5.10.2006 Vehmaan Osuuskauppa suunnittelee sulautumista Turun Osuuskaupan kanssa.


3.10.2007

LEHDISTÖTIEDOTE

Julkaistavissa 5.10. klo 10.00

VEHMAAN OSUUSKAUPPA SUUNNITTELEE SULAUTUMISTA TURUN OSUUSKAUPAN KANSSA

Vehmaan Osuuskauppa ja Turun Osuuskauppa ovat käynnistäneet

sulautumisneuvottelut, joiden tavoitteena on, että osuuskaupat yhdistävät

toimintansa vuoden 2007 aikana.

Vehmaan Osuuskauppa on menestyksellisesti harjoittanut kaupallista ja

hallinnollista yhteistyötä Turun Osuuskaupan kanssa jo useita vuosia, joten nyt

suunniteltu fuusio on varsin luonnollinen jatko tälle kehitykselle.

Vehmaan Osuuskaupan hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 4.10.2006 antaa

osuuskaupan hallitukselle valtuudet jatkaa sulautumisneuvotteluja Turun

Osuuskaupan kanssa. Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä päättää lopullisesti

Vehmaan Osuuskaupan osuuskunnan kokous. Sulautumisasiaa on valmistelu

rakentavassa hengessä ja yhteistyössä Turun Osuuskaupan johdon kanssa. Turun

Osuuskaupan hallitus ja hallintoneuvosto päättävät sulautumissuunnitelmasta

omalta osaltaan kokouksissaan tämän syksyn aikana.

Yhdistymisen perusteet

Vähittäiskauppa Suomessa tulee kokemaan tällä vuosikymmenellä historiansa

suurimman murroksen globalisaation seurauksena. Ensimmäiset kansainväliset

ketjut tulivat Suomeen jo 90-luvulla. Todellinen läpimurto tapahtuu tällä

vuosikymmenellä kaikilla vähittäiskaupan aloilla. Kilpailu kiristyy, koska

kasvu markkinoilla on hidasta ja uusia toimijoita on tullut myös

päivittäistavarakauppaan. Kilpailutilanteen muutos tulee vaikuttamaan myös

Vehmaan Osuuskaupan toimintaedellytyksiin. Yhdistämällä voimavarat Turun

Osuuskaupan kanssa varmistetaan Vehmaan Osuuskaupan toimi alueen palvelujen

kehittäminen ja kilpailukykyinen toiminta entistä haasteellisemmassa

toimintaympäristössä.

Tähän saakka S-ryhmän sulautumiset ovat pääsääntöisesti tapahtuneet

taloudellisen pakon perusteella. Tässä suunnitelmassa merkittävää on se, että

Vehmaan Osuuskauppa suunnittelee yhdistymistä vapaaehtoisesti ilman

taloudellista pakkoa. Yhdistymisellä ennakoidaan tulevia markkinatilanteen

muutoksia ja varmistetaan Vehmaan Osuuskaupan asiakasomistajien palvelut ja

edut 2000-luvulla.

Yhdistymisellä varmistetaan asiakasomistajien palvelujen paikallinen

kehittäminen

Mikäli sulautuminen toteutuu, Turun Osuuskauppa on sitoutunut toteuttamaan

nopealla aikataululla mittavan investointiohjelman. Turun Osuuskauppa pystyy

kokonsa ja vahvan taloudellisen aseman ansiosta entistä enemmän panostamaan

jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa palvelujen kehittämiseen,

hintakilpailukykyyn, asiakasomistajien palkitsemiseen ja myös henkilöstöön.

Sulautumissuunnitelman mukaisesti Vehmaan Osuuskaupan henkilöstö siirtyy ns.

vanhoina työntekijöinä Turun Osuuskaupan palvelukseen. Sulautumisella ei ole

henkilöstövaikutuksia. Sulautumisen yhteydessä Vehmaan Osuuskaupan jäsenet

siirtyvät Turun Osuuskaupan jäseniksi ilman eri hakemusta ja osuusmaksun

maksamista. Sulautumisneuvotteluissa on Vehmaan Osuuskaupan yksi tavoite

huolehtia siitä, että Vehmaan Osuuskaupan jäsenet saavat sulautumisen

yhteydessä heille osuuskuntalain mukaan kuuluvat etuudet ja hyvitykset.

Lisätietoja asiasta antavat:

Teuvo Manner, vt. toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Vehmaan

Osuuskauppa,

puh. 040 550 5829

Harri Koponen, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Turun

Osuuskauppa,

puh. 050 388 4030