Mitä ympäristömerkit ja luomumerkit kertovat?

5.2.2013

Elintarvikkeiden pakkauksissa voi olla useita merkkejä, jotka viittaavat tuotteen ympäristöystävällisyyteen, vastuulliseen tuotantoon tai alkuperään. S-kanavan toimitus listasi yleisimmät merkit ja niiden tarkoituksen.

1. Joutsenmerkki – Pohjoismainen ympäristömerkki

  • Tavoite on opastaa kuluttajaa valitsemaan ympäristön kannalta parempia tuotteita ja kannustaa valmistajia panostamaan ympäristöystävällisiin valmistusmenetelmiin.
  • www.ymparistomerkki.fi

2. Kukkamerkki – Euroopan ympäristömerkki

  • Euroopan yhteisön yhteinen merkki, joka on periaatteiltaan hyvin samanlainen kuin Joutsenmerkki.
  • Merkki myönnetään hakemuksella tuotteille, jotka täyttävät merkin ympäristöä koskevat vaatimukset tuotteen koko elinkaaren ajan.
  • www.ymparistomerkki.fi

3. EU:n luomumerkki

  • Käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa.
  • Lue lisää Eurolehdestä

4. Luomu – valvottua tuotantoa -merkki eli Aurinkomerkki

  • Aurinkomerkki kertoo tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Tuotteen ei tarvitse olla kotimainen.
  • Merkkiä voi hakea esimerkiksi tuottaja, valmistaja, valmistuttaja tai maahantuoja.
  • Vapaaehtoinen luomumerkki.
  • Lue lisää Aurinkomerkistä

5. Leppäkerttumerkki

  • Luomuliiton myöntämän merkin voi saada ainoastaan Suomessa tuotettu luomutuote.
  • Merkissä voi myös lukea alue, jolla tuote on tuotettu, eli se viestii myös lähellä tuotetuista luomutuotteista.
  • Merkin kriteereissä vaaditaan enemmän eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin huomioimista kuin EU:n luomusäännöksissä.
  • Lue lisää Leppäkerttumerkistä

6. KRAV

  • Ruotsalainen luomumerkki.
  • Merkin kriteerit ovat yhtenäiset EU:n luomusäännösten kanssa. Lisäksi kriteereissä on esimerkiksi pakkotyövoiman hyväksikäytön kielto ja työntekijöiden järjestäytymisvapaus.
  • Lue lisää: KRAV


Lisätietoa luomumerkeistä