Hyvin suunniteltu on puoliksi onnistuttu


15.7.2013

Finanssialan keskusliiton tutkimuksen mukaan kymmenen prosenttia suomalaisista ei suunnittele talouttaan lainkaan. Miten usein sinun lomabudjettisi on ylittynyt?

Finanssialan Keskusliiton viime keväänä julkaiseman ”Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat” -tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista* suunnittelee rahankäyttöään korkeintaan puolen vuoden tähtäimellä. Reilu 20 prosenttia elää sen verran hetkessä, että suunnittelee raha-asioitaan vain korkeintaan kuukauden eteenpäin. Hieman yli kymmenen prosenttia ei suunnittele talouttaan lainkaan.

Lähes 70 prosenttia suomalaisista kuitenkin seuraa omia menojaan säännöllisesti. Vain kuusi prosenttia ei seuraa menojaan lainkaan.

Tulojen ja menojen seurantatyökalu raha-asioiden suunnittelun apuna

Sen sijaan, että seuraa menojaan vasta jälkikäteen, voi talouttansa suunnitella ennakoidumminkin. Suurin osa ihmisistä osaa arvioida karkeasti, mitkä ovat kuukausittaiset menot ja tulot. Yllätyksiä voi kuitenkin tulla, joten tarkemmin budjettinsa voi suunnitella, kun seuraa jonkin aikaa systemaattisesti toteutuneita menojansa.

S-Pankin verkkopankki tarjoaa kätevän työkalun omien tulojen ja menojen seuraamiseen. Työkalulla voi tarkastella yhden tai useamman tilin tapahtumia haluamaltaan ajanjaksolta tapahtumalajeittain tai maksajan/saajan mukaan. Yhteenvedosta näkee tulojen ja menojen erittelyt, summat kuukausittain sekä yhteenvedon graafisessa muodossa.

Työkalulla voi myös luoda omia tapahtumalajeja ja siirtää tai liittää tilitapahtumia automaattisesti haluamaasi tapahtumalajiin. Klikkaamalla yhteenvedossa tapahtumalajia tai maksajan/saajan nimeä, pääsee siirtämään tai liittämään tilitapahtumia tapahtumalajeihin.

Tulojen ja menojen seurantatyökalu löytyy verkkopankin Tilit-osiosta.

* Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse 2 399 15–74-vuotiasta mannersuomalaisia helmikuussa 2013.