Oral – suun hyvä hoito vähentää sairauspoissaoloja.


26.3.2014

Suun huono terveys vaikuttaa negatiivisesti myös muuhun hyvinvointiin. Tuore tutkimus kuitenkin paljastaa, että vain joka kolmas työikäinen suomalainen käy vuosittain hammaslääkärissä. Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti, että hoitaisi hampaitaan tiheämmin, jos työnantaja tukisi hampaiden huoltoa. Hammashuoltoa arvostetaankin etuna enemmän kuin ennen.