13.2.2008 TOK kasvoi ja työllisti vuonna 2007


13.8.2008

TOK KASVOI JA TYÖLLISTI VUONNA 2007

Vuoden 2007 pääkohdat

– TOK:n myynti kasvoi markkinoita nopeammin (+ 20 %)

– TOK:n palveluverkosto kehittyi 12 uudella toimipaikalla

– Sokos Wiklund ja Sokos Mylly siirtyivät osaksi TOK:n liiketoimintaa

– TOK investoi Varsinais-Suomeen 57,1 M€

– TOK:lle 328 uutta työsuhdetta

– TOK:lle 100 000:s asiakasomistajatalous

– TOK:n asiakasomistajat saivat Bonusta 19,0 M€ eli 17 % edellisvuotta

enemmän

– S-Pankki aloitti toimintansa 15.10.2007

– Vehmaan Osuuskauppa osaksi Turun Osuuskauppaa

– TOK:n toiminnan tulos vuodelta 2007 oli 13,9 M€ (ed.v. 13,4 M€)

– Tuloskehitys mahdollistaa palveluverkoston kehittämisinvestointien

jatkamisen

TOK:n myynti kasvoi markkinoita nopeammin

Suomen Kaupan Liiton (SK:n) piirissä oleva vähittäiskauppa saavutti viime

vuonna keskimäärin 5,0 prosentin euromääräisen myynninkasvun ilman autokauppaa.

TOK:n kokonaismyynti oli viime vuonna 492,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua

edelliseen vuoteen 83,4 miljoonaa euroa, eli 20,4 %. Myynnin kehitykseen

vaikuttivat toimipaikkojen kilpailukyvyn kehittyminen, uusien toimipaikkojen

avaaminen, asiakasomistajien määrän voimakas kasvu sekä asiakasomistajien

lisääntynyt ostojen keskittäminen.

TULOSTIETOJA

2003

2004

2005

2006

2007

Myynti milj. €

313,7

324,9

357,8

409,1

492,5

Liikevaihto milj. €

262,4

271,2

298,2

340,4

409,0

 

 

 

 

 

 

Suunnitelmapoistot milj. €

4,9

5,3

6,0

7,0

12,4

 

 

 

 

 

 

Toiminnan tulos milj. €

7,3

9,5

12,9

13,4

13,9

– %:a liikevaihdosta

2,8 %

3,5 %

4,3 %

3,9 %

3,4 %

 

 

 

 

 

 

Asiakasomistajien määrä 31.12.2007

66 516

75 084

82 351

91 943

100 287

Henkilökunnan määrä kokoaikaiseksi muutettuna

922

935

1 031

1 112

1 300

Investoinnit milj. €

9,6

14,7

19,1

30,7

57,1

Omavaraisuusaste

38,0 %

39,5 %

39,8 %

39,0 %

40,3 %

 

TOK:n päivittäistavarakauppa

Suomen Kaupan Liiton (SK:n) jäsenyritysten päivittäistavarakaupan

euromääräinen myynti kasvoi 3,9 % edellisestä vuodesta. TOK:n Prismoissa,

S-marketeissa ja Saleissa kokonaismyynti kasvoi 14 % ja oli yhteensä 328,6

miljoonaa euroa.

TOK:n päivittäistavarakaupan markkinaosuuden ennakoidaan vahvistuneen 33,0 %:in

(+ 2,9 prosenttiyksikköä). Uudet S-marketit avattiin Naantaliin, Turkuun

Pansioon, Koivulaan sekä Majakkarantaan. Sale-lähimyymälöitä avattiin kaikkiaan

neljä eli Turkuun Laivurinkadulle ja Petreliukseen sekä Paraisten Tennbyhyn ja

Nauvon kuntaan. 

Hotellit ja ravintolat

Hotelli- ja ravintolakaupan myynti oli 47,9 miljoonaa euroa, jossa oli

nousua edelliseen vuoteen 4 %. Kasvu arvioidaan markkinoiden kasvun mukaiseksi.

Amarillo-ravintolan toiminta päättyi kesäkuussa Turun Hansa-korttelissa.

Tilalle avattiin uusi Red Hot Chilis- ravintola syyskuussa. Hotelli City Börs

suljettiin Wiklund tavaratalon uudistuksen johdosta syyskuun alussa. Se avataan

uudistettuna maaliskuun 2008 alussa. Vuoden aikana uudistettiin 69 Sokos Hotel

Hamburger Börsin huonetta.

Liikennemyymälät ja ABC-automaatit

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti oli 85,7 miljoonaa euroa, jossa

oli kasvua 14 %. Uudet ABC- polttonestejakelimot avattiin Kaarinaan

Viipurintielle sekä S-market Naantalin ja Halisten yhteyteen. Polttonesteiden

markkinaosuuden kasvu jatkui edelleen hyvänä asiakasomistajien keskittäessä

polttonesteiden hankintojaan.

Sokos tavaratalot

Sokos Wiklundin ja Sokos Myllyn liiketoiminta sekä Sokos Wiklundin

kiinteistö siirtyivät SOK:lta Turun Osuuskaupalle 1.1.2007. Sokos-tavaratalojen

myynti oli 30,3 miljoonaa euroa. Tavaratalojen yhteenlaskettu myynti oli

edellisen vuoden tasolla vaikka molempien yksikköjen toimintaa rasitti vuoden

aikana käynnissä olleet laajennukset. Sokos Myllyn merkittävä laajennus

Kauppakeskus Myllyssä valmistui marraskuussa. Tavaratalo Sokos Wiklundin

mittava saneeraus aloitettiin kevään 2007 aikana.

Investoinnit toimipaikkoihin kasvoivat

TOK:n toimipaikkaverkosto laajeni voimakkaasti viime vuoden aikana eri

puolilla Varsinais-Suomea. Kaikkiaan avattiin 12 uutta toimipaikkaa. TOK:n

investoinnit vuonna 2007 olivat 57,1 miljoonaa euroa (ed.v. 30,7 M€). Vuoden

merkittävin investointi oli parhaillaan käynnissä oleva Sokos Wiklundin

tavaratalon saneeraus. Lisäksi investoitiin uusiin Naantalin, Pansion, Koivulan

ja Majakkarannan S-marketteihin sekä Nauvon, Paraisten Tennbyn ja Turun

Petreliuksen sekä Laivurinkadun Sale-lähimyymälöihin. Muut investoinnit

kohdistuivat liikepaikkojen hankintaan, toimipaikkojen uudistuksiin ja

kalustoon.

TOK:lle 328 uutta työsuhdetta

TOK:n rooli varsinaissuomalaisena palvelualan työllistäjänä on edelleen

kasvanut. TOK:lla on 80 toimipaikkaa sekä 17 ABC-polttonestejakelimoa, joissa

vuoden 2007 lopussa työskenteli yhteensä 2 175 henkilöä. Henkilökunnan määrä

kasvoi vuoden aikana 328 uudella työntekijällä Sokos tavaratalojen

liiketoimintakaupan sekä uusien toimipaikkojen avausten myötä. Uusista

työsuhteista Sokos Wiklundin ja Myllyn henkilökunnan osuus oli noin 130

työntekijää. Palkkoja ja henkilösivukuluja maksettiin 42,5 miljoonaa euroa,

jossa oli kasvua 21 %.

Oman henkilöstön lisäksi TOK työllistää myös välillisesti toimialueensa väestöä

käyttämällä varsinaissuomalaisten yritysten palveluja. Esimerkiksi TOK:n

toimipaikkaverkoston kehittämisinvestoinnit työllistivät viime vuonna

keskimäärin yli 100 rakentajaa vuoden jokaisena arkipäivänä.

TOK:lle 100 000:s asiakasomistajatalous

Uusien asiakasomistajien kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2007.  TOK:n

100 000:s asiakasomistajatalous liittyi joulukuun lopussa uudessa S-market

Majakkarannassa.

Kaikkiaan uusia asiakasomistajia TOK:lle tuli vuoden 2007 aikana 10 447

taloutta.  Vuoden 2007 lopussa TOK:n asiakasomistajatalouksien määrä oli

100 287, mikä oli yli 52 % TOK:n toimialueella asuvista talouksista. TOK:n

bonusmyynti kasvoi 22,4 % ja oli 398,7 miljoonaa euroa.

Asiakasomistajille Bonusta 17 % edellisvuotta enemmän

– Asiakasomistajien ostojen keskittäminen omistamansa Turun Osuuskaupan

toimipaikkoihin jatkui vahvana. Asiakasomistajien ostojen osuus TOK:n

kokonaismyynnistä on jo 81 %. Asiakasomistajat hyötyivät oman osuuskauppansa

kasvusta, sillä Bonusta kertyi asiakasomistajille vuoden 2007 aikana 19

miljoonaa euroa, eli 17 % edellisvuotta enemmän, kertoo TOK:n toimitusjohtaja

Harri Koponen.  Sadan euron osuuspääomalle maksettiin tämän lisäksi 10 %

korko yhteensä 0,9 M€.

S-Pankki aloitti toimintansa 15.10.2007

Lokakuussa 2007 toimintansa aloittanut S-Pankki on Suomen ensimmäinen ja

ainoa kauppapankki. Se jatkaa nykyaikaisella tavalla säästökassatoiminnan yli

satavuotisia perinteitä. S-Pankki tarjoaa asiakasomistajille edulliset

peruspankkipalvelut, joita ovat ilmainen käyttötili, ilmainen verkkopankki,

ilmainen Visa, hyvät korot, pankkipalvelut ilman palvelumaksuja, kattava

palveluverkosto, sekä pitkät aukioloajat. Vuoden vaihteessa S-Pankki otti

käyttöön 0,5 prosentin maksutapaedun. Edun saa asiakasomistaja, joka maksaa

ostoksensa S-Etukortilla S-ryhmän toimipaikoissa. Täyden palvelun

S-Pankkipisteinä palvelevat TOK:n neljä Prismaa ja Sokos Wiklund sekä Loimaan,

Paimion, Paraisten ja Uudenkaupungin S-marketit.

Vehmaan Osuuskauppa osaksi Turun Osuuskauppaa

Vehmaan Osuuskaupan osuuskunnan kokous päätti 24.4.2007 Vehmaan Osuuskaupan

sulautumisesta Turun Osuuskauppaan 31.10.2007 alkaen. Vehmaan Osuuskaupan 780

asiakasomistajaa siirtyivät TOK:n asiakasomistajiksi ja 18 työntekijää

siirtyivät TOK:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Sulautumisen myötä

Vehmaan Osuuskaupan palveluihin kuuluneet S-market ja ABC-asema tulivat osaksi

TOK:n liiketoimintaa. TOK sitoutui sulautumisprosessissa siihen, että nykyiset

palvelut Vehmaalla säilyvät ja että niitä myös kehitetään edelleen. Vehmaan

S-marketissa alkoi heti vuodenvaihteen jälkeen mittava uudistusinvestointi.

Vehmaalaiset asiakasomistajat hyötyvät sulautumisesta parantuvien palveluiden

muodossa.

Myynnin kasvu lisäsi tulosta

Toiminnan tulos ennen satunnaiseriä oli 13,9 miljoonaa euroa (ed.v.13,4 M€).

Market- ja hotelli- ja ravintolatoimialojen- sekä liikennemyymälä- ja

polttonestekaupan tulokset olivat selkeästi voitolliset. Market-toimialan tulos

heikkeni hieman edellisvuoteen verrattuna johtuen entisten Spar-kauppojen

avauksiin liittyvistä kertaluonteisista eristä.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialan tulos kasvoi edellisvuoteen verrattuna

siitä huolimatta, että Turun Amarillo-ravintolan toiminta päättyi

vuokrasopimussyistä kesäkuussa. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan tulos

nousi voitolliseksi henkilöstötehokkuuden ja myynnin kasvun

ansioista. 

Turun Osuuskaupan rahoitustilanne oli koko vuoden hyvä. TOK:n taseen loppusumma

kasvoi 20 miljoonalla eurolla päätyen 196,3 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste

nousi 1,3 prosenttiyksiköllä 40,3 %:in, johtuen pääosin säästökassatalletusten

siirrosta S-Pankki Oy:lle lokakuussa. Taseen kasvu oli seurausta historiallisen

suurista investoinneista.

Vuoden 2008 keskeiset suunnitelmat ja tapahtumat

– Viime vuosien hyvä tuloskehitys mahdollistaa palveluverkoston

kehittämisinvestointien jatkamisen. TOK:n historian suurin yksittäinen

investointi eli tavaratalo Sokos Wiklundin saneeraus aloitettiin kevään 2007

aikana. Joulukauppaan valmistuvan uudistuksen myötä Sokos Wiklundin myyntiala

kaksinkertaistuu. Laajennuksen jälkeen Sokos Wiklund on pinta-alaltaan Suomen

toiseksi suurin Sokos-tavaratalo. TOK investoi Turun ydinkeskustaan myös

avaamalla Forumin kauppakortteliin kolme uutta ravintolaa syksyn 2008 aikana.

Kolmen ravintolan kokonaisuus tulee nykyisin pääosin Hennes & Mauritzin

käytössä oleviin tiloihin. Ensi syksynä tälle keskeiselle paikalle Turun

keskustaan avataan uusi Amarillo, uusi italialais -amerikkalainen ruoka- ja

seurusteluravintola sekä Coffee House -kahvila. Uusissa ravintoloissa on

yhteensä yli 1 000 asiakaspaikkaa, kertoo TOK:n toimitusjohtaja Harri

Koponen.

Palveluverkoston laajeneminen ja kehittäminen jatkuu vuonna 2008 myös

market-toimialalla. Huhtikuussa avataan S-market Wiklund sekä toukokuussa

täysin uudistunut S-market Vehmaa.

ABC Raision liikenneaseman rakennustyöt pyritään aloittamaan tämän vuoden

aikana, mikäli kaavoitus etenee suunnitellusti.

Turun Osuuskaupan edustajiston vaaleissa ennätysmäärä ehdokkaita

Turun Osuuskaupan edustajiston vaaleissa ehdolle asettuu yhteensä 367

osuuskaupan jäsentä. Tämä on 110 ehdokasta enemmän kuin viime vaaleissa.

 Edustajiston vaaleissa äänioikeuttaan voivat käyttää yli 100 000 Turun

Osuuskaupan jäsentä.Turun Osuuskaupan vaalien äänestysaika on 10.-25.3.2008.

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki ennen vaalivuotta osuuskauppaan

hyväksytyt 15 vuotta täyttäneet jäsenet. Vaalit järjestetään postiäänestyksenä.

Äänestysmateriaali toimitetaan asiakasomistajille maaliskuun

asiakasomistajapostin mukana.

Turun Osuuskaupan edustajiston vaalien tulos julkistetaan 29.3.2008.

Edustajisto käyttää osuuskaupassa omistajille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa

niissä asioissa, jotka sille on osuuskaupan säännöissä määrätty. Edustajisto

valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Harri Koponen, puh: 050–388 4030, harri.koponen@sok.fi

talousjohtaja Mika Nupponen, puh: 0500-432 817, mika.nupponen@sok.fi 

Liitteet: