SOK vastaa käyttötavarakaupan haasteisiin uudistamalla organisaatiotaan


1.9.2014

SOK uudistaa käyttötavarakaupan organisaatiotaan. Uudistukseen liittyneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet ja tehtyjen päätösten mukaan henkilöstöä vähennetään noin 110 henkilöä. Alun perin irtisanottavia arvioitiin olevan enintään 130. Uudistuksen taustalla on pitkittynyt talouden taantuma sekä samanaikainen voimakas kaupan alan rakennemuutos, joka ravistelee erityisesti käyttötavarakauppaa.

SOK purkaa päällekkäisiä toimintoja käyttö- ja päivittäistavarakaupassa sekä selkeyttää vastuualueita.

– Olemme purkaneet käyttötavarakaupan raskaan matriisiorganisaation ja järjestelleet toiminnot asiakaslähtöisempiin kokonaisuuksiin. SOK:ssa on muodostettu omat organisaationsa rautakaupalle (SOK Rautakauppa: Kodin Terra- ja S-Rauta-ketjut, S-Yrityspalvelu Oy) sekä tavaratalo- ja erikoisliikekaupalle (SOK Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan ketjuohjaus: Sokos-, Emotion- ja muut erikoisliikeketjut). Prisman, S-marketin ja pienmyymälöiden käyttötavarakaupan toiminnot on yhdistetty osaksi päivittäistavarakaupan organisaatiota ja uuden yksikön nimi on SOK Marketkaupan ketjuohjaus, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine kertoo. 

Pitkittynyt huono taloustilanne, kuluttajien ostovoiman heikko kehitys, kaupan digitalisoituminen ja alan voimakas rakennemuutos kohti monikanavaisia palveluja ovat ajaneet kaupan isojen haasteiden eteen, jotka vaikuttavat erityisesti käyttötavarakauppaan. S-ryhmän käyttötavarakauppa on jo jonkin aikaa ollut tappiollista. Uusilla organisaatioilla SOK hakee nykyistä selvästi parempaa kustannustehokkuutta ja tuottavuutta sekä eri toimialojen synergiaa.

– Tuloksen kääntämiseksi voitolliseksi tarvitsemme aiempaa parempaa asiakasymmärrystä. Esimerkiksi marketkaupassa on tarkoituksenmukaista johtaa Prismaa, S-marketia ja pienmyymälöitä, kuten Saleja ja Alepoita, kokonaisuutena. Uudella mallilla pystymme muun muassa ennakoimaan paremmin kysynnän muutoksia ja reagoimaan niihin nopeammin, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine kertoo. 

Kesäkuun 12. päivä alkaneet SOK Käyttötavarakaupan organisaatiouudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 23. heinäkuuta. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat kaikkia entisen SOK Käyttötavarakaupan ja entisen SOK Päivittäistavarakaupan työntekijöitä ja johtoa, yhteensä noin 530 henkilöä. Henkilöstöä vähennetään noin 110 henkilöä. Alun perin irtisanottavia arvioitiin olevan enintään 130.

Yhteistoimintaneuvottelut eivät koskeneet S-Verkkopalvelut Oy:n tai SOK:n Marks & Spencer -ketjuohjauksen henkilöstöä. Yhteistoimintaneuvottelut eivät koskeneet SOK:n tai SOK-yhtymän muita yksiköitä tai yrityksiä, kuten esimerkiksi Inex Partners Oy:tä. Neuvottelut eivät myöskään koskeneet alueosuuskauppoja, niiden myymälöitä tai muita toimipaikkoja. Alueosuuskauppojen asiakasomistajille tarjoamat palvelut säilyvät ennallaan. 

SOK Rautakaupan (Kodin Terra- ja S-Rauta-ketjut, S-Yrityspalvelu Oy) johtajaksi on nimitetty Kristiina Nieminen, SOK Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan ketjuohjauksen (Sokos-, Emotion- ja muut erikoisliikeketjut) johtajaksi on nimitetty Mika Laakso ja SOK Marketkaupan ketjuohjauksen (Prisma-, S-market- ja pienmyymäläketjut) johtajaksi on nimitetty Jukka Ojapelto

Lisätietoja: Kenttäjohtaja Arttu Laine, SOK, p. 010 76 81011.