Radisson Blu Marina Palacelle on myönnetty kestävän matkailun STF –merkki


7.12.2020

Radisson Blu Marina Palace Hotel on saanut ensimmäisenä Radisson Blu-ketjun hotellina Suomessa Sustainable Travel Finland –merkin. Hotelli täyttää merkille asetetut kriteerit, ja sen käyttöoikeus on osoitus arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen.

Visit Finland on lanseerannut Sustainable Travel Finland -ohjelman edistämään kestävää matkailua Suomessa. Merkin saaneet yritykset ovat huomioineet toiminnassaan niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen kuin taloudellisenkin kestävyyden.

Marinassa kestävän matkailun eteen tehtävä työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

-Jokainen marinalainen tekee parhaansa, jotta vastuullinen toiminta toteutuu. Esimerkiksi minimoimme hävikkiä kaikin tavoin, lajittelemme jätteet oikein ja näin joulun aikaan pyrimme valmistamaan koristeet kierrätysmateriaaleista. Teemme yhteistyötä SOS-lapsikylän kanssa ja keräämme aamiaisella leivät jotka jäävät yli, kuivatamme ne ja lahjoitamme hevosille ja lampaille.  Lisäksi tuemme Eläinten Hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry:ta lahjoittamalla koiranruokaa. Hotellimme veden virtaamaa on rajoitettu ja sammutamme valot tiloista, joissa emme ole ja virrat laitteista, joita emme käytä, luettelee hotellipäällikkö Ulla Lähtevänoja RDB Marinasta.

Sustainable Travel Finland -merkin ja sitä tukevan kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän kehityksen mukaista yhteistyötä kunnan sekä muiden julkisten toimijoiden, matkailun alueorganisaatioiden ja yritysten välillä.

-Tuntuu erityisen hyvältä olla yksi kestävän matkailun edelläkävijöitä Suomessa, hymyilee Lähtevänoja.

Lue lisää STF –ohjelmasta täältä.