Taksvärkki-paikkoja S-ryhmän myymälöistä


27.6.2017

Tänä lukuvuotena Taksvärkkiä tekevät nuoret tukevat malawilaisia tyttöjä. Osa S-ryhmän osuuskaupoista tarjoaa jälleen Taksvärkki-paikkoja ja antaa samalla nuorille mahdollisuuden tutustua erilaisiin kaupan alan töihin.

Taksvärkki ry:n Ääni tytöille -kampanjaan osallistuvat suomalaiset nuoret auttavat Malawin nuoria pitämään kiinni oikeudestaan muun muassa koulutukseen. Taksvärkki-keräyksen avulla lisätään myös malawilaisten tyttöjen itsevarmuutta päättää omista asioistaan. Tyttöjen koulutusta ei pidetä Malawissa yhtä tärkeänä kuin poikien eikä erityisesti maaseudulla nuorilla ole riittävästi tietoa vaihtoehdoista. Esimerkiksi teiniraskaudet, nuorten painostaminen naimisiin ja lapsityö ovat yleisimpiä syitä koulunkäynnin keskeytymiseen.

Malawilaiset nuoret haluavat muuttaa asioita yhteisöissään. Taksvärkki-keräyksen tuotoilla perustetaan tyttöjen ja nuorten ryhmiä, joissa saa vertaistukea, tietoa ja elämänhallintataitoja. Nuoret toimivat myös roolimalleina muille sekä vaikuttavat asenteisiin ja toimintatapoihin kylissä yhdessä vanhempien ja kyläpäälliköiden kanssa.

Taksvärkki-paikkoja S-ryhmän osuuskaupoista

S-ryhmän eri toimipaikkoihin otettavien taksvärkkiläisten määrä vaihtelee sen mukaan, miten toimipaikan työtilanne mahdollistaa nuoren ohjaamisen hänen työtehtävissään. Nuoren kannattaa ottaa reippaasti yhteyttä suoraan toimipaikan esimieheen hyvissä ajoin ennen varsinaista Taksvärkki-päivää.

Vuosittain uuden kampanjan järjestävä Taksvärkki ry täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Taksvärkki-keräyksessä yläkoululaiset, lukiolaiset ja muut toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret lahjoittavat päivän palkan kehitysyhteistyöhön Taksvärkki ry:lle. Samalla nuoret pääsevät tutustumaan työelämään. Viime lukuvuotena noin 12 000 nuorta keräsi Taksvärkissä yli 100 000 euroa kenialaisten katulasten ja -nuorten ammatillisen koulutuksen tukemiseen.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyön tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä. Suomessa Taksvärkki ry edistää kouluissa ja oppilaitoksissa yhdenvertaisuutta ja rikkoo stereotypioita. Taksvärkki-kampanjan suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen.

www.taksvarkki.fi