TOK investoi ja työllistää Turun keskustassa 2008


20.8.2008

TOK Varsinais-Suomen suurin palvelualan yritys

• Uusia työpaikkoja loppuvuoden aikana Turun keskustaan +149

• TOK:n asiakasomistajat saivat Bonusta 10,3 M€ eli 21 % edellisvuotta enemmän

• Asiakasomistajien osuus TOK:n toimialueen talouksista 58 %

• TOK:n alkuvuoden myynti kasvoi +15 %

• TOK:n alkuvuoden investoinnit 18 M€

• Uusi S-Market Wiklund Herkku avattiin

• Sokos Wiklund-kiinteistön ja Forum-ravintolamaailman investoinnit valmistuvat syksyllä

• TOK:n toiminnan tulos 1.1.-30.6. suunnitelmien mukaisesti 4,0 M€

• TOK:n omavaraisuusaste hyvällä tasolla 39,5 % (ed.v. 37,5 %)

TOK Varsinais-Suomen suurin palvelualan yritys

Turun Osuuskaupan (TOK) 2000-luvulla tekemien investointien myötä TOK:n rooli varsinaissuomalaisena palvelualan työllistäjänä on kasvanut. TOK on Varsinais-Suomen suurin palvelualan työllistäjä, jonka henkilökuntaan kuului kesäkuun lopussa 2 266 työntekijää.

Henkilökunnan määrä kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 40 työntekijällä. Kuluvan vuoden aikana TOK tulee palkkamaan noin170 uutta työntekijää, joista valtaosa eli 149 uutta työpaikkaa tulee Turun keskustaan. Palkkoja ja henki-lösivukuluja maksettiin alkuvuoden aikana 22,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,6 miljoonaa euroa.

Asiakasomistajille Bonusta 21 % edellisvuotta enemmän

Asiakasomistajien ostojen keskittäminen omistamansa Turun Osuuskaupan toimipaikkoihin jatkui vahvana. Asiakasomistajien ostojen osuus TOK:n kokonaismyynnistä on jo81 %.

– Asiakasomistajat hyötyivät oman osuuskauppansa kasvusta, sillä Bonusta kertyi asiakasomistajille puolen vuoden aikana 10,3 miljoonaa euroa eli 21 % edellisvuotta enemmän. Asiakasomistajien saamien Bonusten kehitys oli merkittävästi myynnin kasvua korkeampi, mikä viestii Bonuksen per asiakasomistaja edelleen kasvaneen, kertoo TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen.

TOK:n toimialueen talouksista yli 58 % on asiakasomistajia

Turun Osuuskaupan asiakasomistajien määrä 30.6.2008 oli 103 135. Toimialueen talouksista asiakasomistajia on yli 58 %. Asiakasomistajia oli 7 145 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osuuskuntaan liittyi alkuvuoden aikana 3 757 uutta asiakasomistajaa.

TOK:n alkuvuoden myynti kasvoi 15 %

Turun Osuuskauppa -konsernin myynti 1.1.–30.6.2008 oli 265,6 miljoonaa euroa, mikä on 33,8 miljoonaa euroa eli 14,6 % edellistä vuotta enemmän. Market-toimialan myynti kasvoi 15,1 %. Sokos-tavaratalojen myynti väheni 12,3 % Sokos Wiklundin uudistamistöistä johtuen. Matkailu- ja ravitsemistoimialan myynti väheni 2,5 %. Myynnin lasku oli seurausta Ravintola Amarillon ja Cafe Wiklundin tilapäisestä kiinniolosta sekä Sokos Hotel City Börsin tilapäisestä sulkemisesta tammi-helmikuussa tehdyn saneerauksen vuoksi.

Liikennemyymälätoimialan myynnin kasvu oli 32,2 %. Voimakas kasvu johtui asiakasmäärien lisäyksestä sekä polttonesteiden hintojen noususta verrattuna edelliseen vuoteen. Konsernin myynnin kokonaiskasvua vauhdittivat lisäksi asiakasomistajamäärän kasvu sekä edellisen vuoden aikana avattujen 12 toimipaikan tuoma lisämyynti.

Myynti toimialoittain M€

 

 

1.1.-30.6.2008

1.1.-30.6.2007

Keh.

Market-toimiala 180,2 156,6 15,1%
Sokos-tavaratalot 11,9 13,6 -12,3%
Matkailu- ja ravitsemistoimiala 22,4 23,0 -2,5%
Liikennemyymälätoiminta 51,1 38,6 32,2

Yhteensä

265,6 231,8 14,6%

 

TOK:n alkuvuoden investoinnit olivat yli 18 M€

Toimipaikkaverkoston kehittäminen jatkui edelleen alkuvuonna. Wiklund-korttelin saneerauksen ja laajennuksen ensimmäinen vaihe valmistui kun Sokos Hotel City Börs aukesi uudistettuna maaliskuussa ja S-market Wiklund Herkku avasi ovensa uusissa kaksi kertaa aiempaa suuremmissa tiloissa huhtikuussa. Maaliskuun lopulla avattiin täysin uudistettu Myllyn Pesukatu – ABC CarWash Mylly. S-market Vehmaan mittava uudistusinvestointi valmistui toukokuussa.

TOK:n investoinnit olivat alkuvuonna 18,3 miljoonaa euroa (ed.v. 30,1 milj. euroa). Investoinneista valtaosa kohdistui edellisen vuoden tapaan Turun keskustan Wiklund-kortteliin.

TOK:n alkuvuoden toiminnan tulos suunnitelmien mukaisesti 4,0 M€

Turun Osuuskaupan toiminnan tulos (= ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja) oli 4,0 miljoonaa euroa voitollinen (ed.v. 8,6 milj. euroa). Toiminnan tulos pieneni viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 4,6 miljoonaa euroa ollen kuitenkin suunnitellulla tasolla. Tuloksen laskuun vaikuttivat edellisvuonna saatu kertaluonteinen yli 2 miljoonan euron osakkeiden myyntivoitto, Sokos Wiklundin uudistus- ja laajennustyö sekä viime vuosien investoinneista johtuva poistojen ja rahoituskulujen kasvu.

– TOK on kasvava alueellinen osuuskauppa, jonka toiminnan tulos jää asiakasomistajille ja omaan maakuntaan. Toiminnan ylijäämää käytetään ensisijaisesti palvelujen kehittämiseen, linjaa TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen.

Loppuvuoden kehitys

Turun Osuuskaupan historian suurin yksittäinen investointi, Sokos Wiklundin uudistus etenee aikataulussa. Sokos Wiklund ja sen yhteydessä oleva Cafe Wiklund avataan uudistettuna joulukauppaan 2008. Sokos Wiklund ja sen yhteydessä oleva S-market, Cafe Wiklund, Apteekki ja Alko muodostavat noin 15 000 neliön palvelukokonaisuuden. Sokoksen, S-marketin ja Cafe Wiklundin käytössä oleva tila kasvaa 7000 neliöstä noin 14 000 neliöön.

Syyskuussa avataan Turun kauppatorin laidalle Aurakadun ja Eerikinkadun kulmaan laaja Forum ravintolamaailma. Uudet ravintolat sijoittuvat erinomaisille liikepaikoille Turun ydinkeskustassa ja tulevat entisestään vahvistamaan korttelin monipuolista ravintolatarjontaa. Uusiin tiloihin tullaan avaamaan texmex-ravintola Amarillo, Amarillon yökerho House of Dance, Coffee House-kahvila ja italialais-amerikkalainen Frank Benelli’s-ruokaravintola.

Uudet ravintolat muodostavat yhdessä Börs Restaurant Experience -ravintoloiden kanssa yhden pohjoismaiden suurimmista ravintolakokonaisuuksista, yhteensä noin 4 000 asiakas-paikkaa.

Syksyn aikana Prisma Itäharjun ABC-automaatti siirtyy Prisman tontilla Jaanintien varteen ja jakelulaitteet uusitaan. Tällä pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan Prisma Itäharjulla tankkaavien asiointia.

Turun Osuuskaupan myynnin ja asiakasomistajamäärän ennakoidaan kehittyvän loppuvuoden aikana alkuvuoden tasoisesti. Koko vuoden toiminnan tuloksen ennakoidaan jäävän edellisvuoden 13,9 miljoonan euron tasosta suurista investoinneista johtuen.

Turun Osuuskauppa

Turun Osuuskauppa toimii 36 kunnan alueella Varsinais-Suomessa. TOK:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja TOK:n 103 000 asiakasomistajataloudelle. Näitä etuja ovat kattava ja kilpailukykyinen palveluverkosto, ostojen keskittämisetuna Bonus, eri-laiset tuote- ja palveluedut ja mahdollisuus osallistua osuuskaupan hallintoon ja päätöksentekoon. Toimialueen talouksista yli 58 % on asiakasomistajia. TOK:n palveluverkostoon kuuluu yhteensä 97 toimipaikkaa: 4 Prismaa, 19 S-markettia, 20 Sale-myymälää, 2 Sokos-ta, 27 ravintolaa, 3 Sokos Hotellia, 4 liikennemyymälää, 1 pesukatu ja 17 ABC-automaattia.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Harri Koponen GSM: 050-388 4030 harri.koponen@sok.fi

Talousjohtaja Mika Nupponen GSM 0500-432 817 mika.nupponen@sok.fi