Sokotel Oy aloittaa yt-neuvottelut


7.1.2015

SOK:n majoitus- ja ravitsemiskauppaa harjoittava tytäryhtiö Sokotel suunnittelee toimintansa ja organisaationsa uudistamista. Yhtiö aloittaa yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa enimmillään 120 henkilön osa-aikaistamiseen ja enintään 20 henkilön irtisanomiseen.

Suunniteltujen muutosten taustalla on yleisen taloustilanteen sekä majoitus- ja ravitsemisalan suhdanteen viime vuosien heikko kehitys Suomessa. Kotimaisen kysynnän heikentymisen lisäksi alan haasteita on lisännyt kansainvälisen markkinatilanteen kiristyminen, erityisesti venäläisten matkailijoiden määrän voimakas väheneminen. Haasteellisen markkinatilanteen ennustetaan jatkuvan myös tulevina vuosina.

Sokotel Oy:n toimitusjohtaja Tapio Satan mukaan kysynnän kausivaihtelut ovat alalla entistä voimakkaampia, ja samaan aikaan ennustettavuus on entistä vaikeampaa. Osana tuottavuuden kehittämistä yhtiössä tehostettiin toimintaa merkittävästi jo vuonna 2014, mutta heikentyneisiin tulevaisuudennäkymiin nähden toimet eivät ole olleet vielä riittävät.

– Pääpaino uudelleenjärjestelyissä on ravintolatoiminnoissa, joissa tuottavuuden parantaminen on erityisesti tarpeen. Samalla on tarkoitus kehittää ja tehostaa yhtiön organisaatio- ja johtamisrakenteita, Satta kertoo.

Organisaatiouudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 15. tammikuuta.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat kaikkia Sokotelin työntekijöitä lukuun ottamatta myyntitoimintoja ja pääkaupunkiseudun myyntipalvelua. Kaikkiaan neuvotteluiden piirissä on 1190 työntekijää Sokotelin operoimissa hotelleissa ja ravintoloissa sekä yhtiön tukitoiminnoissa. Tavoitteena on, että suunnitelmat toimintojen uudelleenjärjestelyistä olisivat valmiit helmikuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja: Sokotel Oy, toimitusjohtaja Tapio Satta p. 010 76 82805.

Sokotel Oy on SOK:n matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö, joka operoi Suomessa kuutta Radisson Blu Hotellia ja kuuttatoista Sokos Hotellia. Sokotelin toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle. Tämän lisäksi Sokotel operoi hotelliyksiköitä Vaasassa, Turussa, Tampereella ja Oulussa.