Kannattavuus kehittyi positiivisesti – Investoinnit palvelujen ja oman alueen kehittämiseen jatkuvat


17.2.2022

– Liikevaihto 665 M€
– Tulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi merkittävästi ja oli lähes 12 M€
– Investoinnit Varsinais-Suomeen yli 14 M€
– Asiakasomistajille rahana maksettavia etuja yli 23,5 M€
– Asiakasomistajia vuoden 2021 lopussa 168 094
– Henkilöstöä yli 2 400 vuoden 2021 lopussa

– Vuosi 2021 oli edellisvuoden tapaan poikkeuksellinen. Toiminnassamme korostui edelleen henkilökunnan turvallisen työskentelyn ja asiakkaiden turvallisen asioinnin sekä huoltovarmuuden varmistaminen. Onnistuimme erittäin hyvin vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä ja myynti kasvoi kaikilla toimialoillamme. Kannattava toiminta ja hyvä tulos mahdollistavat palvelujen ja verkoston kehittämisen asiakasomistajien eduksi myös tulevina vuosina. Kuluvan vuoden aikana suurimmat investointimme kohdistuvat Prisma Tampereentien, Sokos Wiklundin sekä S-market Wiklund Herkun uudistamiseen. Lisäksi avaamme Wiklundille kaksi uutta ravintolaa. Alkuvuoden aikana olemme jo ehtineet avata uuden Sale Aurakadun Turussa ja S-market Auranlaakson Kaarinassa, sanoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Heikkinen.

Liikevaihto

Turun Osuuskaupan liikevaihto oli 664,9 M€ miljoonaa euroa vuonna 2021 (ed.v. 613,4 M€) ja kasvoi edellisvuodesta 8,4 prosenttia.

 

  2021 (M€) 2020 (M€) +/- % ed.v.
Market toimiala 520,0 490,8 + 6,0
Sokos-tavaratalot 15,1 14,8 + 2,0
Matkailu- ja ravitsemistoimiala 31,0 25,1 + 23,5
Liikennemyymälätoimiala 93,6 77,7 + 20,5
Muu liikevaihto 5,2 5,1 + 2,6
Yhteensä 664,9 613,4 + 8,4

 

Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 6 prosenttia. Koko market-toimialan liikevaihto oli 520 miljoonaa euroa (ed.v. 490,8 M€) ja se kasvoi edellisestä vuodesta 6 prosenttia. Huoltovarmuuden varmistamiseen satsattiin market-kaupassa muun muassa laajoilla aukioloajoilla sekä kattavin verkkokaupan palveluin. Verkkokaupan myynti (ml. marketkaupan pt-verkkokauppa) kasvoi yli 23 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Tavaratalokaupan liikevaihto oli 15,1 miljoonaa euroa (ed.v. 14,8 M€) ja se nousi edelliseen vuoteen verrattuna kaksi prosenttia. Pitkittynyt koronapandemia vaikuttaa edelleen myyntiin, mutta pientä piristymistä oli havaittavissa loppuvuotta kohden. Sokos Wiklundilla Turun keskusta-alueen uudistukset haastavat vielä hetken liiketoimintaa.

Matkailu- ja ravitsemistoimialan liikevaihto oli 31 miljoonaa euroa (ed.v. 25,1 M€), jossa oli kasvua edellisvuoteen 23,5 prosenttia. Kasvua vauhditti erityisesti hyvin onnistunut kesäkauppa. Turun Osuuskaupan hotellit olivat kesäkauden lähes täynnä. Samoin lisääntynyt liikkuminen ja syksyn osittaiset helpotukset koronarajoituksiin toivat kaivattua helpotusta matkailu- ja ravitsemistoimialalle. Majoituskaupassa liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 41,4 prosenttia. Ravintolakaupan liikevaihto kasvoi 10,8 prosenttia.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa liikevaihto oli 93,6 miljoonaa euroa (ed.v. 77,7 M€), jossa oli kasvua edellisvuoteen 20,5 prosenttia. Myyntiä kasvattivat paitsi lieventyneet koronarajoitukset ja ihmisten liikkumisen lisääntyminen, myös polttonesteiden hinnan nousu.

Investoinnit ja tulos

Vuoden 2021 investoinnit maakuntaan olivat yhteensä noin 14 miljoonaa euroa (ed.v. 51,2 M€), joka oli 2,1 prosenttia liikevaihdosta (ed.v. 8,3 %).

Investoinnit painottuivat vuonna 2021 market-kauppaan. Sale Laivurinkadun uudistus valmistui huhtikuun lopulla. Lisäksi aiemmin Food Market Herkkuna toiminut ruokakauppa Stockmannin pohjakerroksessa avattiin lokakuussa uudistuneena herkuttelijan S-market Hansa Herkkuna. Turun Osuuskauppa uudistaa market-verkostoaan ja palveluitaan laajalla rintamalla myös kuluvana vuonna. Parhaillaan käynnissä ovat Prisma Tampereentien mittavat laajennus- ja uudistustyöt, joiden on määrä valmistua loppuvuonna 2022. Työnalla on myös Sale Kompassi, joka rakennetaan Turun Sataman läheisyyteen Harppuunakortteliin sekä Turun keskustaan Brahenkadulle avattava Sale. Alkuvuonna 2022 on jo avattu Sale Aurakatu Turun keskustaan sekä S-market Auranlaakso Kaarinaan.

Ravintolatoiminnoissa VENN Wiklund suljettiin tammikuun lopussa. VENNin paikalle, ravintola Trattorian yhteyteen avattiin myöhemmin keväällä Trattoria Bar. Wiklundilla aloitettiin alkuvuodesta 2022 Sokoksen uudistustyöt, jotka valmistuvat toukokuun aikana. S-market Wiklund Herkku uudistetaan myös vuoden 2022 aikana, samassa yhteydessä kauppa laajenee merkittävästi.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa otettiin askel kohti Turun Osuuskaupan hiilinegatiivisuustavoitetta, kun Turun Osuuskauppa avasi syksyn 2021 aikana ABC-latausasemat Prisma Itäharjun, Prisma Länsikeskuksen sekä Prisma Piispanristin yhteyteen. Neljäs ABC-latausasema avattiin alkuvuodesta 2022 S-market Auranlaakson yhteyteen. ABC-latauksessa käytettävä sähkö on uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä.

Turun Osuuskaupan tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 11,8 miljoonaa euroa (ed.v. 5,4 M€). Omavaraisuus on edelleen vahva, 46,6 prosenttia (edv. 43,9 %).

Asiakasomistajuus

Vuonna 2021 Turun Osuuskaupan asiakasomistajat saivat Bonusta 22,9 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,6 miljoonaa euroa eli yhteensä 23,5 miljoonaa euroa (ed.v. 21,7 M€) rahana maksettavia etuja. Keskimäärin tämä tekee noin 141 euroa asiakasomistajaa kohden.

Turun Osuuskauppaan liittyi vuoden aikana 9 616 uutta asiakasomistajaa (ed.v. 6 602). Asiakasomistajamäärä vuoden lopussa oli 168 094 (ed.v. 164 049). Toimialueen kotitalouksista Turun Osuuskaupan asiakasomistajia oli vuodenvaihteessa 68,4 prosenttia (ed.v. 67,4 %).

Henkilöstö

Turun Osuuskaupan henkilöstö on ollut merkittävässä roolissa koronakriisin aikana ja mahdollistanut tuloskehityksen myös haastavana ja vaikeasti ennakoitavana aikana. Edellisvuoden tapaan myös vuonna 2021 matkailu- ja ravitsemiskaupan, tavaratalokaupan ja liikennemyymäläkaupan henkilökuntaa työskenteli kaupanalan tehtävissä, kun koronatoimet rajoittivat toimintaa toimialoilla.

Turun Osuuskaupan työtyytyväisyys on hyvällä tasolla. Viime syksynä tehdyn työyhteisötutkimuksen tuloksissa oli huimaa nousua ja tulos oli osuuskaupan kautta aikojen korkein. Hyvän työyhteisötutkimuksen tuloksen ansiosta Turun Osuuskauppa sai syksyllä Suomen innostavimmat työpaikat 2021 -tunnustuksen. Se viestii henkilöstön korkeasta omistautuneisuudesta sekä yrityksen pitkäjänteisestä ja osallistavasta kehittämisestä.

Turun Osuuskauppa on yksi Varsinais-Suomen suurimmista työllistäjistä ja henkilöstön määrä oli vuoden 2021 lopussa 2 429 henkilöä (ed.v. 2 308). Kesällä 2022 Turun Osuuskauppaa työllistää noin 400 nuorta myymälöissä, ABC liikenneasemilla, ravintoloissa ja hotelleissa. Kesätyöntekijöiden määrä on samalla tasolla kuin ennen koronaa.

Näkymät vuodelle 2022

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,0 prosenttia vuonna 2022. Talouskasvu jää vielä hitaaksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Koronapandemiaan liittyvien epävarmuuksien helpottaessa talouskasvu kuitenkin kiihtyy jälleen.

Turun Osuuskaupassa liikevaihdon odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2022. Erityisesti majoitus- ja ravitsemistoimialan osalta koronasta toipumisen arvioidaan alkavan jo kevättalvella ja näkyvän liikevaihdon myönteisenä kehityksenä loppuvuoden aikana. Turun keskusta-alueen ja torin valmistuminen yhdessä väistyvien koronarajoitteiden kanssa vauhdittanee tavaratalokaupan liikevaihdon myönteistä kehitystä Wiklundilla vuoden 2022 aikana.

Turun Osuuskaupan liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen ennakoidaan kasvavan vuonna 2022 hieman edellisvuodesta.

Tiedotteessa ilmoitetut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Heikkinen, puh. 010 764 4003