Osuusmaksun korkoa ei makseta vuodelta 2021


31.5.2022

Turun Osuuskaupan edustajisto on varsinaisessa kevätkokouksessaan 4.5.2022 päättänyt, että Turun Osuuskauppa ei maksa osuuspääomalle korkoa vuodelta 2021.

Turun Osuuskaupan ylijäämä kohdentuu ensisijaisesti palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen sekä toimipaikkojen kunnossapitoon ja uudistamiseen. Viime vuosien aikana osuuskauppa on investoinut voimakkaasti omalle toimialueelleen rakentamalla uusia toimipaikkoja, kunnostamalla olemassa olevaa verkostoa ja parantamalla palveluja. Viimeisen kahden vuoden aikana Turun Osuuskaupan investoinnit ovat kohenneet yhteensä yli 65 miljoonaa euroon ja yksistään viime vuonna investoinnit olivat 14 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 keskityttiin erityisesti marketkaupan palvelujen parantamiseen, verkkokauppaan sekä laajojen aukioloaikojen varmistamiseen. Samanaikaisesti asiakasomistajille maksettiin Bonuksina lähes 23 miljoonaa euroa.

Asiakasomistajien palkitseminen on edelleenkin osa osuustoiminnan ideologiaa. Asiakasomistajuudesta hyötyy edelleen monin tavoin ja asiakasomistajan etuihin voi tutustua laajemmin osoitteessa www.s-kanava.fi.