Oikeaoppinen kierrätys vähentää ympäristökuormitusta


30.1.2019

Kierrätystapoja on monia. Toimipaikoilta syntyvä biojäte jalostetaan tarkkaan suunnitellun prosessin tuloksena biokaasuksi Gasumin laitoksella. Ylijäämäruoka kierrätetään uusiokäyttöön. Pääosa leivästä erotellaan muusta biojätteestä. Siitä tehdään bioetanolia yhteistyössä ST1:n kanssa. Energiajätteestä osa menee esimerkiksi lisäaineeksi sementin joukkoon. Osa rakennusjätteestäkin menee kiertoon.

Kierrätysaste Turun Osuuskaupassa on tällä hetkellä 82 % ja jätteiden uusiokäyttöaste on noin 100 %. Näiden ero selittyy sillä, että polttokelpoinen jäte on jätteen loppukäyttöä, ei kierrätystä.

”Olemme ylpeitä siitä, että TOK:n jätteiden kierrätysaste on korkein osuuskaupoista ja kierrätysaste tulee edelleen nousemaan. Tämän hetkinen tavoite on, että se nousisi viidellä prosentilla. Olemme tällä hetkellä tässä asiassa jo vuoden 2030 tavoitteessa, mikä oli päästä yli 80 %”, sanoo kiinteistöhuoltopäällikkö Juha Heikkilä.

Kierrätys on tärkeä osa perehdytystä

Kierrätykseen kiinnitetään toimipaikoissa tarkkaa huomiota. Uudet työntekijät opastetaan heti oikeisiin käytäntöihin ja toimintatapoihin myös kierrätykseen liittyvissä asioissa. Tässä esimiehellä on tärkeä rooli.

”Jäteastioissa ja puristimissa on selkeät ohjeet, mitä mihinkin astiaan saa laittaa ja mitä ei. Esimerkiksi pahvi, energiajäte, kirkas muovi ja biojäte lajitellaan kaikki omiin astioihinsa”, kertoo Prisma Myllyn päivittäistavaraosaston myyntipäällikkö Lasse Pitkänen.

Kaupalla on suuri vastuu ympäristöön liittyen, tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää että asiat tehdään sovitulla tavalla heti alusta lähtien.

”Kierrätys on minun urani aikana mennyt eteenpäin monellakin tavalla, esimerkiksi kierrätysastiat ovat kehittyneet ja tätä kautta mm. tyhjennysväli erilaisilla astioilla on kasvanut. Näin myös ympäristöön aiheutuva kuormitus on pienempää”, Pitkänen jatkaa.

Rinki-ekopisteet helpottavat kierrättämistä

Kierrättämisestä on haluttu tehdä entistä vaivattomampaa myös asiakkaille. Useiden toimipaikkojemme luona sijaitsevat Rinki-ekopisteet ovat siihen oiva apu. Rinki-ekopisteitä on Turun Osuuskaupan toimipaikkojen läheisyydessä Halisilla, Raisiossa, Naantalissa, Majakkarannassa, Paraisilla, Länsikeskuksessa, Tampereentiellä, Itäharjulla ja Liedossa. Niissä pystyy kierrättämään kartonki-, lasi-, muovi- ja metallipakkauksia ja keräyspaperia.