Turun Osuuskaupan neljäs ABC-latausasema on avattu S-market Auranlaakson yhteyteen. Asemalla on neljä peruslatauspistettä. ABC-latausasemat löydät myös Prisma Itäharjun, Prisma Länsikeskuksen ja Prisma Piispanristin yhteydestä.

Tavoitteena on rakentaa vuoteen 2024 mennessä yli 50 TOK:n toimipaikan yhteyteen sähköautojen latauspisteitä. ABC-latausverkosto rakennetaan Prismojen, S-marketien, Salejen ja Sokos Hotellien yhteyteen lähelle arjen asiointia

S-ryhmän osuuskaupat alkoivat rakentaa ABC-latausverkostoa keväällä 2021, ja vuoden loppuun mennessä se on jo noin 50 latausaseman laajuinen. ABC-latauksen koko asiointi hoituu ABC-mobiililla.

100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä

S-ryhmän ja Turun Osuuskaupan tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Olennainen osa tätä tavoitetta on, että kaikki käytettävä sähkö on jo nyt uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Näin ollen myös ABC-latauksen käyttäjät ajavat täysin uusiutuvalla sähköllä.

ABC-latauksesta saa myös Bonusta jopa 5 prosenttia, ja se kerryttää normaaliin tapaan S-ryhmästä tehtyjen ostosten kuukausittaista bonusostokertymää.

 

Turun Osuuskaupan ABC -latausasemat:

Prisma Itäharju

Prisma Piispanristi
Prisma Länsikeskus

S-market Auranlaakso

Katso latausohjeet.

Visit Fin­land on lan­see­ran­nut Sus­tai­nable Tra­vel Fin­land -oh­jel­man edis­tä­mään kes­tä­vää mat­kai­lua Suo­mes­sa. Mer­kin saa­neet yri­tyk­set ovat huo­mioi­neet toi­min­nas­saan niin eko­lo­gi­sen, so­si­aa­li­sen, kult­tuu­ri­sen kuin ta­lou­del­li­sen­kin kes­tä­vyy­den. Turun Seurahuone on sitoutunut edistämään kestävää matkailua ja hyväksynyt Visit Finlandin valtakunnalliset kestävän matkailun periaatteet.

– Kestävä matkailu on tärkeä osa liiketoimintaamme. Vastuullisuus on osa toimintatapaamme, lähtien pienistä teoista ja valinnoista ja haluamme kehittyä aina vain kokonaisvaltaisemmaksi vastuullisen matkailun edistäjäksi. Uskomme asiakkaidemme yhä enemmissä määrin arvostavan vastuullisuutta ja turvallisuutta valitessaan majoitus – ja ruokailukohdettaan, sanoo ho­tel­lin­joh­ta­ja Tarja Ja­lo­nen.

Turun Seurahuone avattiin uudistuneena vuonna 2019. Jo uudistustöissä materiaalien ja kiinteistötekniikan hankinnoissa vastuullisuusarvot olivat tärkeä valintakriteeri. Kestävän matkailun kehittämisessä henkilökunnan osaaminen on avainroolissa. Vastuullisuus on toimintatapa lähtien arjen pienistä konkreettisista teoista sekä valinnoista aina suurempiin linjoihin ja päätöksiin asti.

-Käytämme esimerkiksi hanoissa ja suihkuissa veden säästörajoittimia veden virtauksen sääntelyyn. Valaistuksemme on suunniteltu toimimaan energiatehokkaasti. Käyttämämme sähkö on tuulivoimaa ja lämmitysmuotona on kaukolämpö, joka tuotetaan jo nyt 80 % uusiutuvilla energian lähteillä. Huoneissamme on myös energiaa säästävät äärettömän hiljaiset säteilijäjäähdyttimet ja -lämmittimet. Ravintolassamme Gunnarissa sekä aamiaisellamme käytämme mahdollisimman paljon luomu- ja lähituotteita sekä minimoimme hävikin hyvällä suunnittelulla. Gunnar Eatery & Bar on mukana myös ResQ-toiminnassa. Suosimme hankinnoissa ja yhteistyökumppaneina paikallisia toimijoita ja esimerkiksi vastaanoton neitojen kauniit työmekot ovat paikallisen yrityksen MyOlssonin valikoimasta. Ohjaamme vieraitamme vastuulliseen toimintaan huoneessa mm. kierrätysohjein sekä kannustamme ekologiseen liikkumiseen Turussa, tarjoamalla pyöriä lainattavaksi kera parhaiden reitti- sekä menovinkkien, kertovat Tarja ja hotellin ympäristövastaava Henna Hurme.

Sokos Hotelleissa on nyt mahdollista hyvittää yöpymisensä ja aamiaisensa hiilijalanjälki. Hotelliketju on Suomessa alallaan ensimmäinen, joka tarjoaa yksityisasiakkaille kompensaatiomahdollisuuden.

Turun Seurahuoneel­le on ai­em­min myön­net­ty myös kes­tä­vän mat­kai­lun Green Key-merk­ki.

 

Tääl­tä voit lukea lisää Visit Fin­lan­din STF –oh­jel­mas­ta.

 

Visit Fin­land on luo­nut mat­kai­lu­yri­tyk­sil­le ja -alueil­le tar­koi­te­tun kes­tä­vän mat­kai­lun Sus­tai­nable Tra­vel Fin­land -ke­hi­tys­po­lun ja mer­kin, joi­den myötä Visit Turku ja Turku Science Park Oy ovat nyt läh­te­neet yh­des­sä ra­ken­ta­maan Turun seu­dul­le omaa kes­tä­vän mat­kai­lun oh­jel­maa. Ta­voit­tee­na on saada Turun seu­dun mat­kai­lu­yri­tyk­sis­tä vä­hin­tään 51% mu­kaan

Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone on vuonna 2019 avautunut aistikas ja eläväinen boutique-hotelli Turun sydämessä. Hotellin sisustus on saanut vaikutteita iloiselta kaksikymmenluvulta hurmaten asiakkaansa yllätyksellisillä yksityiskohdillaan, kuten kalanruotoparketilla ja helmikoristeisilla huonepeileillä. Hotelli kuuluu yksilöllisten Sokos Hotellien muodostamaan Solo by Sokos Hotels -hotelliperheeseen. Turun Seurahuoneella on 140 huonetta, ravintola Gunnar Eatery & Bar, kesäpiha Gunnar Backyard, viisi kokoontumistilaa sekä kuntosali ja sauna. Hotellia operoi Turun Osuuskauppa.

S-ryhmän osuuskauppojen valtakunnallisen ABC-latausverkoston rakentaminen alkoi keväällä 2021, ja vuoden loppuun mennessä se on jo noin 50 latausaseman laajuinen. Turun Osuuskaupan ensimmäinen ABC-latausasema avataan Prisma Itäharjun yhteyteen marraskuussa. Jatkossa ABC-latauksen koko asiointi hoituu ABC-mobiililla.

ABC-mobiili on myös sähköauton latauksessa totutun helppokäyttöinen. Latauspiste valitaan selkeän numeroinnin perusteella ja asiointi tapahtuu muutenkin samoin kuin polttonesteitä tankattaessa. ABC-mobiili on ainoa tapa maksaa ABC-latausta, joten mitään muita tunnistautumisvälineitä ei tarvita. Uuden ominaisuuden myötä ABC-mobiili on maailman monipuolisin autoilevaa asiakasta palveleva mobiilisovellus.

– ABC-mobiili toimii nimenomaan ABC-lataus-tunnuksilla varustetuilla latausasemilla. Meillä on myös aiemmin käyttöönotettuja, eri yhteistyökumppanien kanssa toteutettuja latausasemia, joissa lataaminen tapahtuu samoin kuin tähänkin asti, ryhmäpäällikkö Rami Kalliomäki Turun Osuuskaupasta kertoo.

Maksu vain ladatusta energiasta

ABC-latauksen hinnoittelussa on tavoitteena siirtyä mahdollisimman pian kilowattituntiperusteiseen hinnoitteluun.

– Avaamme loppuvuoden aikana Prisma Itäharjun latauspisteen lisäksi latausasemat myös Prisma Länsikeskuksen, Prisma Piispanristin sekä tulevan S-market Auranlaakson yhteyteen. Tavoitteenamme on, että kaikissa perus- ja teholatausasemissa on käytössä kilowattituntiperusteinen hinnoittele heti alusta asti tai hyvin pian sen jälkeen.

Hinnoittelu tapahtuu osuuskauppakohtaisesti, joten siinä on alueellisesti vaihtelua, kuten on myös polttonesteiden hinnoissa. Hinnat näkyvät asemakohtaisesti ABC-mobiilista. ABC-latauksesta saa myös Bonusta jopa 5 prosenttia ja se kerryttää normaaliin tapaan S-ryhmästä tehtyjen ostosten kuukausittaista bonusostokertymää.

Verkosto laajenee vauhdilla

ABC-latausverkosto on laajentunut jo useamman alueosuuskaupan alueelle. Turun Osuuskaupan ensimmäinen ABC-latausasema avataan Prisma Itäharjulle marraskuun aikana. Siihen tulee neljä peruslataus- ja kaksi teholatauspistettä.

– Avaamme tänä vuonna Prisma Itäharjun latausaseman lisäksi latausasemat Prisma Länsikeskuksen, Prisma Piispanristin ja tulevan S-market Auranlaakson yhteyteen ja verkoston laajeneminen jatkuu ensi vuoden aikana. Tavoitteenamme on rakentaa vuoteen 2024 mennessä yli 50 toimipaikkansa yhteyteen sähköautojen latauspisteitä. ABC-latausverkosto rakennetaan Prismojen, S-marketien, Salejen ja Sokos Hotellien yhteyteen lähelle arjen asiointia.

100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä

S-ryhmän ja Turun Osuuskaupan tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Olennainen osa tätä tavoitetta on, että kaikki käytettävä sähkö on jo nyt uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Näin ollen myös ABC-latauksen käyttäjät ajavat täysin uusiutuvalla sähköllä.

ABC-latauksen lisäksi ABC-ketjun tavoitteena on etsiä muitakin kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Rami Kalliomäki, puh. 010 764 5769

 

ABC-latausverkoston ajantasainen tilanne ja muuta hyödyllistä tietoa löytyy tästä.

 

 

Original Sokos Hotel Kupittaa on ensimmäinen Sokos Hotelli, jolle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki koko rannikon ja saariston matkailualueella. Hotelli täyttää merkille asetetut kriteerit, ja sen käyttöoikeus on osoitus arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Merkki kertoo yrityksen vastuullisuudesta sekä siitä työstä, jota vastuullisuuden eteen tehdään.

Visit Finland on lanseerannut Sustainable Travel Finland -ohjelman edistämään kestävää matkailua Suomessa. Merkin saaneet yritykset ovat huomioineet toiminnassaan niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen kuin taloudellisenkin kestävyyden.

Kupittaalla vastuullisuus on huomioitu jo rakennusvaiheessa materiaaleissa. Esimerkiksi ravintolan wc-tiloissa on Woodion kestävästä puukomposiitista valmistetut altaat. Hotellihuoneissa pyritään paperittomuuteen ja majoittujilla onkin huoneissa käytössään tabletit, josta tarpeellinen informaatio löytyy helposti.

-Vastuullisuus on asia, jota haluamme Original Sokos Hotel Kupittaan henkilökunnan kanssa kehittää jatkuvasti eteenpäin. Haluamme, että vastuullisuus näkyy hotellissa asiakkaalle konkreettisina asioina ja tarinoina. Myös koko Kupittaan alueen kehitys vastuullisuudessa on meille tärkeää ja siksi hotellimme on mukana myös KIEPPI-hankkeessa, jonka tarkoitus on kehittää mm. Kupittaan alueen kierto- ja jakamistaloutta, kertoo hotellinjohtaja Tarja Jalonen hotellin vastuullisuustoimista.

Myös asiakas valitsee yhä useammin majoituskohteensa sen perusteella, miten hyvin vastuullisuusasiat siellä on hoidettu ja miten hyvin arvomaailma vastaa heidän omaansa.

-Haluamme vastata asiakkaan odotuksiin ja ylittääkin ne parantamalla koko ajan toimintaamme. Vastuullisuus on tärkeä osa arvomaailmaamme ja se näkyy niin kestävässä kehityksessä kuin siinä, miten kohtelemme toisiamme, päättää Tarja.

Kupittaalle on aiemmin myönnetty myös kestävän matkailun Green Key-merkki.

Täältä voit lukea lisää Visit Finlandin STF –ohjelmasta.

 

Visit Finland on luonut matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -kehityspolun ja merkin, joiden myötä Visit Turku ja Turku Science Park Oy ovat nyt lähteneet yhdessä rakentamaan Turun seudulle omaa kestävän matkailun ohjelmaa. Tavoitteena on saada Turun seudun matkailuyrityksistä vähintään 51% mukaan

Turun alueen vastuulliset matkailutoimijat ovat sitoutuneet Clean & Safe –ohjelmaan suojellakseen asiakkaitaan ja henkilökuntaansa Covid-19 -virukselta. Mukana ohjelmassa ovat Original Sokos Hotel Wiklund, Trattoria Wiklund, Walo Rooftop Bar, Wiklundin Wirta, Original Sokos Hotel Kupittaa, Kuppis Rooftop Bar, Deli, Bistro Elli, Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone, Gunnar Eatery& Bar, Solo Upstairs sekä Radisson Blu Marina Palace Hotel, Grill it! Marina ja Marinan Juhlakerros.

Mukana olevilta toimijoilta edellytetään pitkää listaa turvallisuuteen, hygieniaan ja asiakkaiden hyvinvointiin liittyvistä toiminnoista, jotka yrityksen on ollut tehtävä koronaepidemian vuoksi. Vaadittuja toimenpiteitä ja turvallisuuskriteereitä noudattavat toimijat on merkitty Clean & Safe Turku -tunnuksella. Yritykset ovat sitoutuneet esimerkiksi hygieniatason ylläpitoon, turvavälien noudattamiseen ja viranomaisten alueellisten koronasuositusten noudattamiseen. Voit tutustua kaikkiin edellytyksiin täällä.

Mukana olevat ravintolat ovat sitoutuneet seuraaviin toimenpiteisiin ravintoloissa taatakseen turvallisen vierailun: tehostettu siivous, hyvä käsihygienia, vieraiden ohjaus ravintolatiloissa sekä asiakkaita palvelevat vain terveet asiakaspalvelijat.

Kimmeltävä meri, kulttuuritarjonta, historia, Aurajokiranta ja saariston raikas ilma. Turun seutu tarjoaa luontoelämysten lisäksi turvallisen vierailun korkeatasoisten palveluiden ääressä. Tehdään matkailusta turvallista ja elämyksellistä yhdessä.

Lue Radisson Hotel Groupin Safety Protocol –sertifikaatista tästä.

Lue lisää hotellien ja niiden ravintoloiden toimenpiteistä täällä.

Radisson Blu Marina Palace Hotel on saanut ensimmäisenä Radisson Blu-ketjun hotellina Suomessa Sustainable Travel Finland –merkin. Hotelli täyttää merkille asetetut kriteerit, ja sen käyttöoikeus on osoitus arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen.

Visit Finland on lanseerannut Sustainable Travel Finland -ohjelman edistämään kestävää matkailua Suomessa. Merkin saaneet yritykset ovat huomioineet toiminnassaan niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen kuin taloudellisenkin kestävyyden.

Marinassa kestävän matkailun eteen tehtävä työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

-Jokainen marinalainen tekee parhaansa, jotta vastuullinen toiminta toteutuu. Esimerkiksi minimoimme hävikkiä kaikin tavoin, lajittelemme jätteet oikein ja näin joulun aikaan pyrimme valmistamaan koristeet kierrätysmateriaaleista. Teemme yhteistyötä SOS-lapsikylän kanssa ja keräämme aamiaisella leivät jotka jäävät yli, kuivatamme ne ja lahjoitamme hevosille ja lampaille.  Lisäksi tuemme Eläinten Hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry:ta lahjoittamalla koiranruokaa. Hotellimme veden virtaamaa on rajoitettu ja sammutamme valot tiloista, joissa emme ole ja virrat laitteista, joita emme käytä, luettelee hotellipäällikkö Ulla Lähtevänoja RDB Marinasta.

Sustainable Travel Finland -merkin ja sitä tukevan kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän kehityksen mukaista yhteistyötä kunnan sekä muiden julkisten toimijoiden, matkailun alueorganisaatioiden ja yritysten välillä.

-Tuntuu erityisen hyvältä olla yksi kestävän matkailun edelläkävijöitä Suomessa, hymyilee Lähtevänoja.

Lue lisää STF –ohjelmasta täältä.