Äänestäminen Turun Osuuskaupan edustajiston vaaleissa alkaa – ehdolla 365 ehdokasta


18.3.2024

Osuuskauppa näkyy monella tavalla jäsentensä arjessa ja alueellisen elinvoiman kehittäjänä.  Mitä osuuskauppa voisi tehdä paremmin ja mihin sen tulisi keskittyä alueen kehittämisessä? Tähän pääsee osaltaan vaikuttamaan osuuskaupan edustajisto, jonka jäsenten äänestäminen alkaa nyt. Ehdolle on asettunut yhteensä 365 ehdokasta.

– Turun Osuuskauppa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston roolina on toimia äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtia siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen, kertoo asiakkuuspäällikkö Anna Sainio Turun Osuuskaupasta.

Osuuskaupan vaaleissa ehdokkaaksi on voinut asettua jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut osuusmaksun, on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella.

– Edustajistoon valitaan Turun Osuuskaupan omistajien keskuudesta vaaleilla 60 jäsentä. Laaja innostus ja uusien ehdokkaiden mukaantulo kertovat siitä, että osuuskaupalla nähdään olevan tärkeä rooli koko alueen kehityksessä, Sainio sanoo.

Vaaleissa yli 360 ehdokasta

Turun Osuuskaupan edustajiston vaalien ehdokasasettelu päättyi 1.2.2024. Ehdokkaita on yhteensä 365, kun edellisissä vaaleissa heitä oli 370.

Hienoa, miten kiinnostuneita paikalliset jäsenemme ovat vaikuttamisesta ja osuuskaupan rooli nähdään tärkeäksi alueen kehityksessä. Nyt kannustammekin kaikkia jäseniämme antamaan äänensä ja vaikuttamaan siihen, millainen edustajisto jatkossa alueella vaikuttaa. Sillä on oikeasti merkitystä, Anna Sainio sanoo.

Vaaleissa voi äänestää joko sähköisesti tai postitse kotiin lähetetyllä äänestyslipulla 18.3.-2.4.2024. Äänioikeus on jokaisella vähintään 15-vuotiaalla osuuskaupan jäsenellä, joka on hyväksytty jäseneksi viimeistään 31.12.2023.

Turun Osuuskaupan edustajisto valitaan suhteellisella vaalitavalla. Kaikki ehdokkaat kuuluvat jollekin ehdokaslistalle, jonka laatimiseen vaaditaan vähintään kolme äänioikeutettua jäsentä. Ääni annetaan ehdokkaalle, mutta läpipääsyyn vaikuttaa sekä ehdokkaan itse saamat äänet että koko ehdokaslistan äänimäärä.  Äänestysohjeisiin ja ehdokkaisiin voi tutustua osuuskaupan vaalisivuilla www.osuuskauppavaalit.fi/tok. Oman ehdokkaan valinnassa auttaa sivustolta löytyvä vaalikone.

 Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, asiakkuuspäällikkö Anna Sainio, puh. 010 764 4042

www.osuuskauppavaalit.fi/tok