Ergonominen työnteko lähtee hyvästä perehdytyksestä


24.5.2023

Turun Osuuskaupasta löytyy työtä joka lähtöön: suurin osa työtehtävistä tapahtuu kaupassa tai ravintolassa, jossa työntekijä saattaa joutua nostamaan raskaitakin kuormia pitkin työpäiväänsä. Toimistolla istuessa tai tiskin takana seisoessa rasitus on staattisempaa ja alkaa vasta pikkuhiljaa. Jokaisessa työtehtävässä on riskinsä, mikäli työn tekotapoihin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. 

-Sankari ei ole se, joka tekee nopeasti. Sankari on se, joka tekee kunnolla ja huolellisesti. Pitkällä aikavälillä toimintatavat ja tottumukset jäävät lihasmuistiin. Niitä voi olla vaikeampaa muuttaa myöhemmin, kertoo kehityspäällikkö Asta Munukka. 

 

Ergonomiaohjaajat jakavat osaamistaan toimipaikoissa 

Jotta huonoja toimintatapoja ei pääsisi syntymään, ollaan Turun Osuuskaupassa kehitetty ergonomiaan liittyvää tekemistä viimeisten vuosien aikana hurjasti. Työsuhteen alussa työterveyshoitaja tarkistaa työhöntulotarkastuksessa, että työntekijä pystyy toimimaan turvallisesti tulevassa tehtävässään omien fyysisten rajoitustensa puitteissa. Jokaisessa toimipaikassa toimii tämän lisäksi vähintään yksi ergonomiaohjaaja, joka auttaa hyvien työskentelytapojen omaksumisessa.  

-Ergonomiaohjaajat ovat toimipaikan omia työntekijöitä, joille on valmennettu ergonomisen työskentelytavan ohjausta. Ohjaajat tarkistelevat omien työtehtäviensä ohella, että toimipaikoissa on oikeanlaiset ja toimivat apuvälineet työntekoon ja että kollegat muistavat noudattaa ergonomiaohjeistuksia. Ergonomiaohjaajat ylläpitävät osaamistaan aktiivisella viestinnällä tiiviin ergonomiayhteisön kanssa, jatkaa Munukka.  

Turun Osuuskaupan toimistolla toimiva ergonomiaohjaaja Elina Railonvirta kertoo, että vastuu toimiston työntekijöiden ergonomisen työskentelyn edistämisestä on kiinnostava lisä normaaliin työnkuvaan. Vaikka toimistolla ei usein kanneta raskaita kuormia tai tehdä rankkoja urheilusuorituksia, voi väärin tehty työ aiheuttaa vakaviakin oireita pitkällä aikavälillä. 

-Toimistotyössä tärkeintä on työpisteen säätäminen itselle sopivaksi ja työasennosta huolehtiminen. Kun uusi työntekijä aloittaa toimistolla, käyn hänen kanssaan läpi tuolin ja pöydän säädöt sekä ohjeistan miten välillä kannattaa venytellä ja verrytellä. Pidän huolta ergonomian apuvälineistä ja lainaan niitä tarvitseville. Meillä Turun Osuuskaupassa on paljon eri mahdollisuuksia auttaa työn ergonomisessa toteutuksessa. Työntekijä saa muun muassa halutessaan vaihtaa tuolin mallia tai käyttää seisomamattoa sähköpöydän kanssa. Työterveydenhoidon suosituksesta voidaan työntekijälle hankkia esimerkiksi erikoishiiri ja näppäimistö, kertoo ergonomiaohjaaja Railonvirta. 

 

Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvinvointiin  

Turun Osuuskaupan työhyvinvoinnin motto on: jokaisella työntekijällä on oikeus hyvinvointiin tehtävästä tai terveydentilasta riippumatta. Jos oma työkyky jostain syystä heikentyy työsuhteen aikana, osuuskaupasta löytyy silti vielä usein mahdollisuuksia työuralle. Ergonomiaohjaaja tai yksikön päällikkö voi ohjata työntekijän työterveyshuoltoon, esimerkiksi työfysioterapeutin vastaanotolle, jossa osatyökykyiseille voidaan rakentaa yksilöity työkykysuunnitelma, ja tarvittaessa tilapäisesti muokataan työtehtäviä tilanteeseen sopivammiksi. 

Työtehtäviä pystytään räätälöimään työkunnon ja rajoitteiden mukaan esimerkiksi vaihtelemalla kassalla rahastamisen kätisyyttä tai siirtämällä henkilö eri osastolle myymälässä. Mahdollisuuksia on monia ja ratkaisut pohditaan aina yksilötasolla juuri kullekin työntekijälle sopivaksi. Osatyökykyisyys ei myöskään aina rajoita työn saamista – usein jokaiselle tehtävään muuten sopivalle löytyy sopiva tapa tehdä työtä.