Kansainvälisen Osuustoimintapäivän teemana nuoret


30.6.2011

Kansainvälinen Osuustoimintaliitto ICA ja YK viettävät Kansainvälistä Osuustoimintapäivää 2. heinäkuuta. Vuoden 2011 osuustoimintapäivän teemaksi on valittu ”Nuoret, osuustoimintayritysten tulevaisuus”, millä ICA haluaa korostaa sitä, kuinka osuustoiminnallinen yrittäjyyden malli voi tukea ja antaa uusia mahdollisuuksia nykypäivän nuorille. Osuustoimintapäivän nuorisoteema linkittyy YK:n kansainväliseen Nuorten vuoteen, joka huipentuu juhlaan elokuussa 2011 juuri ennen YK:n kansainvälisen osuustoiminnan vuoden 2012 käynnistystä. YK:n Nuorten vuotena kannustetaan sukupolvirajoja ylittävään keskusteluun ja yhteisymmärrykseen hakemiseen sekä pyritään edistämään rauhan, ihmisoikeuksien, vapauden ja solidaarisuuden toteutumista.

Kansainvälisenä osuustoimintapäivänä korostetaan kaikkien osuustoiminnassa työskentelevien työn tärkeyttä nuorten saamiseksi mukaan osuustoimintaan. Nuoret eivät ole riittävän tietoisia osuustoiminnallisesta yritysmallista, koska koulujen opetussuunnitelmissa ei ole osuustoiminnan opetusta, eivätkä nuoret tiedä, mitkä heidän käyttämänsä palvelut liittyvät osuustoimintaan.

Sosiaalisen median kasvu synnyttää osuustoiminnalle loistavat mahdollisuudet luoda kontakteja nuoriin. Osuustoimintamalli antaa nuorille väylän toteuttaa yhteistoiminnallisuutta uutta sukupolvea kiinnostavalla tavalla. Osuuskunnat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia hankkia ammatillista osaamista ja työkokemusta ja rohkaisevat osallistumaan päätöksentekoon. Osuuskunnat palvelevat nuorten käytännöllisiä ja strategisia tarpeita, tarjoavat uuden liiketoimintamallin yrityksen luomiseksi sekä mahdollistavat työskentelyn demokraattisissa, vastuullisissa ja eettisiä arvoja kunnioittavissa yrityksissä.

YK on julistanut vuoden 2012 Kansainväliseksi osuustoimintavuodeksi. Yksi päätavoitteista on saada lisää nuoria osuustoimintaan. ICA järjestää 16–35-vuotiaille nuorille aikuisille suunnatun kansainvälisen The Coop Art -taidekilpailun, jonka tarkoituksena on tehdä tutuksi osuustoiminnallisia arvoja ja periaatteita sekä lisätä yleistä tietoa osuustoiminnasta nuorten parissa. Kilpailussa on kolme eri ryhmää: musiikki, video ja valokuvaus. Nuoret voivat lähettää työnsä kilpailun verkkosivuille marraskuusta 2011 lähtien ja kilpailu päättyy toukokuussa 2012, jolloin viimeistään töiden tulee olla perillä. Palkintoseremonia järjestetään Manchesterissa marraskuussa 2012.

Suomessa osuustoimintatahot haluavat edistää osuustoiminnan tunnettuutta nuorison parissa. Osuustoimintamalli halutaan aikaisempaa vahvemmin mukaan koulujen yrittäjyyskasvatukseen ja yliopistotutkimukseen ja -opetukseen. Koululaitos on tärkeä, mutta luonnollisesti myös vanhempien on tarpeen valaista lapsilleen osuustoiminnan ideaa jäsenomisteisena yritysmallina. Viime vuosina osuustoiminnan tunnettuutta on edistetty Yrittäjyyskasvatuksen YVI-hankkeen avulla, laajentuneella yliopistotutkimuksella ja Coop Network Studies -yliopistojen osuustoiminnan opetusverkoston avulla. Ammattikorkeakouluissa osuustoimintamalli on laajasti käytössä yrittäjyyden valmennusympäristönä.

Kansainvälisenä Osuustoimintapäivänä 2.7.2011 ICA kutsuu kaikki osuustoimijat maailmanlaajuisesti nuorisoyhteistyöhön ja vaikuttamaan osaltaan osuustoiminnan tulevaisuuteen.