtiin konseptiuudistus.

 

Hotellit ja ravintolat

Hotelli- ja ravintolakaupan myynti oli 49,6 miljoonaa euroa, jossa oli nousua edelliseen vuoteen 3,6 %. Kasvu arvioidaan markkinoiden kasvun mukaiseksi. Hotelli City Börs avattiin uudistettuna maaliskuun alussa ja Wiklund Café marraskuussa. Turun Forumin ravintolamaailmaan avattiin elokuussa neljä uutta ravintolaa: Amarillo, Frank Benelli’s, House of Dance ja Coffee House.

 

Liikennemyymälät ja ABC-automaatit

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti oli 103,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 20,9 %. Uusi Myllyn ABC-pesukatu avattiin maaliskuussa ja Prisma Itäharjun yhteydessä sijaitseva ABC-automaatti uudistettiin. Polttonesteiden markkinaosuuden kasvu jatkui edelleen hyvänä asiakasomistajien keskittäessä polttonesteiden hankintojaan.

 

Sokos tavaratalot

Sokos Wiklundin uudistusinvestointi valmistui marraskuussa 2008. Sokos-tavaratalojen myynti oli 30 miljoonaa euroa. Tavaratalojen yhteenlaskettu myynti oli edellisen vuoden tasolla vaikka toimintaa rasitti vuoden aikana käynnissä ollut Sokos Wiklundin laajennus.

 

Investoinnit toimipaikkoihin

TOK:n toimipaikkaverkosto laajeni viime vuoden aikana edelleen Turun keskustan alueella. Kaikkiaan avattiin neljä uutta toimipaikkaa. TOK:n investoinnit vuonna 2008 olivat 53,3 miljoonaa euroa (ed.v. 63,1 M€). Vuoden merkittävimmät investoinnit olivat Sokos Wiklund tavaratalon ja Hotel City Börsin saneeraus sekä uusi Forumin ravintolamaailma. Muut investoinnit kohdistuivat lähinnä toimipaikkojen uudistuksiin.

 

TOK:n henkilöstömäärä kasvoi

 

TOK:n rooli varsinaissuomalaisena palvelualan työllistäjänä on edelleen kasvanut. TOK:lla on 17 ABC-automaattia sekä 85 toimipaikkaa, joissa vuoden 2008 lopussa työskenteli yhteensä 2 314 henkilöä. Henkilökunnan määrä kasvoi vuoden aikana Sokos Wiklund tavaratalon saneerauksen ja Forum ravintolamaailman valmistuttua. Palkkoja ja henkilösivukuluja maksettiin 48,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 14,4 %.

Oman henkilöstön lisäksi TOK työllistää myös välillisesti toimialueensa väestöä käyttämällä varsinaissuomalaisten yritysten palveluja.

TOK:lla yli 109 000 asiakasomistajaa

Uusien asiakasomistajien kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2008. TOK:lle tuli vuoden 2008 aikana 11 547 uutta asiakasomistajaa. Vuoden 2008 lopussa TOK:n asiakasomistajien määrä oli 109 764, mikä oli yli 61 % TOK:n toimialueella asuvista talouksista. TOK:n bonusmyynti oli 457,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 14,7 %.

 

Asiakasomistajille Bonusta 17,7 % edellisvuotta enemmän

Asiakasomistajien ostojen keskittäminen omistamansa Turun Osuuskaupan toimipaikkoihin jatkui vahvana. Asiakasomistajien ostojen osuus TOK:n kokonaismyynnistä on jo yli 81 %. Asiakasomistajat hyötyivät oman osuuskauppansa kasvusta, sillä Bonusta kertyi asiakasomistajille vuoden 2008 aikana 22,4 miljoonaa euroa, eli 17,7 % edellisvuotta enemmän, kertoo TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen. Sadan euron osuuspääomalle maksettiin tämän lisäksi 10 % korko (0,9 M€).

 

Investoinnit vaikuttivat tulokseen

Toiminnan tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 9,3 miljoonaa euroa (ed.v.13,9 M€).

Tuloksen heikkeneminen johtui lisääntyneistä investointien rahoituskustannuksista, Forum ravintolamaailman kertaluonteisista avauskustannuksista sekä tavaratalo Sokos Wiklundin saneerauksesta. Sokosten tulos jäi kokonaisuutena negatiiviseksi, majoitus- ja ravitsemistoimialan tulos heikkeni ollen kuitenkin selvästi voitollinen. Market-toimialan sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppatoimialan tulokset kasvoivat johtuen myynnin volyymin hyvästä kehityksestä.

Turun Osuuskaupan rahoitustilanne oli koko vuoden hyvä. TOK:n taseen loppusumma kasvoi 54,3 miljoonalla eurolla päätyen 250,6 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste laski kuudella prosenttiyksiköllä 34 %:iin. Taseen kasvu ja omavaraisuusasteen muutos olivat seurausta kahden viimeisen vuoden suurista investoinneista.

Turun Osuuskauppa on investoinut palveluverkostonsa kehittämiseen viimeisen viiden vuoden aikana 181 miljoonaa euroa. Nämä investoinnit ovat mahdollistaneet lähes 50 uuden toimipaikan avaamisen.

Vuoden 2009 keskeiset suunnitelmat ja tapahtumat

Viime vuosien  tuloskehitys mahdollistaa palveluverkoston kehittämisinvestointien jatkamisen.

Market-toimialan merkittävimmät investoinnit vuonna 2009 tulevat olemaan Prisma Myllyn laajennus sekä konseptiuudistus ja uuden Sale Taivassalon avaus maaliskuussa. Kevään aikana aloitetaan S-market ja ABC Koulukadun rakennustyöt Turussa sekä mahdollisesti syksyllä S-marketin rakennustyöt Nousiaisissa.

Uusia ABC-automaatteja tullaan avaamaan myös kuluvan vuoden aikana. Uuden-kaupungin ja Taivassalon ABC-automaatit pyritään avaamaan kevään 2009 aikana heti kun tarvittavat viranomaisluvat on saatu. Turun Ispoisten ja Vakka-Suomentien entiset Esso-yksiköt siirtyvät loppuvuoden aikana Turun Osuuskaupalle.

TOK:n myynnin ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna yli 6 % ja tuloksen paranevan viime vuoden tasosta.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Harri Koponen, puh: 050–388 4030, harri.koponen@sok.fi

talousjohtaja Mika Nupponen, puh: 0500-432 817, mika.nupponen@sok.fi  

 

Liitteet: